X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 26411
Przesłano:
Dział: Języki obce

Do you like cooking? Konspekt lekcji z języka angielskiego przeprowadzonej w klasie 6 szkoły podstawowej

Temat lekcji: "Do you like cooking? ".
Główne cele lekcji:
- ćwiczenie struktur gramatycznych wprowadzonych podczas poprzednich jednostek lekcyjnych: the Simple Present Tense;
- poszerzanie zakresu słownictwa uczniów związanego z przygotowywaniem różnych posiłków oraz gotowaniem, np.: slice (kroić na plasterki), chop (siekać), mash (rozgniatać), peel (obierać), pour (wlewać), boil (gotować), mix (mieszać), spread (rozprowadzać, rozsmarowywać), cut (ciąć, kroić), add (dodawać);

- ćwiczenie umiejętności i technik czytania w języku angielskim (practising reading skills and techniques, such as: skimming, scanning, jigsaw reading);
- ćwiczenie umiejętności i technik słuchania w języku angielskim (practising listening skills);
- ćwiczenie umiejętności mówienia oraz pisania w języku angielskim (practising speaking and writing skills);
- wdrażanie do samokontroli;
Cele operacyjne lekcji:
Uczeń powinien:
- poszerzać słownictwo związane z tematem lekcji;
- ćwiczyć strukturę gramatyczną wprowadzoną podczas poprzednich jednostek lekcyjnych:
the Simple Present Tense;
- ćwiczyć sprawności językowe: mówienie, czytanie, słuchanie (speaking, reading, listening);
. - poznać słownictwo związane z tematem lekcji;
- poprawnie wyrażać swoje opinie dotyczące potraw bądź dań, które lubi oraz tych, które, jego zdaniem, nie są dobre. Uczeń powinien uzasadnić swoje wypowiedzi.
- doskonalić umiejętność pracy indywidualnej, w parach lub małych grupach;
Czas trwania zajęć:
45 minut;
Metody, techniki i formy pracy:
- aktywizująca;
- krótki mini wykład dotyczący pochodzenia oraz powstania nazwy słynnego północno -
europejskiego ciasta „the Yule Log" ;
- krótka dyskusja z wykorzystaniem elementów słownictwa wprowadzonych podczas
poprzednich jednostek lekcyjnych dotycząca posiłków preferowanych przez
poszczególnych uczniów oraz takich, za którymi uczniowie nie przepadają;
. - praca z tekstem;
- praca indywidualna;
- praca w parach lub małych grupach;
Środki dydaktyczne:
- obrazki prezentujące różne potrawy przygotowane przez nauczyciela na podstawie czasopism kulinarnych;
- ilustracje prezentujące różnego rodzaju czynności związane z gotowaniem oraz przyrządzaniem posiłków;

- obrazki prezentujące kolejne czynności związane z przygotowywaniem ciasta „The Yule Log";
- instrukcje pasujące do ilustracji (paski papieru, na których napisane jest wykonanie przepisu);
- arkusze zawierające przepisy na trzy tradycyjne brytyjskie potrawy: Irish Lamb Stew, Roast blef and Yorkshire Pudding, Welsh Rarebit;
Przebieg lekcji:
1. Czynności organizacyjno-porządkowe.
2. Sprawdzenie pracy domowej.
3. Wprowadzenie do lekcji oraz zapisanie tematu lekcji na tablicy.
Nauczyciel pokazuje uczniom ilustracje prezentujące różne dania. Następnie uczniowie są pytani:
• What do you see in the pictures?
• What is your favourite dish?
• Do you like cooking?
• What do you usually have for breakfast?
Jedno z pytań zadanych przez nauczyciela jest tematem lekcji. Nauczyciel zapisuje na tablicy temat lekcji: „Do you like cooking?".
4. Wprowadzenie słownictwa związanego z gotowaniem oraz przygotowywaniem potraw
oraz dań.
Nauczyciel wprowadza oraz wyjaśnia słownictwo związane z tematem lekcji pokazując uczniom plansze zawierające rysunki przedstawiające różnego rodzaju czynności kuchenne oraz słowa je określające, np.: slice, chop, mash, peel, pour, boil, grill, spread.
5. Uczniowie słuchają kasety (trzech przepisów na tradycyjne brytyjskie dania)
uzupełniając brakujące luki w tekście.
Nauczyciel rozdaje uczniom arkusze zawierające przepisy na trzy tradycyjne brytyjskie potrawy. Uczniowie są proszeni przez nauczyciela o szybkie zaznajomienie się z treścią przepisów, a następnie o uważne słuchanie wypowiedzi lektora. Na jej podstawie uczniowie uzupełniają brakujące w tekście luki używając słownictwa oraz wyrażeń wprowadzonych na początku zajęć. Nauczyciel sprawdza wykonanie ćwiczenia prosząc poszczególne osoby o udzielenie prawidłowych odpowiedzi. Następnie, uczniowie uzupełniają ćwiczenie ściśle związane z omawianymi przepisami. Zadaniem uczniów
jest wybranie spośród wymienionych produktów, składników tych, które są odpowiednie dla poszczególnych przepisów.
6. Uczniowie ćwiczą następujące techniki czytania: skimming, scanning, jigsaw
reading.
Uczniowie pracują w parach. Każda z nich otrzymuje po dwie koperty. W jednej z kopert znajdują się ilustracje prezentujące czynności kuchenne niezbędne do wykonania ciasta. W drugiej, instrukcje pasujące do każdego obrazka. Nauczyciel prezentuje uczniom krótką wypowiedź związaną z historią słynnego ciasta „The Yule Log", a następnie prosi ich o ułożenie pomieszanych instrukcji i ilustracji w odpowiedniej kolejności tak, aby stanowiły one logiczną całość. Nauczyciel podaje uczniom trzy prawidłowe odpowiedzi. Po wykonaniu zadania wszystkie pracujące nad nim zespoły porównują swoje odpowiedzi.
Podsumowanie
7. Uczniowie w grupach wymyślają przepisy na „ niezwykłą kanapkę ".
Nauczyciel pyta uczniów:
• „Do you know the recipe for an unusual sandwich? ". Uczniowie są proszeni przez nauczyciela o zamknięcie oczu i wyobrażenie sobie ich ulubionej, niezwykłej kanapki, którą chcieliby zjeść na śniadanie. Ochotnicy proszeni są o podzielenie się swoimi pomysłami z reszta klasy. Nauczyciel dzieli uczniów na czteroosobowe grupy. Pierwsza osoba z każdej grupy pisze na kartce papieru składniki, które są niezbędne do wykonania kanapki, kolejna - pomoce kuchenne, trzecia osoba instrukcje, według których kanapka powinna być wykonana. Czwarta osoba w grupie proszona jest o narysowanie rysunku ilustrującego „niezwykłą kanapkę".
8. Uczniowie prezentują przepisy na „niezwykłe kanapki".
Po zakończeniu poprzedniego zadania nauczyciel prosi każdą z grup o wybranie reprezentanta, który odczyta głośno przed całą klasą wymyślony przez jego grupę przepis. Nauczyciel zbiera od wszystkich grup ilustracje prezentujące „niezwykłe kanapki" i przypina je do tablicy. Następnie uczniowie są proszeni o uważne wysłuchanie każdego z przedstawicieli kolejnych grup. W czasie słuchania uczniowie muszą odgadnąć, który z obrazków przyczepionych do tablicy odpowiada prezentowanemu opisowi.
9. Praca domowa.
Uczniowie są proszeni o przygotowanie podobnych przepisów na ich „ulubione kanapki" oraz zapisanie instrukcji, pomocy kuchennych, składników i narysowanie odpowiedniego obrazka ilustrującego niezwykłą kanapkę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.