X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 2665
Dział: Gimnazjum

Plan metodyczny lekcji biologii w klasie II gimnazjum - Budowa i funkcje układu pokarmowego człowieka

Cel ogólny: Poznanie budowy i roli poszczególnych narządów układu pokarmowego.

Cele operacyjne
Wiadomości
Uczeń:
- wymienia procesy towarzyszące odżywianiu: rozdrabnianie pokarmu, transport, wchłanianie, defekacja,
- wymienia elementy przewodu pokarmowego i gruczoły trawienne,
- określa skład i rolę śliny,
- nazywa rodzaje zębów,
- podaje liczbę zębów stałych i mlecznych,
- wymienia sposoby zapobiegania próchnicy
Umiejętności
Uczeń:
- wskazuje na schemacie położenie narządów układu pokarmowego,
- określa funkcje poszczególnych odcinków układu pokarmowego,
- omawia budowę jamy ustnej,
- opisuje schemat budowy zęba,
- prawidłowo odczytuje wzór zębowy człowieka,
- analizuje informacje zamieszczone w programie komputerowym.

Postawy:
Uczeń:
- dostrzega potrzebę higieny jamy ustnej,
- rozwija nawyk korzystania z różnych źródeł wiedzy.

Środki dydaktyczne: komputery, projektor, karty pracy ucznia, podręcznik, płyta CD „Biologia dla gimnazjum cz.2” wyd. Nowa Era.

Metody pracy: analiza tekstu i animacji komputerowej – lekcja w pracowni komputerowej.

Formy pracy: indywidualna

Przebieg lekcji

Faza wstępna

Nauczyciel:
- Sprawdza obecność uczniów.
- Prosi o włączenie komputerów.
- Sprawdza stopień opanowania wiedzy o składnikach pokarmowych. Uzupełniają tabelę dotyczącą znajomości skutków niedoboru w organizmie poszczególnych witamin.
- Kontroluje i ocenia wybrane prace domowe.
- Podaje temat i cele lekcji.
- Przechodząc do tematu informuje, że pokarm pobrany przez człowieka ma postać nie pozwalającą na bezpośrednie wykorzystanie. Zespół procesów, jakim zostaje poddany nazywamy trawieniem, zaś miejscem, gdzie ono się odbywa jest przewód pokarmowy. Uczniowie słuchają wprowadzenia do lekcji.

Faza realizująca

Nauczyciel rozdaje uczniom karteczki z zapisanym adresem strony internetowej i prosi o obejrzenie animacji komputerowej prezentującej budowę i opis funkcji poszczególnych odcinków układu pokarmowego. Uczniowie uruchamiają animację komputerową i zapoznają się z budową i rolą narządów układu pokarmowego
Rozdaje karty pracy i poleca uczniom, aby w oparciu o animację komputerową wykonali zadanie 1 i 2. Uczniowie opisują schemat budowy układu pokarmowego (zad.1) i przyporządkowują nazwę odcinka układu pokarmowego do pełnionej funkcji (zad.2), a następnie składają relacje z wykonanych zadań.
Nauczyciel informuje, iż trawienie składa się z procesów mechanicznych ( żucie, rozcieranie pokarmu, ruchy robaczkowe przełyku, jelit) i chemicznych ( zachodzących przy udziale enzymów). Prosi o obejrzenie filmu pt ”Od jamy ustnej do żołądka”. Uczniowie oglądając film zapoznają się z budową i funkcją jamy ustnej.
Prezentuje przy pomocy projektora schematu budowy zęba oraz zdjęcia uzębienia człowieka.

Faza podsumowująca

Uczniowie otrzymują karteczki z adresem strony internetowej i rozwiązują testu interaktywny „Układ pokarmowy” utrwalający wiadomości i umiejętności zdobyte na lekcji.
Nauczyciel kontroluje i ocenia pracę uczniów.
Zadaje pracę domową.
Nadzoruje zamykanie systemów i porządkowanie stanowisk pracy.

Literatura:
„ Biologia dla gimnazjum cz. II” M. Kłyś, wyd. Nowa Era
„Biologia na szóstkę” D. Korecka, Szkolna Oficyna Wydawnicza „ DYSKret”
„Atlas anatomii człowieka” Peter Abrahams , Świat Książki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.