X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 26462
Przesłano:

Czy jesteśmy tolerancyjni? Konspekt lekcji

Magdalena Szymczak – nauczycielka Gimnazjum nr 17
im.Bohaterów Monte Cassino w Łodzi

KONSPEKT LEKCJI WYCHOWAWCZEJ

1. Opis klasy:
• rok nauczania:
• liczba uczniów:
• czas trwania lekcji:

2. Temat lekcji: CZY JESTEŚMY TOLERANCYJNI ?

3. Cele lekcji: kształtowanie u wychowanków postawy tolerancyjnej oraz uświadomienie im roli stereotypów, którym podlegają.

Cele operacyjne lekcji:
Uczeń:
• rozumie pojęcie tolerancji, stereotypu;
• ma świadomość istnienia granic tolerancji;
• zna przyczyny i przejawy postaw nietolerancyjnych;
• ma świadomość, że ludzie kierują się czasem stereotypami i rozumie proces ich powstawania.

4. Metody nauczania:
• pogadanka, dyskusja,
• mapa mentalna, burza mózgów,
• eksponująca (film, obrazki, fotografie),
• podająca, prezentacja dydaktyczna.

5. Formy pracy:
• praca w grupach i zbiorowa.

6. Pomoce dydaktyczne:
• prezentacja multimedialna, film dydaktyczny, piosenka, laptop z rzutnikiem i głośnikami,
• zdjęcia osób różnych narodowości, przybory do pisania,
• tablica i kreda.

7. Przebieg lekcji:

• czynności organizacyjne wychowawcy (np. sprawdzenie obecności, przekazanie bieżących informacji);
• po wysłuchaniu piosenki podanie tematu i zapoznanie uczniów z celami lekcji;
• podawanie przez uczniów skojarzeń ze słowem tolerancja i zapisywanie ich przez nauczyciela w formie mapy mentalnej na tablicy;
• rozmowa na temat przejawów, przyczyn zachowań nietolerancyjnych;
• praca w grupach: wypowiadanie się na temat osób przedstawionych na fotografiach;
• oglądanie krótkiego materiału filmowego na temat stereotypów i omówienie z uczniami pojęć: stereotyp, uprzedzenie;
• rozmowa na temat stereotypów i innych przyczyn zachowań nietolerancyjnych;
• podsumowanie lekcji (psychotest).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.