X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 26542

Nauczanie pierwszej pomocy przedmedycznej w kl. I-III szkoły podstawowej integracyjnej

Wdrażanie dzieci od najwcześniejszych lat nauki w szkole do dbania o bezpieczeństwo własne i innych osób oraz nabycie umiejętności adekwatnego reagowania w trudnych sytuacjach, ma głębokie uzasadnienie.Dzieci, na szczęście rzadko, ale bywają świadkami niebezpiecznych sytuacji. Z tego powodu udział w zajęciach nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej spowoduje, że będą chętniej pomagały, staną się bardziej odważne i pewne tego, że dadzą sobie radę w różnych trudnych i nieprzyjemnych okolicznościach.
Zajęcia z zakresu nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas I-III realizuję w formie zajęć pozalekcyjnych.
Ramowy program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej obejmuje następujące treści:
1. Będę Młodszym Ratownikiem Szkolnym-wyjaśnienie podstawowych pojęć, celu zajęć.
2. Jestem bezpieczny-mogę pomagać-zasady zachowania się w czasie pożaru w domu i w szkole, podstawowe wiadomości dotyczące rozpoznawania zagrożeń w miejscu wypadku.
3.Wzywam pomoc-sposoby wzywania pomocy przez telefon, numery alarmowe.
4.Torebeczka-apteczka-zawartość apteczki, sposoby posługiwania się zawartością apteczki.
5.Nos-pierwsza pomoc-pomoc podczas krwotoku z nosa.
6.Skaleczenie,zranienie-zasady postępowania, opatrzenie.
7.Zwichnięcie, złamanie-rozpoznanie zwichnięcia i złamania, zasady unieruchamiania kończyny.
8.Prąd i piorun-zasady bezpiecznego zachowania się podczas burzy i w kontakcie z osobą porażoną prądem.
9.Oparzenie, odmrożenie-podstawowe zasady schładzania oparzeń i ogrzewania odmrożeń.
10.Zatrucia-udzielenie pomocy osobie, która zatruła się lekami, środkami chemicznymi.
11.Gdy ukąsi, gdy ugryzie-zasady bezpiecznego zachowania się w czasie ataku psa, ochrona przed ukąszeniami, działania podejmowane po ukąszeniu, ugryzieniu.
12.Pomoc poszkodowanemu, przytomność, oddychanie-rozpoznanie stanu nieprzytomności, umiejętność skontrolowania oddechu, bezpieczne ułożenie poszkodowanego.
13.Resuscytacja, zadławienie-rozpoznanie zadławienia i możliwe sposoby przyjścia z pomocą, resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
14.Już jestem Młodszym Ratownikiem szkolnym-egzamin praktyczny, wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w upozorowanych sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu.
Zgodnie z założeniem zróżnicowania programu ze względu na możliwości i poziom rozwoju percepcyjno-motorycznego poszczególnych uczniów, osiągnięcia dzieci po zrealizowaniu cyklu zajęć zostały podzielone na trzy części:
- osiągnięcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi po zrealizowaniu programu (bez względu na to, w której klasie program był realizowany),
- osiągnięcia uczniów bez specjalnych potrzeb edukacyjnych po zrealizowaniu programu w klasie I lub II,
- osiągnięcia uczniów bez specjalnych potrzeb edukacyjnych po zrealizowaniu programu w klasie III.
Podstawowymi metodami nauczania stosowanymi podczas realizacji tych zajęć są:wykład, pogadanka, metoda sytuacyjna, gry dydaktyczne, metody ćwiczebne. Dzieci najczęściej pracują w grupach lub w parach. Aktywność dzieci ukierunkowana jest naprzemiennie na przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie. W czasie zajęć uczniowie wykorzystują różnorodne pomoce dydaktyczne, pozwalające na przede wszystkim praktyczny charakter nabywania wiedzy i umiejętności. Są to materiały, przedmioty wykorzystywane w realnych sytuacjach niesienia pomocy: bandaże, opatrunki, chusty trójkątne, plastry, koce termiczne, fantomy do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Bieżące sprawdzanie i ocena osiągnięć uczniów w czasie zajęć służy mi do przekazywania informacji zwrotnej uczniom o poprawności rozumienia określonych sytuacji oraz stopnia zgodności podejmowanych przez nich działań z określonymi procedurami, a także programowaniu i w miarę potrzeby dostosowaniu przebiegu kolejnych zajęć do indywidualnych możliwości i potrzeb poszczególnych dzieci.
Na ostatnich zajęciach uczniowie wykorzystują nabytą wiedzę i umiejętności w upozorowanych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. "Egzamin" sprawdzający odbywa się w formie zabawy, po którym dzieci otrzymują dyplom i tytuł Młodszego Ratownika Szkolnego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.