X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2623
Przesłano:

Jesienne czary - mary. Scenariusz zajęć kształcenia zintegrowanego w klasie III

Cele ogólne:
- uważne słuchanie nauczyciela i wypowiedzi rówieśników;
- wypowiadanie się na podany temat w oparciu o przygotowaną wystawę i własne doświadczenia dzieci;
- ustalenie kolejnych etapów pracy na zajęciach;
- utrwalenie poznanych części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik);
- wykonywanie pracy zgodnie z podaną instrukcją;
- wykorzystanie w pracy własnej inwencji twórczej;
- umiejętność pracy i współpracy w grupie;
- wdrażanie do utrzymywania porządku podczas zajęć i po ich zakończeniu.

Cele operacyjne:
Uczeń:
- uważnie słucha nauczyciela i kolegów;
- wypowiada się pełnymi zdaniami na podany temat;
- wykonuje pracę zgodnie z ustaloną instrukcją;
- wykorzystuje w pracy własne pomysły;
- współpracuje z innymi w grupie;
- stara się utrzymywać porządek na stanowisku pracy i sprząta po jej zakończeniu.

Metody pracy: rozmowa, pokaz, ćwiczenia praktyczne.

Formy pracy: zbiorowa, praca w grupach.

Środki dydaktyczne: dary jesieni (warzywa, owoce, liście, kasztany, żołędzie, szyszki, kwiaty, itp.), napisy: dary z lasu, z sadu, z ogrodu; kolejne etapy pracy na paskach papieru (na tablicy), magnesy, kolorowa kreda, stojące kartony z nazwą wykonanego wytworu, dyplomy dla uczniów i rodziców.

Przebieg zajęć:
1. Czynność organizacyjno - porządkowe:
- przygotowanie stanowisk pracy;
- zgromadzenie potrzebnych materiałów;
- ustawienie koszy na śmieci i odpady przyrodnicze.

2. Powitanie gości (pani dyrektor, pań z klas I - III oraz rodziców i dzieci).

3. Krótka rozmowa na temat aktualnej pory roku i bogactwa "skarbów" z nią związanych.
- Jaką mamy obecnie porę roku?
- Jak możemy ją podzielić w zależności od pogody?
- Dlaczego mówi się, że jesień to bogata pora roku?
- Jakie dary przynosi nam jesień?
- Czy możemy je w jakiś sposób pogrupować?
- Do czego mogą być wykorzystane skarby jesieni?

4. Zapoznanie z głównym tematem zajęć.

5. Ustalenie kolejnych etapów pracy na zajęciach.
- Zabezpieczamy ławki szkolne np. gazetami.
- Ustawiamy materiały przyrodnicze.
- Przedstawiamy po cichu pomysł pracy.
- Dzielimy się czynnościami w grupie.
- Wykonanej pracy nadajemy ciekawy tytuł.
- Po pracy sprzątamy wokół siebie.
- Prezentujemy swoje wytwory plastyczne.

6. Wyszukiwanie i podkreślanie w zadaniach poznanych części mowy.

7. Praca w grupach zgodnie z ustaloną instrukcją (czas przeznaczony na wytwory - ok. 30 min.).

8. Prezentacja gotowych wytworów plastycznych.

9. Ocena pracy dzieci i rodziców na zajęciach (dyplomy za aktywność i wyróżnienia za ciekawe pomysły).

10. Podziękowanie wszystkim za udział w zajęciach.

11. Urządzenie wystawy "Jesienne czary - mary" na korytarzu szkolnym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.