X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 26459
Przesłano:
Dział: Języki obce

Deutsch im Hotel - program autorski zajęć dodatkowych z języka niemieckiego zawodowego

Joanna Musiatowicz
nauczyciel mianowany języka niemieckiego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
w Radzyniu Podlaskim

„Deutsch im Hotel”- „Niemiecki w hotelu” – Program zajęć dodatkowych z języka niemieckiego zawodowego

Spis treści:

1. Wstęp
2. Ogólne cele kształcenia i wychowania
3. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania
4. Treści nauczania
5. Sposoby osiągania celów
6. Ocena i metody sprawdzania osiągnięć uczniów


1. Wstęp

Typ zajęć – zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego zawodowego przeznaczone dla uczniów ostatniej (czwartej) klasy technikum hotelarskiego przygotowujące uczniów do zewnętrznego egzaminu zawodowego ( część z języka obcego).
Program obejmuje rok szkolny 2012/2013, przewidywana liczba zajęć: 16 (zajęcia co dwa tygodnie), grupa licząca 6 osób.
Niniejszy program został napisany w oparciu o :
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22.11.2006 roku w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: kaletnik, kominiarz, kuśnierz, monter konstrukcji budowlanych, obuwnik, operator obrabiarek skrawających, technik archiwista, technik hotelarstwa, technik księgarstwa i technik obsługi turystycznej.

2. Ogólne cele kształcenia i wychowania

a) rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów pisanych, rozumienia ze słuchu, prowadzenia rozmów związanych z realizowaniem zadań zawodowych a przede wszystkim pisania tekstów obcojęzycznych, która to umiejętność zostanie sprawdzona na zewnętrznym pisemnym egzaminie zawodowym
b) udoskonalanie komunikacji językowych
c) poznawanie innych kultur
d) rozwijanie motywacji do samodzielnego uczenia się jak i pracy w grupach i parach

3. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania

W wyniku uczestniczenia w zajęciach dodatkowych uczeń poszerza i utrwala wiedzę. Potrafi lepiej;
a) w zakresie rozumienia ze słuchu
- rozumieć komunikaty obcojęzyczne

b) w zakresie rozumienia tekstu czytanego:
- korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji: katalogów, dokumentacji
- odczytać ze zrozumieniem ostrzeżenia i informacje

c) w zakresie mówienia:
- udzielić gościowi hotelowemu informacji na temat walorów i atrakcji turystycznych Polski
- przekazać informacje dotyczące cen, godzin ,dat, terminów
- przeprowadzić rozmowę telefoniczną w języku niemieckim, związaną z kompleksową obsługą gościa

d) w zakresie pisania:
- opracować w formie pisemnej informacje o usługach hotelu (oferta)
- sporządzić w języku niemieckim dokumenty związane z pobytem gościa w hotelu i korzystaniem z różnego rodzaju usług ( potwierdzenie rezerwacji, list powitalny, anulowanie rezerwacji, uwzględnianie reklamacji, rachunki)
- porozumiewać się w mowie i piśmie w sprawach nie związanych z usługami hotelowymi

4. Treści nauczania

Treści nauczania obejmują pięć działów, w obrębie których będzie powtarzana i poszerzana leksyka, niezbędne zagadnienia gramatyczne oraz wykonywane ćwiczenia z zakresu rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, mówienia i pisania.

a) Informacje użytkowe
- lokalizacja rożnych obiektów użyteczności publicznej, dni i godziny urzędowania, plan miasta
- kursy walut, formy płatności
- komunikacja miejska, bilety, taksówki
- imprezy kulturalne

b) Hotel i inne obiekty noclegowe
- rodzaje obiektów noclegowych, kategorie hoteli, typy pokoi i ich wyposażenie
- główne działy hotelu, stanowiska pracy
- hotelowe usługi podstawowe i dodatkowe
- rekreacja hotelowa

c) Praca w recepcji hotelu
- odbieranie telefonów, przekazywanie informacji, udzielanie informacji o lokalizacji hotelu, warunkach pobytu, usługach hotelowych, przechowywanie depozytów
- przyjmowanie, potwierdzanie, anulowanie rezerwacji
- powitanie gościa, zameldowanie
- umiejętne postępowanie w sytuacjach nietypowych, trudnych, konfliktowych
- rozliczanie kosztów pobytu gości w hotelu

d)Obsługa gości w części mieszkalnej hotelu
- wyposażenie i umeblowanie pokoju hotelowego
- wyposażenie łazienki
- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących usterek i awarii

e) Hotelowe usługi gastronomiczne
- rodzaje zakładów gastronomicznych, usługi gastronomiczne
- potrawy, składniki, sposoby przyrządzania potraw, kuchnia narodowa, lokalna, wegetariańska, tradycyjne potrawy kuchni polskiej
- doradzanie przy wyborze potraw i napojów
- rozliczanie kosztów konsumpcji, wyjaśnianie poszczególnych pozycji w rachunku
- usługi żywieniowe w pakiecie noclegowym
- zamawianie posiłków do pokoju

5. Sposoby osiągania celów

Metody nauczania: metoda sytuacyjna, inscenizacji, metoda projektów i ćwiczeń
Środki dydaktyczne:
- katalogi hoteli
- strony internetowe hoteli
- karty dań
- wzory rożnego rodzaju formularzy w języku niemieckim
- wzory rożnych pism i dokumentów
- mapy, plany miast
- programy wycieczek
Podręczniki: „Deutsch im Hotel. Gespräche führen“
„ Deutsch im Hotel. Korrespondenz”
„ Womit kann ich dienen?”

6.Ocena i metody sprawdzania osiągnięć uczniów

Poziom i zakres opanowania umiejętności przez uczniów uczestniczących w zajęciach nie będzie oceniany w tradycyjny sposób, ale systematycznie sprawdzany podczas wykonywania zadań i kontrolowania ich poprawności.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.