X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 26253
Przesłano:
Dział: Języki obce

Let's meet Captain Jack - zajęcia z j. angielskiego w przedszkolu

KONSPEKT ZAJĘĆ
Przedmiot: język angielski
Klasa: Przedszkole – 5,6 latki
Temat zajęć: Let’s meet Captain Jack
Cele operacyjne:
WIADOMOŚCI: dziecko zna wyrazy związane z witaniem się i żegnaniem w języku angielskim (Hello, Good morning, Goodbye), dziecko zna wyrazy „pirate” „flag”
UMIEJĘTNOŚCI: uczeń potrafi zrozumieć proste polecenia po angielsku, potrafi zareagować na poznane słowa ruchem, łączy słowo z właściwą kartą, podejmuje próby śpiewania piosenki „Good morning”
POSTAWY: uczeń uważnie słucha i reaguje na polecenia nauczyciela, bierze udział w zabawach kołowych i ruchowych
Treści:
Słownictwo czynne: Good morning, Hello, Good bye, I’m..., Thank you, pirate, flag
Słownictwo bierne: treasure chest, Let’s sit down/stand up, Say..., Have a look!, Let’s all say hello, Let’s sing, What’s this?, Repeat
Niezbędne pomoce do przeprowadzenia lekcji:
magnetofon, płyta CD, karty prezentacyjne, maskotka papugi, pudełko- treasure chest, naklejki
Lp. Przebieg lekcji Czas trwania/min

ROZPOCZĘCIE LEKCJI
1. N. zaprasza dzieci by usiadły w kole: „Let’s sit down”. Siada na dywanie.
2. N. wita dzieci w języku angielskim. Wskazuje na siebie i przedstawia się.
3. N. wyciąga ze pudełka maskotkę- papugę pirata. Animujac maskotkę przedstawia ją. (Hello! I’m captain Jack”). Podchodzi z maskotką do każdego dziecka witając ją
i „podając rękę”.
4. N. zaprasza dzieci do wspólnego powitania piosenką „Good morning”. Odtwarza piosenkę, prezentując ruch do muzyki i zachęcając dzieci do wspólnego wykonywania gestów.
PREZENTACJA MATERIAŁU
5. N. wprowadza nowe słownictwo za pomocą kart prezentacyjnych – flashcards oraz mowy ciała (powitanie, pożegnanie, pirate, flag). Po prezentacji karty zachęca dzieci do powtórzenia ruchu z wypowiadaniem właściwego wyrazu (powitanie- podawanie reki kolegom stojacym obok, pożegnanie- machanie rękami, „posyłanie całusa”, pirate- machanie szablą, flag- machanie jedną ręką ).
6. N. preznetuje karty, wypowiada związany z nimi wyraz, prosi dzieci o głośne powtarzanie wypowiedzianych wyrazów. N. podaje karty dalej prosząc, by dziecko, które otrzyma kartę, powtórzyło właściwe słowo.
7. N. zaprasza dzieci do zabawy „What can you see?”- dzieci spacerują po sali
w rytm muzyki, na przerwę w muzyce n. prezentuje wybraną kartę, dzieci prezentują ruch i wypowiadają właściwe słowo.
8. N. zaprasza dzieci na dywan. Wyjaśnia dzieciom, że Captain Jack nie poznał jeszcze ich imion. Przedstawia się maskotce „Hello Captain Jack. I’m Marta.”. Prosi, by dzieci przedstawiły się kolejno maskotce. Zwraca uwagę na stosowanie wyrażenia „I’m...”
9. N. chwali dzieci, „pyta” maskotkę czy dzieciom należy się nagroda za zachowanie na zajęciach. N. animując maskotkę pokazuje dzieciom pudełko-„treasure chest”. N. rozdaje dzieciom naklejki z pudełka, zwracając uwagę, by stosowały zwrot grzecznościowy „Thank you”
ĆWICZENIA UTRWALAJĄCE/ZAKOŃCZENIE LEKCJI:
10. N. proponuje dzieciom zabawę „Watch out! A spider!”- wyjaśnia dzieciom zasady zabawy (dzieci-muchy poruszają się po sali, na hasło Watch out! A spider!”- stają w bezruchu, dziecko, które się poruszy musi nazwać zaprezentowaną mu flashcard), zaprasza do zabawy.
11. N. sprawdza obecność
12. N. żegna się z dziećmi animując maskotkę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.