X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 26557
Dział: Gimnazjum

"Romeo i Julia" W.Szekspira - scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji

Temat: Współcześnie o słynnej Scenie Balkonowej.

Realizacja podstawy programowej:
-analiza i interpretacja różnych tekstów kultury
-tworzenie wypowiedzi poprawnych pod względem językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym
-stosowanie zasady organizacji tekstu zgodnie z wymogami gatunku

Cele ogólne:
- kształtowanie świadomego odbiorcy różnych tekstów kultury
- wdrażanie młodego człowieka do czytania i tworzenia własnych tekstów

Cele szczegółowe:
Uczeń- znajduje w tekstach współczesnej kultury popularnej (np. w filmach, piosenkach)
nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych
-porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie
-rozróżnia informacje przekazane werbalnie oraz zawarte w dźwięku i obrazie
-tworzy własną wersję Sceny Balkonowej posługując się oficjalną i nieoficjalną
polszczyzną (zna granice stosowania slangu młodzieżowego)

Metody: pogadanka ,eksponująca, praktyczna, praca z tekstem,

Forma pracy: praca w grupach

Środki dydaktyczne: książki,,Romeo i Julia”W.Szekspira, materiał multimedialny(fragment filmu-,,Romeo i Julia”w reż.Baza Luhrmanna; fragm.musicalu ,,Romeo i Julia”w reż.Janusza Józefowicza, kartki z tekstem wiersza ,,Scena balkonowa”satyryka Ryszarda Marka Grońskiego, pisaki, kartki,zdjęcia,plakaty

Tok zajęć:

1.Czynności organizacyjne.
2.Krótkie wprowadzenie do lekcji(przypomnienie- omówionej na poprzedniej lekcji- słynnej sceny
balkonowej z utworu W.Szekspira)
3.Zapisanie tematu.
4.Wspólne obejrzenie z klasą fragmentu musicalu ,,Romeo i Julia”w reż.Janusza Józefowicza.
(zwrócenie uwagi na sposób przedstawienia słynnej sceny balkonowej,uczniowie dzielą się
swoimi spostrzeżeniami)
5.Zaprezentowanie fragm. filmu-,,Romeo i Julia”w reż.Baza Luhrmanna.
(zwrócenie uwagi na sposób przedstawienia słynnej sceny balkonowej)
6.Rozdanie uczniom kartek z tekstem wiersza R.M.Grońskiego i głośne jego odczytanie w klasie
(krótka refleksja uczniów na ten sposób obrazowania znanej sceny)
7.Praca w grupach dwuosobowych-uczniowie przekształcają wybrany przez siebie fragment sceny
balkonowej z książki W.Szekspira na współczesny język młodzieżowy.
8.Chętni uczniowie prezentują wyniki swojej pracy. Wszyscy (burza mózgów) dzielą się
wrażeniami i oceniają własną twórczość. Najlepsze prace zostają nagrodzone brawami i oceną.

9. Praca domowa: Odszukać inne utwory nawiązujące do motywu słynnej sceny balkonowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.