X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 26134
Przesłano:
Dział: Obserwacja

Obserwacja 4-latka

ARKUSZ OBSERWACJI ROZWOJU DZIECKA 4- LETNIEGO
Imię i nazwisko dziecka ........................................
Data urodzenia ........................................
Rok szkolny 2014/2015
Prowadzący obserwację: mgr Katarzyna Soborska
Daty obserwacji:
I- początkowa: wrzesień / październik 2014r.
II- śródroczna: styczeń / luty 2015r.
III- końcowa: maj / czerwiec 2015r.
Obserwowana cecha
dziecko: Obserwacja I Obserwacja II Obserwacja III

Rozwój motoryczny i fizyczny
Rozbiera i ubiera się samodzielnie
Zakłada i zdejmuje obuwie (bez zapinania i sznurowania)
Samodzielnie spożywa posiłki
Jest samodzielne w łazience
Uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych
Sprawnie wykonuje proste ćwiczenia ruchowe
Chętnie bawi się na powietrzu
Prawidło trzyma narzędzie do rysowania
Posługuje się jedną ręką podczas rysowania
Wykonuje prace plastyczne
Koloruje nie wychodząc poza kontur
Wycina nożyczkami po linii prostej
Rytmicznie porusza się przy muzyce
Rysuje postać człowieka- faza głowotułowia
Rozwój procesów poznawczych i intelektualnych ( mowa, myślenie, pamięć, spostrzeżenia, uwaga)
Nazywa przedmioty
Dostrzega różnice i podobieństwa na obrazkach
Z zainteresowaniem ogląda książeczki
Słucha utworów literackich
Odpowiada na pytania
Zadaje pytania dotyczące utworu, sytuacji
Rozwiązuje proste zagadki
Określa, co zdarzyło się wcześniej, a co później
Nazywa kolory
Nazywa czynności
Określa cechy przedmiotów (wielkość,kształt,smak,zapach)
Nazywa charakterystyczne zjawiska atmosferyczne
Rozumie pytania i polecenia
Powtarza z pamięci krótkie teksty
Segreguje przedmioty wg jednej cechy ( kolor,wielkość, kształt)
Pokazuje i nazywa części ciała
Określa położenie przedmiotu względem siebie(przed,za, z boku)
Poprawnie stosuje przyimki: na,pod,nad,za,obok,w
Prawidłowo liczy przedmioty w zakresie 5
Wymienia kolejność ułożenia przedmiotów
Rysuje po śladzie
Układa w całość obrazki pocięte na części
Układ historyjki z 3 i 4 elementów
Podaje swoje imię i nazwisko
Podaje nazwę swojej miejscowości
Podaje nazwę swojego kraju
Rozpoznaje dźwięki
Wykonuje ćwiczenia ortofoniczne ( dmuchanie piórka, kląskanie)
Sylabizuje podczas zabaw( naśladuje robota)
Śpiewa piosenki
Rozwój społeczno- emocjonalny
Zgodnie bawi się z innymi dziećmi
Grzecznie zwraca się do innych
Zna imiona rówieśników z grupy
Przestrzega umów przyjętych w grupie
Pomaga rówieśnikom
Wykonuje polecenia osób dorosłych
Mówi o swoich potrzebach
Próbuje nazywać swoje emocje ( radość,smutek)
Kończy rozpoczętą pracę
Sprząta zabawki
Nie bierze cudzych rzeczy
Stara się być samodzielne
Jest pogodne i ma dobre samopoczucie
Radzi sobie w sytuacjach konfliktowych
Nawiązuje kontakt z osobami dorosłymi

Uwagi
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.