X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 26352
Dział: Gimnazjum

Fleksja - powtórzenie wiadomości. Scenariusz zajęć

TEMAT: Fleksja – powtórzenie wiadomości ( dwie jednostki lekcyjne)
Treści programowe:
•odmienne części mowy oraz podstawowe kategorie fleksyjne; osobliwości w odmianie rzeczowników
Cele lekcji:
-utrwalenie wiedzy o fleksji
-przypomnienie o występowaniu oboczności w tematach deklinacyjnych i koniugacyjnych
a) Wiadomości
Uczeń :
•zna podstawowe informacje na temat rzeczownika (pytania, rodzaj i liczba rzeczownika, podział rzeczowników na własne i pospolite),
•zna nazwy przypadków i ich pytania,
•zna odmianę rzeczownika przez przypadki.
b) Umiejętności
Uczeń:
•czyta ze zrozumieniem,
•odszukuje w tekście rzeczowniki w różnych formach deklinacyjnych,
•stawia właściwe pytania do odmiennych części mowy,
•zauważa, że rzeczownik zmienia formę w różnych zdaniach,
•określa przypadek rzeczownika.
c) Postawy
Uczeń:
•dba o poprawność gramatyczną swoich wypowiedzi,
•aktywnie uczestniczy w lekcji.
•ma świadomość życiowej użyteczności przedmiotu, całej edukacji na danym etapie(zrozumiała komunikacja, pomoc w tworzeniu pism urzędowych).
•Kształtuje w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umie współdziałać i współtworzyć wspólnotę nauczycieli i uczniów ( możliwość dania wypowiadania się wszystkim uczniom, słuchanie poleceń nauczyciela, zachowanie kultury i porządku wypowiedzi)

Metody pracy:
•praca z tekstem
•podająca,
•działalności praktycznej ( ćwiczenia przygotowane przez nauczyciela)

Formy pracy:
•indywidualna
•zbiorowa.

Środki dydaktyczne: Podręcznik do kształcenia językowego dla kl.I oraz ćwiczenia z książki Organizer Gimnazjalny wyd. PWN (zadania podsumowujące wiedzę o odmiennych częściach mowy)
PRZEBIEG LEKCJI
1)Czynności wstępne: przywitanie, przypomnienie o zachowaniu bezpieczeństwa(powieszenie plecaków) sprawdzenie obecności, zapisanie przez dyżurnego uczniów np. i bz
2)Przypomnienie treści omawianych na poprzedniej lekcji. Prezentacja pracy uczniów(zadanie domowe)
3)Zapisanie tematu lekcji i przedstawienie celów lekcji
4)Praca grupowa – pogadanka na temat odmiennych części mowy i tego, czym jest fleksja.
5)Zapisanie ćwiczeń, które miałyby być wykonywane w trakcie lekcji(używanie kolorów dla podkreślenia pisowni wyrazów).
6)Zachowanie ustalonej kolejności w wykonywaniu zadań, tak aby każdy uczeń mógł wykonać przynajmniej dwa zadania .
7)Umożliwienie wypowiedzenia się uczniom, którzy zgłaszali się do odpowiedzi, powracanie z innym pytaniem do tych, którzy nie udzielili poprawnej odpowiedzi.
8)Przypominanie uczniom o kolejności odpowiadania i zgłaszaniu się poprzez podnoszenie ręki.
9)Pomoc Uczennicy z dostosowaniem, która wykonywała ćwiczenie przy tablicy.
10)Zakończenie lekcji, przypomnienie o kontynuowaniu tematu na następnych zajęciach, z uwzględnieniem nietypowej odmiany rzeczowników (omówienie kart pracy) – zadanie domowe. Dalsza część powtórzenia wiadomości kontynuowana następnego dnia. Zróżnicowanie zadań dla uczniów zdolnych – przygotowane na lekcję drugą, która miała służyć dalszej powtórce. Karty pracy w załączeniu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.