X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 26681
Przesłano:
Dział: Języki obce

Francja piękny kraj - program zajęć dodatkowych dla przedszkolaków

Ewelina Wyrwas

Program kółka z języka francuskiego „Francja piękny kraj”

Przedszkole Miejskie nr 34 w Łodzi
ul. Zarzewska 26/30

Pomysł kółka z języka francuskiego pt. „Francja piękny kraj” dla chętnych dzieci powstał w odpowiedzi na zainteresowania dzieci z grupy II językami obcymi. Na zajęciach dzieci dowiedzą się ciekawostek z zakresu kultury Francji, poznają ciekawe miejsca, stolicę oraz zabytki francuskie. Zapoznają się z narodowymi barwami flagi francuskiej, a także twórczością jednego z najwybitniejszych francuskich pisarzy Charles’a Perrault’a. Zapoznają się z tradycyjnymi potrawami tamtej kultury. Dzieci poznają zwroty oraz wyrazy z języka francuskiego mimowolnie – oglądając w trakcie kółka „Francja piękny kraj” bajki, reklamy, słuchając piosenek i rymowanek w języku francuskim. Ponadto poprzez rozbudzanie zainteresowań innymi kulturami oraz państwami ułatwiamy dziecku start w przyszłość, a także poszerzamy jego wiedzę oraz wiadomości na temat innych narodowości .
Czynnikiem motywującym do wprowadzenia w przedszkolu kółka „Francja piękny kraj„ jest naturalna dociekliwość dziecięca, którą będą mogły zaspokoić dowiadując się ciekawostek o państwie oraz kulturze francuskiej, a także osłuchując się ze zwrotami językowymi podczas słuchania piosenek oraz rymowanek. Pomysł kółka zrodził się podczas codziennych zajęć dydaktycznych odbywających się w przedszkolu oraz obserwacji dzieci w czasie zabaw swobodnych. Podczas tworzenia programu „Francja piękny kraj” wzięłam pod uwagę zainteresowania dzieci oraz to, że najchętniej i najłatwiej przyswajają sobie wiadomości o otaczającym je świecie i o samych sobie, dlatego tematy kółka odnoszą się właśnie do tych zagadnień i dostosowane są do ich wieku. Nie wolno zapominać również o tym, że dziecko w wieku przedszkolnym przyswaja wiedzę głównie poprzez zabawę, dlatego na zajęciach wykorzystywane będą różnorodne formy aktywności, pozwalające dziecku nie tylko zobaczyć, ale także dotknąć, narysować lub też użyć podczas zabawy przedmiotu, którego nazwę poznaje. Równie ważny jest fakt, że dzieci chętnie uczą się w ruchu i prezentują swoje umiejętności przed innymi, dlatego nieodłącznym elementem będzie słuchanie piosenek, rymowanek, oglądanie bajek, map, plakatów, napisów, a także różnego rodzaju gry planszowe w języku francuskim, które dodatkowo w łatwy sposób pozwolą zapamiętać omawiane zagadnienia. Ponieważ jednym z elementów zajęć będzie poznanie tradycyjnej kuchni francuskiej, dzieci będą także uczestniczyły w warsztatach kulinarnych, gdzie będą mogły samodzielnie przygotować niektóre z nich. Aby umożliwić dzieciom zaprezentowanie przed innymi swoich osiągnięć z kółka w przedszkolu zostanie zorganizowany także Dzień Francuski.

Organizacja przebiegu kółka:
Kółko „Francja piękny kraj” realizowane będzie w jednym oddziale, wśród chętnych dzieci 5 i 6- letnich w czasie prowadzonych przez nauczyciela zajęć wzbogaconych zabawami (1x 30minut w tygodniu) od grudnia 2014r. do czerwca 2015roku. Dzieci będą mogły również samodzielnie wzbogacać wiedzę na temat Francji oraz kultury francuskiej w przygotowanym w tym celu w klasie kąciku francuskim, który wyposażony będzie przez nauczyciela w gry językowe, zdjęcia i plakaty, tablice z wyrazami, słowniki wyrazowo- obrazowe, itp.

Cele kółka:
Cele ogólne:
• Rozwijanie zainteresowań innymi kulturami- kulturą, zabytkami, ciekawymi miejscami, potrawami charakterystycznymi dla Francji.
• Rozwijanie zainteresowania dzieci w wieku przedszkolnym językiem francuskim poprzez osłuchanie ze zwrotami w języku obcym podczas oglądania bajek oraz słuchania piosenek oraz rymowanek. Zainteresowanie dzieci w tak wczesnym wieku drugim językiem obcym będzie bardzo korzystne na kolejnych etapach edukacji.
• Tworzenie odpowiedniego nastawienia dzieci do poznawania innych kultur. Pozytywne nastawienie dziecka do poznawania kultury francuskiej będzie możliwe dzięki odpowiedniemu motywowaniu oraz chwaleniu dziecka w trakcie kółka.
• Rozwijanie umiejętności współdziałania i współpracy z grupą.
• Rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej.
• Rozwijanie zainteresowań różnymi formami aktywności.

Głównym celem kółka jest zapoznanie dzieci z Francją, a także rozbudzanie zainteresowań dziecięcych innymi kulturami. Oglądanie bajek, słuchanie piosenek i rymowanek w języku francuskim pozwoli dzieciom osłuchać się ze zwrotami w języku francuskim. Wykorzystywanie zabaw ruchowych na kółku „Francja piękny kraj” pozwoli wzbogacić dziecięce wrażenia i zaspokoi naturalna potrzebę ruchu.

Cele szczegółowe:
Dziecko:
• rozpoznaje flagę Francji, rozpoznaje i nazywa jej barwy
• nazywa stolicę Francji;
• rozpoznaje i nazywa zabytki charakterystyczne dla kultury francuskiej;
• rozpoznaje i nazywa ciekawe miejsca we Francji;
• rozpoznaje i nazywa potrawy charakterystyczne dla kuchni francuskiej;
• uczestniczy w degustacji potraw tradycyjnych dla kuchni francuskiej;
• uczestniczy w przygotowaniu deserów z kuchni francuskiej;
• uczestniczy w przygotowaniu Dnia Francji w przedszkolu;
• próbuje prawidłowo wymawiać słowa zapamiętane z piosenek, bajek i rymowanek;
• zapamiętuje i próbuje samodzielnie powtarzać wierszyki, rymowanki, piosenki, których słucha na kółku;
• reaguje na polecenia nauczyciela;
• stara się wykonywać czynności zgodnie z poleceniem nauczyciela formułowanym w języku polskim oraz francuskim;
• bierze aktywny udział w zabawach ruchowych organizowanych na zajęciach;

Ewaluacja:
Ewaluacja zajęć obejmowała będzie:
• na zakończenie roku przeprowadzona będzie ewaluacja z wykorzystaniem arkusza obserwacji dla każdego dziecka oraz jego kart pracy;
• zdjęcia dzieci w trakcie zajęć;
• na zakończenie roku przeprowadzona zostanie wśród rodziców ankieta dotycząca poziomu zadowolenia zarówno dzieci, jak i rodziców z prowadzonego kółka;

Przykładowe scenariusze:

1.Scenariusz zajęć z kółka językowego „Francja piękny kraj”

Temat: Przedszkolaki poznają flagę Francji

Cele główne:
- Rozwijanie zainteresowań kulturą Francji
- Nazywanie różnych kolorów
- Rozwijanie zdolności twórczych

Cele operacyjne: (dziecko):
- rozpoznaje flagę Francji;
- rozpoznaje i nazywa kolory flagi francuskiej;
- bierze aktywny udział w zabawie ruchowej przy piosence „Bonjour”;
- koloruje flagę Francji;

Rodzaj aktywności:
- ruchowa;
- słowna;
- słuchowa;
- plastyczna;

Środki dydaktyczne:
- płyta CD;
- karta pracy;
- plakat z flagą Francji


Przebieg zajęć:
1. Wspólna zabawa przy piosence: „Bonjour”
3. Zabawa kolory. Każde dziecko losuje kolorową karteczkę. W sali rozłożone są kolorowe kartony odpowiadające wylosowanym przez dzieci karteczkom. Kiedy gra muzyka dzieci poruszają się po sali, a kiedy muzyka cichnie ustawiają się obok kartonu odpowiadającego kolorowi wylosowanej karteczce.
4. Oglądanie flagi Francji na plakacie. Nazywanie kolorów flagi.
5. Ekspresja plastyczna: każde dziecko koloruje flagę Francji.
6. Słuchanie piosenki: „J’aime les voitures”. Swobodny taniec dzieci przy piosence.
7. Pożegnanie słowami : „ Au rerevoir”

2.Scenariusz zajęć z kółka językowego „Francja piękny kraj”

Temat: Przedszkolaki poznają Paryż

Cele główne:
- Rozwijanie zainteresowań kulturą francuską
- Zapoznanie dzieci ze stolica Francji - Paryżem
- Rozwijanie zdolności twórczych

Cele operacyjne: (dziecko):
- poznaje zabytki stolicy Francji- Paryża;
- ogląda zdjęcia i plakaty ilustrujące Paryż;
- bierze aktywny udział w zabawie ruchowej przy piosence;
- konstruuje wieżę z klocków;

Rodzaj aktywności:
- ruchowa;
- słowna;
- słuchowa;
- plastyczna;

Środki dydaktyczne:
- płyta CD;
- ilustracje i zdjęcia;
- klocki;

Przebieg zajęć:
1. Wspólna zabawa przy piosence : „Bonjour”.
2. Oglądanie ilustracji prezentujących zabytki Paryża. Rozmowa na temat Paryża.
3. Całościowe czytanie słów Paryż i stolica.
4. Zabawa ruchowa przy piosence „Les roues de l'autobus”. Naśladowanie przez dzieci jazdy autobusem.
5. Praca konstrukcyjna nt.: „Budujemy wieżę Eiffla”. Budowanie wieży z klocków.
6. Zabawa przy piosence „Fere Jacques” . Swobodny taniec dzieci przy piosence.
8. Podsumowanie i pożegnanie słowami : „ Au rerevoir”

Ankieta dla rodziców

Szanowni Państwo poniższa ankieta dotyczy poziomu zadowolenia zarówno dzieci, jaki i rodziców z prowadzonego w przedszkolu kółka „Francja piękny kraj”.
Ankieta jest anonimowa, proszę o umieszczenie rzetelnych, w miarę możliwości wyczerpujących odpowiedzi. Dziękuję za udział w badaniu. Proszę
o zaznaczenie tylko 1 odpowiedzi.

1. Czy Państwa dziecko chętnie uczestniczy w prowadzonych zajęciach?

TAK NIE

2. Czy zajęcia z kółka „Francja piękny kraj” wpływają na rozbudzenie zainteresowań kulturami innych krajów oraz zainteresowań językowych Państwa dziecka?

TAK NIE

3. Czy zaobserwowali Państwo poszerzenie informacji na temat kultury francuskiej u Państwa dziecka?

TAK
Jakie?........................................

NIE

4. Czy Państwa dziecko posługuje się w mowie codziennej lub podczas zabawy zwrotami w języku francuskim zapamiętanymi z słuchanych na zajęciach bajek lub piosenek?

TAK NIE

5. Czy są Państwo zadowoleni z efektów prowadzonego kółka „Francja piękny kraj” przez wychowawcę grupy?

TAK NIE

ARKUSZ OBSERWACJI DZIECKA

IMIĘ I NAZWISKO........................................
ROK SZKOLNY..............................

ZAGADNIENIA I SEMESTR II SEMESTR UWAGI
Rozpoznaje flagę Francji i nazywa jej barwy

Zna nazwę stolicy Francji- Paryż

Rozpoznaje hymn Francji

Rozpoznaje i nazywa 3 wybrane zabytki francuskie

Opowiada o tradycjach kultury francuskiej: np. świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy,
Rozpoznaje Francję na mapie świata

Nazywa 3 wybrane potrawy kuchni francuskiej

Rozpoznaje i nazywa ciekawe miejsca we Francji

Zapamiętuje piosenki i rymowanki francuskie, przy których się bawi

Uczestniczy w przygotowaniu Dnia Francji w przedszkolu

Reaguje na polecenia nauczyciela

Bierze aktywny udział w zabawach ruchowych


Bibliografia:
1. Ciesielska A, „Uczę się francuskiego śpiewająco 3-6 lat”
2. Komorowska H., „Metodyka nauczania języków obcych”
3. Słodownik- Rycaj E., „Gry i zabawy językowe: jak pomagać dziecku w przyswajaniu języka”
4. http://wszystko-co-francuskie.blogspot.com/2013/10/jak-oni-jedza-czyli-moje-wrazenia.html- blog o Francji
5. http://www.kwestiasmaku.com/kuchnia_francuska/francuski_obiad.html- francuskie potrawy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.