X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 26437

Lampo przyjaciel ludzi - omawiamy lekturę, redagujemy opis

Temat: Lampo – przyjaciel ludzi – omawiamy lekturę Romana Pisarskiego „O psie, który jeździł koleją” – 2 jednostki lekcyjne.


Przebieg zajęć:
1.Czynności organizacyjno-porządkowe - przygotowanie do zajęć.
2.Wprowadzenie - nauczyciel podaje temat i tłumaczy cele lekcji.
3.Praca z mapą - uczniowie wskazują na mapie stolicę, wyspy, kraje sąsiadujące z Włochami, określają kierunki w jakich podróżował po Italii Lampo.
4.Nauka piosenki „Kundel bury”sł. W. Chotomska, muzyka: A. Markiewicz - Ucz. ochotnicy odczytują tekst, omawiają jej treść. Śpiewają utwór najpierw zbiorowo, z podziałem na role, solo.
5.Układanie akompaniamentu do piosenki przy użyciu instrumentów perkusyjnych - indywidualne prezentacje swoich pomysłów.
6.Opowiadanie historii przygód Lampo. - Nauczyciel zadaje pytania ukierunkowujące. Uczniowie opowiadają losy bohatera lektury.
7.Układanie rozsypanki zdaniowej ( praca w grupach) - Ustalenie kolejności zdarzeń w dalszej części lektury - Liderzy grup odczytują wyniki pracy, pozostałe grupy sprawdzają, dokonują kontroli.
8.Przerwa międzylekcyjna.
9.Nauczyciel przypomina ogólny schemat – planu opisu postaci, tłumaczy zasady jego redagowania. Uczniowie wklejają do zeszytu plan – schemat opisu oraz kolorowankę z portretem Lampo. Odczytują plan.
10.Gromadzenie słownictwa ułatwiającego zredagowanie opisu. ( przymiotników, zwrotów) – burza mózgów - Nauczyciel wypisuje słownictwo na tablicy. Uczniowie podają swoje przykłady.
11.Ocena postępowania bohatera – Twój sąd o psie. Nauczyciel podaje sformułowania pomocne przy ocenie bohatera w zakończeniu opisu:
Polubiłem Lampo, gdyż był....................................... ( wierny, odważny itp.)
Podziwiam go za to, że ........................................
Według mnie Lampo był bohaterem, ponieważ..............
12.Pisemne, samodzielne redagowanie opisu w zeszytach przez uczniów. - Nauczyciel koryguje błędy, podaje poprawne sformułowania.
13.Prezentacja opisów na forum klasy przez uczniów.
14.Praca domowa – historyjka obrazkowa. Ponumerowanie obrazków zgodnie z kolejnością zdarzeń, wycięcie i wklejenie do zeszytów,nadanie im tytułów i podpisanie.
Podsumowanie lekcji.Zadanie ewaluacyjne -
Kończenie zdań przez uczniów – rundka:
Dzisiaj podczas lekcji dowiedziałem się... ...................
Moim zdaniem prawdziwa przyjaźń to... .................
Na lekcji najtrudniejsze było........................Na lekcji najbardziej podobało mi się...........................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.