X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 26803
Przesłano:

Sprawności szkolne - regulamin

REGULAMIN SPRAWNOŚCI WYKORZYSTYWANY PODCZAS ZAJĘĆ KOREKCYJNO KOMPENSACYJNYCH

Sprawności szkolne w nauczaniu i wychowaniu to propozycja dr. Aleksandra Kamińskiego zaczerpnięta z Harcerskiej Metody Wychowawczej. Mają one na celu utrwalenie wyników nauczania na tych odcinkach, które takiego utrwalenia specjalnie potrzebują, np. tabliczka mnożenia, czytanie itd. Pomagają również wykryć uzdolnienia i zamiłowania, jest wspaniałym narzędziem dydaktycznym wzbogacającym proces uczenia się. Należy również podkreślić wartość terapeutyczną sprawności dzięki którym uczeń jest po ich zdobyciu swoistym „mistrzem” w danej dziedzinie.
W pracy indywidualnej na zajęciach korekcyjno –kompensacyjnych można wprowadzić takie elementy jak: zabawa, sprawności i swoistą atmosferę. Zabawa wzmoże intensywność pracy, zaostrzy pobudliwość i chłonność umysłową oraz uczyni ją łatwiejszą. Przerywniki zabawy dają odprężenie mają działanie terapeutycznie. Sprawności rozwijają osobowość ucznia, pomagają w wykryciu jego uzdolnień i zamiłowań, utrwalają wyniki nauczania. Atmosfera natomiast jest najbardziej konkretnym i najmniej uchwytnym elementem metody harcerskiej. Ciepło braterskiej życzliwości, wzbudzanie pragnienia stawania się coraz lepszym, pobudza do pracy nad sobą. Ze strony nauczyciela traktowanie z maksymalnym zaufaniem, równością, wspomaganie twórczej swobody wesprze wychowanie człowieka kreatywnego tolerancyjnego oraz wrażliwego.
System sprawności szkolnych postanowiłam zaadoptować do potrzeb zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Oto propozycje regulaminu sprawności dla uczniów klas II szkoły podstawowej, której podstawą do ich stworzenia były dysfunkcje analizy i syntezy wzrokowej, słuchu fonematycznego, orientacji przestrzennej oraz zaburzenia sfery emocjonalno-społecznej. Uczniowie będą zdobywać do pięciu sprawności w roku szkolnym realizacja wymagań może odbywać się na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych oraz w domu. Dowodem zrealizowania jednego z punktów będzie wpis do indeksu sprawności potwierdzony podpisem nauczyciela lub rodzica. Po wykonaniu wszystkich punktów nauczyciel nada uroczyście sprawność, a uczeń wytnie ją i wklei w odpowiednie miejsce w indeksie.

Regulamin zdobywania sprawności

1.Każdy uczeń, który chce może zdobywać sprawność.
2.Czas wykonania zadania – ustala i określa termin zakończenia, zaraz na początku zdobywania nauczyciel.
3.Uczeń zapoznaje się z zadaniami, które umieszczone są na planszy.
4.Otrzymuje od nauczyciela kartę zdobywania sprawności, kartę pracy itd.
5.Wykonuje kolejne zadania w szkole lub domu.
6.Dowody realizacji zadań prezentuje w klasie, otrzymuje potwierdzenie – podpis nauczyciela lub rodziców.
7.Wszystko gromadzi w segregatorze.
8.Otrzymuje sprawność, przykleja na swoim pasku, przyjmuje gratulacje i dalej pracuje.

SPOSTRZEGAŚ

1. Trzykrotnie prawidłowo odgadnie różnice w rysunkach.
2. Ułoży z gotowych elementów figury przedstawiające np. zwierzęta.

ZŁOTOPIÓREK

1. Przedstawi pięć stron zeszytu ładnie zapisanego.
2. starannie pisze w innych zeszytach.

MAJSTEREK

1. Przedstawi trzy prace plastyczne, w których dowolną techniką zamaluje, wyklei kontury rysunku.
2. Samodzielnie wykona dowolną pracę przestrzenną np. zaproszenie, kartkę świąteczną.

CZYTELNISZEK

1. Przeczyta płynnie daną czytankę
2. Opowie co przeczytał lub odpowie na pytania nauczyciela dotyczące tekstu.

KALIGRAFEK

1.Potrafi zapisać kilka zdań na podstawie podanych wyrazów.
2. Wie ile jest głosek, liter i sylab w danym wyrazie.
3. W zeszycie pisze czysto i czytelnie.

ORIENTUŚ

1. Zna położenie przedmiotów względem siebie.
2. Prawidłowo rozpoznaje kierunki oraz orientuje się w schemacie własnego ciała.

SPOŁECZNIŚ

1. Potrafi zachować się w różnych sytuacjach np. w teatrze, sklepie, na wycieczce.
2. Jest świadomy swoich emocji potrafi odreagować złość w prawidłowy sposób.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.