X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2612
Przesłano:

Pierwszy Dzień Wiosny. Scenariusz zajęć w klasie II

Ogólne zamierzenia edukacyjne

1.Wdrażanie do swobodnego wypowiadania się w sposób uporządkowany i spójny logicznie
2.Wykorzystanie zwyczajów i tradycji kulturowych jako inspiracji do wieloaspektowego działania(literackiego, plastycznego, społecznego, praktycznego)
3.Rozwijanie sprawności liczenia: obliczenia zegarowe, kalendarzowe

Cele szczegółowe z zakresu edukacji

matematycznej:
-wie, jak wykonywać obliczenia zegarowe i kalendarzowe
-potrafi zastosować w praktyce pojęcia: o ile dłuższy?(krótszy)

polonistycznej:
-potrafi wypowiadać się poprawnie złożonymi zdaniami
-zna liczbę pojedynczą i mnogą czasowników
-stara się zaprezentować swoją rolę w inscenizacji z właściwą dykcją
-potrafi przeczytać tekst ze zrozumieniem

środowiskowej:
-zna zasady zachowania się nad rzeką i na ulicy
-potrafi nazwać kwiaty wiosenne i rośliny chronione
-wie jakie zmiany zachodzą w przyrodzie wiosną

muzycznej:
-potrafi zaśpiewać piosenkę,, Powitanie wiosny”
-rozróżnia śpiew skowronka
-rozwija wrażliwość muzyczną

plastycznej:
-potrafi wyrazić środkami plastycznymi cech charakterystyczne dla pory roku-wiosny

Metody: słowne(rozmowa kierowana, praca z tekstem),ćwiczeniowa

Formy: zbiorowa ,indywidualna i grupowa

Środki dydaktyczne: ,,pajęczynka, inscenizacja,, Rozmowa z kwiatami” ,magnetofon :kaseta z nagraniem wiersza,, Wiosna nadchodzi” oraz nagraniem śpiewu ptaków, widokówki z malarstwem krajobrazowym, plastelina, włóczka, klej, papier kolorowy ,gazety

Przebieg zajęć:

1.Sprawdzenie listy obecności, po wyczytaniu nazwiska przez nauczyciela dziecko recytuje swoje imię w dowolnym rytmie(jest to
rytmizowanie tekstów imion)
2.Bierzemy do ręki koperty i wyjmujemy ich zawartość. Patrzymy uważnie i myślimy jak wykonać zadanie .Odczytujemy hasło
,,pajęczynki ,,już wiosna
3.Odczytujemy informacje z kartki kalendarza z datą 21 marca, rozmawiamy kiedy wschodzi, zachodzi słońce, porównujemy 21 marca z
21 czerwca
4.Wykonujemy obliczenia kalendarzowe i zegarowe: ile trwa dzień? ile trwa noc, o ile godzin jest dłuższy (krótszy dzień od, nocy, ile godzin mija od wschodu słońca do, rozpoczęcia lekcji, od zakończenia lekcji do zachodu słońca?
5.Wychodzimy na spacer nad rzekę z Marzanną obserwując jednocześnie zwiastuny wiosny.
Przed wycieczką przypominamy zasady poruszania się po drodze, a także sposób zachowania się nad rzeką. W czasie spaceru nad rzekę śpiewamy piosenkę ,,Powitanie wiosny” na melodię piosenki ,,Krakowiaczek jeden”

Powitanie wiosny

Słowa Wanda Chotomska

Ruszamy gromadą,
wesołym pochodem,
niesiemy marzannę,
nad zielona wodę.

Radują się drzewa,
weselą się domy,
niesiemy Marzanne,
chochoła ze słomy.

Wrzucimy do wody
niedobrą boginię
niech prędko do morza
zła zima odpłynie.

Wrzucając kukłę Marzanny do wody dzieci śpiewają

Płyń sobie Marzanno
szumiącym potokiem
nad morze szerokie
nad morze głębokie

Zgiń ,przepadnij zimo,
i nie wracaj do nas,
na przyjęcie wiosny
otwórzmy ramiona.

A teraz gdy zima
Poszła już daleko
zatańcz z nami wiosno
nad zieloną rzeką

6.Przeczytanie wiersza ,,Wiosna nadchodzi" lub wysłuchanie z kasety

Wiosna nadchodzi

Wiosna, wiosna nadchodzi,
Zima, zima ucieka,
Choć się żegna wciąż-zwleka.
Śniegu sypie się kwarta,
A tu ciepło na dworze!
Idź już ,zimno uparte,
Bo słoneczko cię zmoże!
Chociaż słaba-wciąż pląsa,
Straszy wiatru podmuchem,
I ze złością potrząsa
Swym dziurawym kożuchem.
Już zielenią się drzewa,
Baźki wyszły z osłonek
A nad polem już śpiewa
Zwiastun wiosny-skowronek

7.Rozmawiamy na temat zmian zachodzących w przyrodzie wiosną Dzielimy uczniów na trzy zespoły. Pierwszy prezentuje zachowanie się zwierząt,
drugi roślin, trzeci zachowanie się człowieka.
Dzieci z poszcze4gólnych zespołów przeobrażają się w konkretne rośliny (np. jabłonie), zwierzęta (np.jaskółki), ludzi mieszkających na wsi i w mieście
8.Zapoznajemy uczniów z pojęciem malarstwa krajobrazowego
9.Oglądamy widokówki z malarstwem krajobrazowym
10.Omawiamy technikę wykonania prac na temat ,,Wiosna idzie”-collage
11.Oceniamy wspólnie wykonane prace
12. Zabawa w Gufiego
Wszyscy uczniowie ustawieni są w kręgu.
Nauczyciel prowadzący poruszając się na zewnątrz kręgu wyznacza przez dotyk jedną osobę, która spełnia rolę Gufiego. Teraz wszyscy uczniowie
zamykają oczy i chodząc po sali zadają pytanie, czy dana osoba, którą spotkają jest Gufim.
Jeśli nie jest odpowiada Gufi natomiast milczenie oznacza tak. Wtedy dana osoba dołącza do Gufiego i jest ich para. Zabawa kończy się aż wszyscy będą Gufim.
13.Cicho czytamy opowiadanie ,,Coś zrobił Mikrusie? (Świat drugiej klasy) i wypowiadamy się w związku z pytaniem
Jak ocenimy postępowanie Mikrusa?.
Ustalamy i zapisujemy wniosek. Zapisujemy do zeszytu:
Nie wolno zrywać wiosennych kwiatów, ponieważ są pod ochroną.
14.praca samodzielna(Zeszyt pracy ucznia cz.3)
15.Przedstawiamy inscenizację ,,Rozmowa z kwiatami”.

Rozmowa z kwiatami(inscenizacja)

Wiosna:
(Chodzi po scenie, dotyka kolejno każdego aktora. Dotknięty wstaje i odsłania twarz).

Zapraszam do tańca
Wszystkie kwiaty łąki:
Ciepły wietrzyk, dwie chmurki,
Żółte kitki na wierzbie,
Różowe storczyki.
Wszystko dokoła w tańcu wiruje
-radość rozgłasza,
uśmiech daruje.
(Wiosna zaprasza do tańca. Aktorzy tańczą-swobodna improwizacja ruchowa).

Sasanka:
Jeszcze śnieżek prószy
Jeszcze chłodny ranek
A już w cichym lesie
Zakwita sasanek.
Przylaszczka:
A zanim przylaszczka
Wychyla się z pączka
I mleczem żółtym
złoci cała łączka.

Stokrotka:
I dłużej już dzionka
I bliżej słoneczka
A w polu się gwieździ
Biała stokroteczka.
Fiołki:
A dalej fiołki
Wskroś trawy pod rosą
W świeżych swych czareczkach
Woń przesłoną niosą.
Niezapominajki:
A tuż nad strugą
Co wije się krętą
Niezapominajka
Otwiera oczęta.
Konwalia:
A w gaju wśród liści
W wilgotnej ustroni
Konwalia bieluchna
W dzwoneczki swe dzwoni.
Niezapominajki:
Nad modrą strużką
Nad stawem szerokim
Z niebieskich płatków
Patrzy żółtym okiem
Chociaż maleńka
i ubrana skromnie
prosi cichutko:
- nie zapomnij o mnie...

Wszyscy:
Tworzą koło wokół niezapominajek, śpiewając jedną zwrotkę piosenki,, Niezapominajki”
Niezapominajki
Są to kwiatki z bajki
Rosną nad potokiem
Rosną nad potokiem.
Fiołki:
Jesteśmy bardzo smutne
Łodyżki mamy krótkie
Liliowych główek prawie
Nie dojrzysz w gęstej trawie,
Choć pachną na cały świat.
Co my za jedne?
Kto zgadł?
Wszyscy:
My już wiemy!
-Fiołki pachnące,
znajdziesz wiosną na łące.
Chłopiec I:
Jeszcze w polu tyle śniegu
Jeszcze strumyk lodem ścięty
A pierwiosnek już na brzegu
Wyrósł śliczny, uśmiechnięty.
Wszyscy:
Witaj, witaj kwiatku miły
Główkę jasną zwróć do słonka
Już bociany przyleciały
W niebie słychać śpiew skowronka.
Chłopiec II:
Stare wierzby nachyliły
Miękkie bazie ponad kwiatkiem
Wszyscy:
-Gdzie jest wiosna ,powiedz miły
czyś nie widział jej przypadkiem?
Lecz on widać milczeć wolał
O czym myślał? Któż to zgadnie?
Spojrzał w niebo, spojrzał w pola
Szepnął cicho:
Chłopiec I:
-Jak tu ładnie!
Kaczeńce:
Imię dostały od kaczki
Płatki złoci im słońce
W ogródku ichnie zobaczysz
Spotkasz na łące.
Wszyscy:
Kaczeńce, kaczeńce złociste
Ucieszą każdego malucha,
Bo minął mróz, zawierucha.
Konwalia:
Rosnę w cichym gaju,
Lubię chłodne podcienie.
Zakwitam w maju
Kiedy dzieci mamie
Składają życzenia.
Moje kwiaty
-to białe dzwoneczki,
choć wcale nimi nie dzwonię.
Rozsiewam majowe zapachy
I lubiane wonie.
Chłopiec II:
Jeśli kiedyś idąc srogą
Napotkałem w trawie stokrotki
Nie zrywałem ich ,nie mogę
Będą więdły w dzbanku jak sierotki.
Wiosna:
Wszystkie kwiaty z łąki
Ułożę w bukiety,
Z pachnących kolorów
Uplotę dywany.
W strumyku zaczerpnę
Wody czystej dzbany
Ustawię dla mamy na progu
Przez okno wpuszczę
Oddechy wieczorów
-błękitnych,różowych.
Schowam do kieszeni
Kilka listków trawy,
Zatrzymam je sobie
Niech mi się zieleni.
Wiosna:
Niech w naszym tańcu
łąka zawiruje
a każde serce radością zabije.
Wszyscy(tańcząc schodzą ze sceny).
16.Wysłuchanie śpiewu ptaków z kasety magnetofonowej, rozpoznanie śpiewu skowronka)
Praca domowa:
J.polski ćw 2/58
Matematyka ćw 2,3,4/53

Przewidywane osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
(Osiągnięcia uczniów)

-potrafi wypowiadać się pełnymi zdaniami na dany temat
-słucha z zainteresowaniem
-uruchamia swoją twórczą wyobraźnię
-potrafi improwizować ruchowo w rytmie i przy muzyce
-zna zasady bezpiecznego zachowania się nad rzeką i na ulicy
-chętnie uczestniczy w uroczystym pożegnaniu zimy
--stosuje w praktyce pojęcia: o ile dłuższy?(krótszy)
-stara się utrzymywać porządek w miejscu pracy i zabawy
-dostrzega związki między zjawiskami przyrodniczymi
-przeżywa emocjonalnie sytuacje, w których uczestniczy
-dostrzega możliwości wykorzystania liczb i działań przy zdobywaniu nowych informacji
-analizuje treść opowiadania, wysnuwa wnioski
-przeżywa nastrój tworzony przez muzykę
-porównuje liczby, doskonali sprawność liczenia

Scenariusz oparty jest na następujących podręcznikach:

1.Rejniak Z.- ,,Świat drugiej klasy”(język polski) PW,,MAC” S.A.,KOW,Kielce 1999
2.Cyrański Cz.(red) -,,Język polski”-zeszyt pracy ucznia PW ,,MAC” S.A.,ROW,Kielce
3.Faliszewska J.-,,Matematyka-klasa druga”cz.3 PW ,,MAC”KOW,Kielce 1997
4.Cyrański Cz.(red)-Środowisko społeczno-przyrodnicze-zeszyt ćwiczeń PW,,MAC” S.A.,KOW,Kielce 1999
5.cyrański Cz.(red)-Plastyka-klasaII PW,,MAC” S.A.,KOW,Kielce 1998

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.