X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 26126
Przesłano:

Dbamy o zwierzęta - scenariusz zajęć korekcyjno - kompensacyjnych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNYCH
Prowadząca: Urszula Kaczyńska
Data: 19.01.2015r.
Czas pracy: 30 minut
1. Temat: „Dbamy o zwierzęta” –wspomaganie w rozwoju funkcji intelektualnych ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczenia percepcji słuchowej.

2. Cele:

- rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego;
-ćwiczenie rozumienia informacji przedstawionych w formie symbolu;
- kształtowanie wrażliwości słuchowej;
- usprawnianie percepcji słuchowej (analizy i syntezy);
- doskonalenie pamięci słuchowej;
- rozwijanie koordynacji słuchowo - wzrokowo – ruchowej;
- doskonalenie sprawności grafomotorycznej;
3. Przewidywane efekty:
• Dziecko układa historyjkę obrazkową i ją opowiada;
• Dziecko rozpoznaje odgłosy zwierząt z nagrania;
• Dziecko odtwarza prosty rytm;
• Dziecko dobiera w pary obrazki, których nazwy się rymują;
• Dziecko dokonuje analizy słuchowej wyrazu: dzieli wyraz na sylaby, liczy sylaby w wyrazie;
• Dziecko dokonuje syntezy słuchowej wyrazu z sylab;
• Dziecko próbuje dokonać analizy głoskowej wyrazów o prostej budowie fonetycznej;
• Dziecko wyodrębnia głoskę w nagłosie;
• Dziecko odczytuje informacje zapisane w postaci prostych rysunków;
• Dziecko prowadzi linie po śladzie.

4. Metody i formy pracy:
• Metody pracy:
- metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne;
- metoda C. Orffa
-Ćwiczenia grafomotoryczne wg. H. Tymichowej;
- metody dydaktyczne: słowna, oglądowa i praktycznego działania;
• Formy pracy:
- praca indywidualna z dzieckiem (lat 6);

5. Podstawowe pomoce dydaktyczne:
zestaw rymowanek, zestaw obrazków o rymujących się nazwach, odtwarzacz CD, płyta CD z nagraniem odgłosów zwierząt, z muzyką „Pingwinek” wg metody C. Orffa, tekst opowiadania „Ptaszki w karmniku”, tekst masażyka, karta pracy wg H.Tymichowej –ptak, folia, mazak;
6. Ogniwa

Lp. Ogniwa Cel ćwiczeń Przebieg i rodzaj ćwiczeń Uwagi,
pomoce
I. Część organizacyjno-mobilizacyjna wdrażająca dziecko do pracy Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat; 1. „Pomagamy ptakom i zwierzętom zimą”- wprowadzenie do tematu, wypowiedzi dzieci na temat ilustracji; Ilustracja „Ptaszki w karmniku”, „Paśnik dla saren”
Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; 2. „Ułóż i opowiedz, co się wydarzyło” – układanie historyjki obrazkowej; Historyjka obrazkowa nt: „Karmnik dla ptaszków”

II Część zintensyfikowanej i efektywnej pracy korekcyjno-usprawniającej. Ćwiczenie pamięci i percepcji wzrokowej; 1. „Ptaszki w karmniku” – dziecko zapamiętuje informacje zapisane w postaci prostych rysunków, a następnie odkodowuje je czytając opowiadanie razem z nauczycielką; Tekst opowiadania „Ptaszki w karmniku”
Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej 2.„Który z ptaków doleci do karmnika?”- dziecko odszukuje ptaszka, który dotarł do karmnika rysując ołówkiem po wyznaczonej drodze; Karta pracy - plątaninka
Rozwijanie pamięci słuchowej; 3.„Stukanie dzięcioła” – dziecko uważnie słucha rytmów wystukiwanych przez nauczycielkę, a następnie stara się je odtworzyć;
Kształtowanie wrażliwości słuchowej; 4.Zagadki słuchowe „Co słyszysz?” Nauczycielka odtwarza z płyty CD odgłosy różnych zwierząt, a dziecko rozpoznaje odgłosy i nazywa zwierzęta; Odtwarzacz CD, płyta CD z nagraniem odgłosów różnych zwierząt;
Ćwiczenie logicznego myślenia, umiejętności kojarzenia i skupienia uwagi; 5.”Co to za zwierzę?” - dziecko odgaduje o jakim zwierzęciu mówi nauczycielka; Zestaw zagadek o zwierzętach
Ćwiczenie analizy słuchowej 6.„Każdy nazwę swoją ma” – dziecko dzieli na sylaby nazwy zwierząt, liczy sylaby w wyrazie;
Ćwiczenie syntezy słuchowej 7.„Co ja powiedziałam?” dziecko dokonuje syntezy podzielonego na sylaby słowa i podaje całą nazwę;
Ćwiczenie analizy słuchowej (podział na głoski) 8.„Losowanie”- na stole leżą obrazki, dziecko losuje obrazek ze zwierzątkiem a następnie próbuje podzielić daną nazwę na głoski; Dziecko wyodrębnia pierwszą głoskę w słowie. Obrazki zwierząt
Rozwijanie i umożliwienie dziecku ekspresji.
Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, doskonalenie orientacji przestrzennej. 9. .„Pingwinek” wg metody C. Orffa – dziecko ilustruje ruchem treść piosenki, porusza się w rytm słyszanej muzyki Odtwarzacz CD, płyta CD z muzyką;
Rozwijanie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej; 10. Zabawa „Szukamy rymów” – dziecko odnajduje pary obrazków, których nazwy się rymują i łączy je linią; Karta pracy
Ćwiczenie sprawności grafomotorycznej. 11.Ćwiczenia grafomotoryczne wg. Tymichowej, rysowanie po śladzie postaci ptaka; Karta pracy wg Tymichowej
III Część relaksacyjno – odprężająca po wysiłku i zmęczeniu. Rozwijanie wrażliwości słuchowej. 1.„Papuga”- dziecko powtarza słowa i zdania w określony sposób za nauczycielką: głośno/cicho, wolno/szybko, cienko/grubo;
Rozwijanie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej; 2.Masażyk „Konie, słonie” wg Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne- na plecach dziecka nauczycielka rysuje treść wierszyka, a następnie dziecko masuje kolegę/panią; Tekst masażyku
Opracowała: Urszula Kaczyńska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.