X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 26403

Edukacja matematyczna - scenariusz zajęć dla klasy II

S C E N A R I U S Z Z A J Ę Ć Z I N T E G R O W A N Y C H W K L A S I E II
- EDUKACJA MATEMATYCZNA -

Opracowała : Jolanta Szwedzińska

Temat dnia: Doskonalenie dodawania i odejmowania w zakresie 20. Obliczenia pieniężne.

Cele główne:
* znajomość będących w obiegu monet i banknotów, radzenie sobie w sytuacji kupna
i sprzedaży;
* radzenie sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania
lub odejmowania.
Cele operacyjne – uczeń:
- zna monety oraz banknot 10 zł i 20 zł, potrafi obliczyć wartość zakupów;
- doskonali technikę rachunkową w zakresie 20;
- porównuje liczby w zakresie 20 stosując znaki; <, >, =;
- rozwiązuje zadanie tekstowe związane z płaceniem;
- stosuje formy grzecznościowe podczas sprzedawania i kupowania;
- współpracuje z innymi podczas nauki i zabawy.
Metody nauczania:
- metody podające (A): pogadanka, opis, praca z tekstem matematycznym;
- metody eksponujące (E): ekspozycja;
- metody praktyczne (O): działalność praktyczna.
Formy pracy:
- zbiorowa;
- indywidualna;
- grupowa.
TOK ZAJĘĆ:
Część wstępna.
1. Czynności organizacyjno – porządkowe.
N: Sprawdza obecność.
U: Obecny.
U2: Obecny.
Itd.
N: Kiedy powiem: ,,Witam ...” proszę pomachajcie tą samą ręką co ja – prawą lub lewą. Patrzcie i słuchajcie uważnie.
Nauczyciel mówi: ,,Witam wszystkie dziewczynki” i macha prawą ręką.
Dziewczynki mówią: ,,Dzień dobry” i machają prawymi rękami.
Nauczyciel mówi: ,,Witam wszystkich chłopców” i macha lewą ręką.
Chłopcy mówią: ,,Dzień dobry” i machają lewymi rękami.
2.Przypomnienie pracy domowej.
N: Kto pamięta, jaka była praca domowa?
U: Mieliśmy przynieść do szkoły różne jesienne warzywa.
N: Kto ,,odrobił” pracę domową? Kto pamiętał?
U: Wyjmują i układają warzywa na swoich stolikach.
N: Proszę więc, wyjmijcie wszystkie warzywa, które przynieśliście do klasy i połóżcie je na swoich ławkach.
N: Kto chce powiedzieć co dziś przyniósł?
U1: marchewki, pietruszki, ogórki;
U2: buraki, kapustę, cebulę;
U3: paprykę czerwoną i żółtą, czosnek;
U4: pomidory, paprykę zieloną.
Uczniowie zgłaszają się i wymieniają nazwy warzyw, których jeszcze nie wymieniali inni uczniowie.
Część główna.
3. Rozwiązywanie zagadek o warzywach. Przeliczanie dzieci.
N: Teraz będę zadawał zagadki, kto odgadnie i ma warzywo będące rozwiązaniem zagadki,
proszę, aby podniósł je do góry i pokazał wszystkim. Gdy wszyscy już podniosą,
np. marchewki, wtedy liczymy ile dzieci przyniosło to warzywo.
U: Odgadują zagadki i podnoszą do góry warzywa będące rozwiązaniami zagadek.
- nauczyciel zapisuje na tablicy nazwę warzywa i liczbę dzieci, która go przyniosła.
1. Jaka to głowa,
duża czy mała,
z zielonych liści
składa się cała?
(kapusta)

2. Wiosną w ogrodzie
wyrósł zielony,
a zimą w słoiku
leży kiszony.
(ogórek)
3. Każdy z was odgadnie
łatwo tę zagadkę,
ma bielutki korzeń
i zieloną natkę.
(pietruszka)

4. Jakie warzywo,
chociaż niewielkie,
wyciśnie z oczu
słoną kropelkę?
(cebula)
5. Dobra gotowana i dobra surowa,
choć nie pomarańcza,
jest pomarańczowa.
Kiedy za zielony
pochwycisz warkoczyk
i pociągniesz mocno,
wnet z ziemi wyskoczy.
(marchewka)
6. Czegoś wstydzi się szalenie, a więc
chowa się pod ziemię.
I już taka w nim natura, że czerwony jest
jak ...
(burak)
9. Czerwone, pyzate,
smakowite wiosną,
smakowite latem
a na długa zimę będą koncentratem.
(pomidory)
* itd. - ćwiczenie jest kontynuowane, aż wszystkie zagadki zostaną rozwiązane, osoby policzone, a wyniki zapisane.
N: Które warzywo zostało przyniesione przez największą liczbę uczniów?
N: A które warzywo przyniosło najmniej uczniów?
U: odpowiadają
4. Zabawa ruchowa relaksująca, odprężająca ,,Ku słońcu”.
Zabawa odbywa się na dywanie, poza ławkami.
N: dzieli uczniów na 4 osobowe zespoły poprzez odliczanie.
Zabawa polega na tym, że uczniowie w grupach 4 osobowych, trzymając się za ręce, najpierw przykucają, głowy chowają między kolana (w miarę możliwości), natomiast po chwili - zgodnie z poleceniami nauczyciela – zaczynają ,,rosnąć”, powoli wstają, wyciągają ręce do góry – tak jak rosnące z nasion warzywa podążają ku słońcu. Dzieci ,,są” nasionkami, by następnie przekształcić się w warzywa.
5. Zabawa ,,w sklep”.
N: Kto powie, skąd mamy te warzywa, które dzisiaj przynieśliście do klasy?
U1: Wyrosły w ogródku i mama je zebrała.
U2: Kupiliśmy wczoraj na targu.
U3: Kupiliśmy w sklepie.
N: Zobaczcie co takiego przygotowałam dla was do dalszych zajęć i powiedzcie, co
waszym zdaniem będziecie robić?
U: oglądają pieniądze z wyprawki – monety 1zł, 2zł, 5zł i banknoty – 10zł i 20zł oraz ,,kasy
fiskalne”.
U1: będziemy bawić się ,,w sklep”;
U2: Urządzimy sklep.
N: Najpierw pokażemy jak prawidłowo zachowujemy się podczas robienia zakupów. Kto
chętny?
N: Dobrze – ty będziesz sprzedawcą, a ty klientem. Proszę bardzo. Zaczynacie.
U1 i U2: przedstawiają scenkę ,,zakupy w sklepie”
N: Bardzo dobrze.
N: Dzieli uczniów na grupy 4 – osobowe, ,,jedynki” tworzą jedną grupę, ,,dwójki” drugą, itd..;
U: uczniowie w grupach urządzają swoje sklepy (warzywniaki).
* uczniowie organizują sobie sklepy (tyle sklepów ile grup, czyli 4; dzieci wybierają
sprzedawcę (może być, np. dziecko, które najpóźniej obchodzi urodziny);
* dzieci bawią się, kupują warzywa jesienne, dokonują obliczeń, obliczają wartość zakupów;
Asortyment sklepów stanowią warzywa przyniesione przez dzieci do szkoły (dzieci mogą także wykorzystać warzywa przyniesione do klasy przez nauczyciela).
U: sprzedają, kupują, obliczają wartość zakupów, wyliczają resztę.
Przykład:
U1: Dzień dobry.
U2: Dzień dobry. Czym mogę służyć?
U1: Ile kosztuje kilogram marchewki?
U2: 2 zł.
U1: A w jakiej cenie jest główka kapusty?
U2: 5 zł.
U1: Poproszę więc kilogram marchewki i dwie główki kapusty.
U2: (pakuje do reklamówki)
U1: Ile płacę?
U2: 12 zł
U1: Proszę (podaje, np. 20 zł).
U2: Proszę zakupy i resztę 8 zł.
U1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
U2: Do widzenia i zapraszam ponownie.
* nauczyciel nadzoruje zabawę, słucha czy dzieci prawidłowo dodają i odejmują; czy stosują
formy grzecznościowe, pilnuje zmian, aby każdy uczeń przynajmniej raz był sprzedawcą;
* ,,klienci” stojący w kolejce również kontrolują, dodają i odejmują – obliczają wartość
zakupów i resztę, jaką sprzedawca powinien wydać i czy w ogóle ją powinien wydawać.
6. Porządkowanie sali.
* ustawianie stolików, odkładanie warzyw (zrobienie kącika warzywnego), odkładanie
pieniędzy do wyprawek, itp.
* krótka rozmowa na temat wrażeń dotyczących zabawy ,,w sklep”.
N: Czy robienie zakupów jest trudne?
N: Co sprawiało wam mniej trudności kupowanie czy sprzedawanie?
U: odpowiadają, dzielą się swoimi wrażeniami.
N: Ja uważam, że zarówno bycie sprzedawcą jak i kupującym to wymagające zajęcie – trzeba
umieć, bardzo szybko, dodawać i odejmować, być skoncentrowanym, aby się nie pomylić.
7. Rozwiązywanie zadania tekstowego związanego z płaceniem.
* Sebastian miał 20 zł. W sklepie kupił marchew za 3zł , cebule za 2zł i kapustę za 6zł.
Ile zapłacił za zakupy? Ile otrzymał reszty?
- analiza treści zadania:
N: Ile pieniędzy miał Sebastian?
N: Co kupił?
N: Ile zapłacił za marchew?
N: Ile zapłacił za cebulę?
N: Ile zapłacił za kapustę?
Nauczyciel zapisuje na tablicy:
Sebastian miał 20zł.
Kupił:
- marchew za 3zł
- cebulę za 2zł
- kapustę za 6zł
N: O co nas pytają w zadaniu? Jakie jest pytanie?
U1: Ile zapłacił za zakupy? Ile otrzymał reszty?
- próba samodzielnego ustalenia rozwiązania; zgłaszanie rozwiązań, zapis prawidłowych
działań (rozwiązań) na tablicy i w zeszytach
N: Kto chce zaproponować jakieś rozwiązanie? Kto już ma jakiś pomysł?
U2: Powinniśmy dodać: 3zł + 2zł + 6zł = 11zł
Sebastian zapłacił za zakupy 11 zł.
N: Czy są inne pomysły?
N: Masz rację. Zapisz to co powiedziałeś na tablicy.
N: A jak obliczymy ile zostało reszty Sebastianowi?
U3: 20zł – 11zł = 9zł
N: Świetnie. Proszę zapisz to na tablicy.
- sprawdzenie
N: A jak sprawdzimy czy dobrze obliczyliśmy resztę?
U4: 9zł + 11zł = 20zł
N: Dobrze. Proszę zapisz na tablicy.
- ułożenie i zapis odpowiedzi
N: Jakie napiszemy odpowiedzi? Przypomnijcie sobie o co nas pytali w zadaniu?
U5: Na pierwsze pytanie odpowiedź to: Sebastian zapłacił 11 zł za zakupy.
N: A na drugie?
U6: Sebastian otrzymał 9 zł reszty.
Nauczyciel zapisuje odpowiedzi na tablicy.
Uczniowie przepisują rozwiązanie zadania i odpowiedzi z tablicy do zeszytu.
* Nauczyciel chodzi po klasie i kontroluje prawidłowość przepisywania, ewentualnie pomaga, wyjaśnia, tłumaczy.
Część końcowa
8. Podsumowanie zajęć - w kręgu, wspólna ocena aktywności uczniów na zajęciach.
N: Wybierzcie sobie ,,buźki” – naklejki, w zależności od tego co sądzicie o dzisiejszych
zajęciach: uśmiechnięta oznacza, że było super, a trochę smutna – że niezbyt fajnie.
N: Widzę, że wszyscy są zadowoleni. A co najbardziej podobało się wam na dzisiejszych
zajęciach? Uczniowie, wraz z nauczycielem, siedzą na dywanie; rzucają do siebie piłkę –
odpowiada uczeń, który ma piłkę, inni słuchają.
U1: zagadki
U2: zabawa ,,w sklep”
U3: zabawa ,,w sklep”
N: Czego uczyliście się?
U3: robienia zakupów
U4: dodawania i odejmowania
U5: liczyliśmy, ile mamy zapłacić za zakupy
U6: jak grzecznie odzywać się do sprzedawcy i do klienta.
N: Jak myślicie, czy po dzisiejszej lekcji potraficie już sami robić zakupy?
U: taaak
N: Bardzo się cieszę, bo właśnie taka jest praca domowa.
9. Zadanie pracy domowej.
N: Opowiedzcie rodzicom co dzisiaj robiłyście w szkole, w co się bawiłyście i poproście, aby
poszli z wami czy pojechali do sklepu, ponieważ macie za zadanie zrobić zakupy
w prawdziwym sklepie. Pamiętajcie o odpowiednim odzywaniu się do sprzedawcy.
Potem narysujcie w zeszycie kupione warzywo i zapiszcie:
- ile mieliście pieniędzy,
- ile zapłaciliście za zakupy;
- ile otrzymaliście reszty.
U: Wklejają do zeszytu polecenie pracy domowej.
10. Pożegnanie.
,,Meksykańska fala” radości i pozytywnej energii – nauczyciel wraz z uczniami stoi
w kręgu, trzymają się za ręce, wykonują meksykańską falę, a na końcu podskok
i okrzyk radości.
N: Dziękuję wam bardzo i zapraszam wszystkich na jutrzejsze zajęcia. Życzę miłego
popołudnia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.