X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 26543
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Scenariusz lekcji poświęconej lekturze "Czarnoksiężnik z Archipelagu" U.K.Le Guin

Scenariusz lekcji

Temat: W Akademii Magów- hierarchia ważności w świecie magii na podstawie powieści ,,Czarnoksiężnik z Archipelagu”U.K.Le Guin.

Obszary kształcenia: polonistyczny,
Realizacja podstawy programowej:
-analiza i interpretacja różnych tekstów kultury
-samokształcenie i docieranie do informacji
Cele ogólne:
- doskonalenie umiejętności czytania, analizy i interpretacji dłuższego tekstu
literackiego
- kształtowanie świadomego odbiorcy różnych tekstów kultury
- wdrażanie młodego człowieka do czytania
Cele szczegółowe:
Uczeń - przedstawia najistotniejsze treści (analizuje świat przedstawiony i wyciąga
właściwe wnioski)
- potrafi zorganizować swój warsztat pracy
-ćwiczy sprawność tworzenia spójnych wypowiedzi ustnych
i pisemnych, poprawnych pod względem językowym i stylistycznym
- poprawnie redaguje tekst pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym
- analizuje i ocenia własną pracę
Metody: słowna ,pogadanka, praca z tekstem,
Forma pracy: praca w grupach

Środki dydaktyczne: - egzemplarze książki ,,Czarnoksiężnik z Archipelagu”U.K.Le Guin,fragment filmu,,Ziemiomorze”( fragm. przedstawiający akademię i poszczególne lekcje prowadzone w szkole magów),karty pracy, kilka rysunków przedstawiających portrety magów- prace przygotowane wcześniej przez chętnych uczniów.

Tok zajęć:
1.Czynności organizacyjne.
2.Krótkie wprowadzenie do tematu – zaprezentowanie fragm. filmu,,Ziemiomorze”.
3.Rozmowa na temat obejrzanego fragmentu.
3.Zapisanie tematu.
4.Podział uczniów na grupy i rozdanie kartek z zadaniami.(załącznik nr 1)
5.Praca uczniów(wykorzystanie informacji z zaznaczonych w domu fragmentów powieści,
opisujących akademię oraz profesorów Geda).
6.Zakończenie pracy i zaprezentowanie przez uczniów wyników ich działań.
7.Refleksja i ewaluacja-uczniowie dzielą się wrażeniami z lekcji i oceniają swoją pracę.
(Grupa ,która najlepiej poradziła sobie z zadaniami, otrzymuje ocenę bardzo dobrą - wpisujemy ją każdemu uczniowi przypisanemu do danej grupy)

8.Praca domowa (można wybrać jeden z podanych tematów):

T.Jak rozumiesz słowa:,,Im większa moc i im większa władza, tym większa
odpowiedzialność”.
T. W których zajęciach prowadzonych w akademii chciałbyś uczestniczyć i dlaczego?

Załącznik nr 1 (karta pracy)

I Poznawanie równowagi świata -Akademia Magów
1.Wygląd akademii (szkoła czarnoksiężników):
........................................
........................................
2.Profesorowie i przedmioty:( zachować kolejność poszczególnych stopni wtajemniczenia w dziedzinę magii)
np. Mistrz Pieśni - historia ,,Czynów Bohaterów”i ,,Pieśni Mądrości”
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................ 3.Rola imienia w Krainie Ziemiomorzan:
........................................
4.Wyjaśnij pojęcia:

a)Dawna Mowa- ........................................
........................................

b)Równowaga świata- ........................................
........................................

3.Hierarchia ważności w świecie magii ( dokładnie przeanalizować wcześniejsze odpowiedzi
do zad.2, 3i 4; Odwołać się też do treści całej lektury)
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.