X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 26281
Przesłano:

Rozwijanie umiejętności pisania i liczenia w oparciu o aktywność ruchową z piłkami edukacyjnymi. Konspekt otwartych zajęć dla nauczycieli

Temat: Rozwijanie umiejętności pisania i liczenia w oparciu o aktywność ruchową z piłkami edukacyjnymi.
Termin: 27.11.2014r
Prowadzący: Monika Szławieniec- Reczuch
Klasa: IIa i IIc
Pomoce dydaktyczne: piłki edukacyjne, kartki A4, markery, materace, tyczki, ławeczki gimnastyczne, szarfy, ringo, kocyki
Miejsce: sala gimnastyczna
Metody dydaktyczne: zadaniowa ścisła, zabawowa naśladowcza, problemowa

Cele główne:
1. Umiejętności: uczeń potrafi ułożyć i zapisać wyraz, rozwiązać działanie matematyczne w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, potrafi odróżnić wyrazy pisane wielką i małą literą oraz samogłoski i spółgłoski, potrafi odróżnić cyfry parzyste od nieparzystych.

2. Wiadomości: uczeń zna kolejność liter w alfabecie, zna tabliczkę mnożenia, zasady ortograficzne.

3. Motoryczność: siła mięśni ramion i nóg- uczeń wykona silną pracę kończyn podczas biegu i rzutów piłką, zwinność- uczeń pokona slalom między tyczkami oraz przejście pod ławeczką i przez szarfę, szybkość reakcji- uczeń wykona szybki bieg po rozwiązaniu w pamięci działania.

4. Wychowawcze: uczeń samodzielnie tworzy nowe rozwiązania, integruje się ze swoim zespołem, współpracuje z innymi, wykazuje się kreatywnością, przestrzega zasad fair-play.


I Część wstępna

1. Zbiórka, sprawdzenie obecności i gotowości do zajęć, podanie tematu lekcji.
2. Berek z szóstką: wszystkie dzieci posiadają piłki, a jedno z nich jest berkiem
i posiada piłkę z cyfrą 6. Przekazanie berka polega na wymianie piłek pomiędzy berkiem a dotkniętą osobą.
3. Berek ortograf: jedno lub więcej dzieci posiada piłkę edubal z literą „Ż” i jest berkiem. Zadanie berka polega na złapaniu uciekającej osoby przez dotknięcie piłką. Uczeń dotknięty piłką staje się berkiem chyba, że wypowie wyraz z literą Ż, w ten sposób broni się przed berkiem. Jeżeli osoba złapana pomyli się
i wypowie wyraz z RZ lub zbyt długo zwleka z odpowiedzią, zostaje berkiem. Podobne berki można wykorzystać do opanowania zasad pisowni: RZ, Ch, H, U, Ó.
4. Pokaż ćwiczenie: dzieci z piłą edukacyjną kolejno typowane przez nauczyciela proponują zadania ruchowe na rozgrzewkę z piłką, w liczbie odpowiadającej cyfrze ze swojej piłki. Pozostałe dzieci naśladują pokazującą ćwiczenie osobę.
5. Uczniowie z piłkami stoją w okręgu, nauczyciel podaje wyraz, a uczniowie dzielą go na sylaby, odbijając piłkę tyle razy, ile jest sylab w podanym wyrazie, np. rzeka, samolot, osa, kombinerki, termometr, okno, lalka, pociąg, układanka.
6. Ustawienie w rozsypce, nauczyciel podaje różne wyrazy, np. zeszyt, Polska, morze, Agata, kot, Jawor, Kamil, Czechy, chmury, Bałtyk, dolnośląskie, jezioro. Jeżeli uczniowie usłyszą wyraz pisany wielką literą podrzucają piłkę do góry, jeżeli małą literą odbijają piłkę o podłogę.
7. Samogłoski-Spółgłoski: Każdy uczeń z piłką porusza się w sposób jaki określi nauczyciel, np. naśladując różne zwierzęta. Na sygnał zatrzymują się. Osoby posiadające piłki z samogłoską wykonują 6x unoszenie kolan z podbiciem piłki, a ze spółgłoskami 6x przysiad z równoczesnym uniesieniem piłki za głowę.
8. Zbiory liczby parzyste i nieparzyste: piłki edukacyjne rozsypane są na sali gimnastycznej. Na sygnał nauczyciela uczniowie zbierają piłki grupując je w dwóch miejscach na materacach, osobno piłki z cyframi parzystymi
i nieparzystymi.
9. Gąsienica cyfrowa: Nauczyciel podaje zadanie ustawić się w rzędzie z piłkami mniejszymi od 10 w porządku malejącym. Uczniowie ustawiają się jak najszybciej w rzędzie. Na początku stoi uczeń z cyfrą 10, a za nim uczniowie posiadający piłki z coraz mniejszymi cyframi. Piłki wkładają między plecy
i brzuch kolejnej osoby, a dłonie trzymają na ramionach. Gąsienica porusza się w taki sposób, aby nie wypuścić żadnej piłki.
10. Gąsienica alfabetyczna: Nauczyciel podaje zadanie ustawić się w rzędzie z piłkami zgodnie z kolejnością liter w alfabecie, kolejne czynności jak wyżej.

II Część główna
Wyścigi rzędów:
1. Wykonywanie działań w poznanym zakresie liczbowym: Uczniowie ustawieni są w rzędach, każdy posiada piłkę z określoną cyfrą, nauczyciel podaje działanie, np. dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Uczeń posiadający piłkę z cyfrą będącą wynikiem tego działania biegnie np. kozłując ją, obiega tyczkę i wraca do swojego rzędu.
2. Nauczyciel wywołuje do biegu osobę posiadającą piłkę z literą n. C, jednocześnie za nią biegnie uczeń posiadający piłkę z kolejną literą w alfabecie- D
3. Na sygnał pierwszy zawodnik z każdego rzędu dobiega do szarfy, od góry do dołu przeciąga ją przez siebie. Następnie biegnie do materaca z piłkami edubal, wybiera jedną piłkę ze znakiem samogłoski, wkłada piłkę między nogi i skacze obunóż, trzymając piłkę między nogami, do linii startu. Wygrywa rząd, który najszybciej wykona zadanie, oprócz tego każdy zawodnik może zdobyć 1 pkt dla swojej drużyny, jeśli wybierze prawidłową piłkę.
4. Pierwsi zawodnicy biegną slalomem między 4 tyczkami do materaca i wybierają z niego dowolną piłkę. Następnie podchodzą do kartki, zapisują w okienku liczbę ze swojej piłki, obliczając działanie w pamięci i wpisują wynik po znaku=. Po czym wracają na koniec swojego rzędu tocząc piłkę ręką po slalomie. Każdy zawodnik, który napisze prawidłowe działanie, zdobywa dodatkowy 1 pkt dla swojej drużyny.
5. Na sygnał zawodnicy stojący na pierwszym miejscu biegną kozłując piłkę do karty pracy. Zapisują w okienku liczbę, której znak znajduje się na piłce, a obok składniki tej liczby. Później podbiega do tyczki, staje na linii i wrzuca piłkę do kosza ( wykonuje tylko jeden rzut)/ odbija piłkę od ściany, po czym wraca z piłką do linii mety. Każdy zawodnik za prawidłowe rozwiązanie działania otrzymuje 1 pkt oraz 1 pkt za celny rzut do kosza.
6. Uczestnicy stoją w parach przed linią startu. Na sygnał dziewczynka siada na kocyku, a chłopiec chwyta za jego rogi i ciągnie partnerkę do tyczki. Tu zostawiają kocyk
i biegną do materaca z piłkami. Wybierają po jednej piłce, tak aby litery tworzyły sylabę. Dziewczynka wybiera piłkę ze znakiem samogłoski, a chłopiec za znakiem spółgłoski. Piłki te kładą na ringo, po czym biegną do tyczki. Jedno dziecko bierze kocyk pod pachę i biegną do linii startu. Tam przekazują kocyk następnej parze. Dodatkowo każda para zawodników może zdobyć dla swojej drużyny po 2 pkt za prawidłowy wybór piłek.
7. Na sygnał pierwszy zawodnik z każdego rzędu dobiega do ławeczki trzymając piłkę w rękach. Przebiega obok ławeczki tocząc po niej piłkę. Następnie łapie ją i biegnie do tyczki, obok której leży kartka. Zapisuje na niej wyraz zawierający literę, której znak znajduje się na jego piłce, tzn. jeśli zawodnik ma np. literę C, zapisuje wyraz, w którym litera C występuje na początku, w środku lub na końcu wyrazu, np. cebula, szewc, owca. Następnie wraca z piłką, przechodzi pod ławeczką i biegnie na koniec swojego rzędu. Każdy zawodnik może zdobyć dodatkowo 1 pkt. Dla swojej drużyny, jeśli zapisze na kartce prawidłowy wyraz.

III Część końcowa
Ćwiczenia uspokajające:
1. Duże O: zadaniem wszystkich dzieci jest ułożenie ze wszystkich piłek które trzymają w rękach dużej litery O. Po ułożeniu litery wszystkie dzieci kładą się na zewnątrz litery tak, aby dłonie trzymały piłkę za głową i wykonują głęboki wdech i wydech x 5.
2. Masaż piłką w parach: jedno dziecko leży na brzuchu a drugie wykonuje masaż poprzez lekki nacisk piłką na różne części ciała ( prócz głowy) kolegi/ po 2 min zmiana w parze.
3. Zbiórka, czynności porządkowe.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.