X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 2588
Dział: Przedszkole

Scenariusz zajęć w grupie 5 - latków. Zwierzęta przed zimą - zabawy matematyczne rozwijające umiejętność liczenia w zakresie 6

Cele ogólne:
- bogacenie i utrwalenie wiadomości dotyczących zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią oraz przygotowań zwierząt do zimy,
- rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 6.
Cele operacyjne:
dzieci:
- wypowiadają się na temat późnojesiennej pogody,
- dzielą wyrazy na sylaby, liczą sylaby, wyróżniają
pierwszą głoskę,
- odpowiadają na pytania związane z treścią listu,
- potrafią skupić uwagę na zadaniu,
- rozwiązują zagadki słowne,
- wiedzą, w jaki sposób zwierzęta przygotowują
się do zimy; potrafią wskazać i nazwać zwierzęta, które na zimę zasypiają i nie zasypiają,
- wiedzą, jakie są bezpieczne zasady zachowania
się wobec zwierząt leśnych,
- posługują się liczebnikami głównymi i porządkowymi
w zakresie 6,
- przeliczają elementy zbioru i łączą z odpowiednią
cyfrą,
- potrafią wskazać i utworzyć zbiory równoliczne.

Metody pracy:
- podające: opowiadanie,
- problemowe: aktywizująca (gry dydaktyczne),
- eksponujące: pokaz połączony z przeżyciem,
- praktycznego działania.

Formy pracy:
zbiorowa, grupowa, indywidualna

Pomoce dydaktyczne:
- tekst listu od Pani Jesieni,
- ilustracje przedstawiające zwierzęta leśne,
- zagadki słowne, których rozwiązaniem są zwierzęta
leśne; plansza przedstawiająca
zwierzęta będące rozwiązaniem zagadek,
- kartoniki z cyframi od 1 do 6, kartoniki z kropkami
od 1 do 6,
- obrazek „Zwierzęta na wycieczce”,
- obrazek przedstawiający spiżarnię wiewiórki,
- znaczki dla każdego dziecka przedstawiające różne
zwierzęta,
- karty prac dla każdego dziecka,

Przebieg zajęć

1. Powitanie „Iskierką przyjaźni” oraz wspólne odśpiewanie piosenki „Chodźcie wszyscy...”
2. Wprowadzenie do tematu zajęć.
- rozmowa na temat aktualnej pory roku,
- analiza słuchowa wyrazu „jesień” (podział wyrazu na sylaby, policzenie sylab, wyróżnienie pierwszej głoski w wyrazie),
- rozmowa na temat nazwy obecnego miesiąca
(podział wyrazu „listopad” na sylaby, policzenie sylab, wyróżnienie pierwszej głoski, wypowiadanie innych wyrazów, których nazwy rozpoczynają się głoską „l”),
- zwrócenie uwagi na aktualną pogodę.
3. Wspólne odczytanie listu od Pani Jesieni (tekst wyrazowo – obrazkowy).
„Na niebie coraz częściej pojawiają się ciemne ......... i pada................ Z drzew opadają ............ . W ............... jest wielkie poruszenie. Różne zwierzęta przygotowują się do zimy. ..................... zbiera ................ .................. i ......... zapadają w sen zimowy. Za kilka dni w lesie zapanuje cisza i spokój. Pozdrawiam Was kochane dzieci.
Pani Jesień”
4. Rozmowa na temat treści listu ukierunkowana pytaniami nauczyciela.
- Kto napisał list?
- O jakich zwierzętach pisze Pani Jesień?
- Jak te zwierzęta przygotowują się do zimy?
5. Prezentacja planszy przedstawiającej zwierzęta leśne. Policzenie zwierząt.
Rozwiązywanie zagadek słownych dotyczących zwierząt przedstawionych na planszy.
6. Rozmowa na temat bezpiecznych kontaktów z różnymi zwierzętami, w tym również z leśnymi.
- Czy wszystkie zwierzęta leśne są przyjaźnie do nas nastawione?
- Czy ktoś może z was widział w lesie któreś
z wymienionych zwierząt?
- Jak należy zachować się, gdy zobaczymy np. jeża?
7. Podział zwierząt na te, które zasypiają na zimę i te, które nie zasypiają.
„Jesienny wiatr do sali wpadł. Dmuchnął parę razy, porozrzucał obrazy.”
Dzieci liczą ilustracje przedstawiające zwierzęta. Nazywają zwierzęta oraz określają,
czy zasypiają na zimę czy nie. Te, które zasypiają na zimę umieszczają w pętli niebieskiej, a te, które
nie zasypiają - w pętli żółtej.
Liczenie zwierząt w poszczególnych pętlach i podpisanie kartonikiem z właściwą cyfrą.
Określenie, w której pętli jest więcej zwierząt, a w której mniej.
8. Zabawa „Prawda czy fałsz”. Nauczyciel mówi zdania. Dzieci określają czy są one prawdziwe czy fałszywe. Jeśli zdanie jest prawdziwe – dzieci klaszczą, jeśli nieprawdziwe - nikt nie powinien klaskać.
np. „ Wiewiórka zasypia na zimę”, „Wróble odlatują na zimę do ciepłych krajów”, „Niedźwiedź, to duże zwierzę”, „Jeż zbiera zapasy na zimę”.
9.. Rozmowa na temat obrazka „Zwierzęta na wycieczce”.
(Obrazek przedstawia lokomotywę, która ciągnie 6 wagoników. W każdym z nich podróżuje jedno leśne zwierzę).
- Ile wagoników ciągnie lokomotywa?
- Kto siedzi w pierwszym wagonie?
- W którym wagonie siedzi niedźwiedź, borsuk?
- Jakie zwierzę zajęło szósty wagonik?
10. Zabawa „W dziupli u wiewiórki”.
Na tablicy wisi obrazek przedstawiający spiżarnię wiewiórki. Dzieci liczą półki, określają, na której półce jest najwięcej zapasów, ma której najmniej. Oznaczają liczbę zapasów, na każdej półce odpowiednią liczbą kropek.
11. Zabawa ruchowa elementem orientacyjno-porządkowym „Zwierzęta leśne”.
a) Dzieci mają emblematy przedstawiające różne zwierzęta leśne, o których wcześniej rozmawiały na zajęciach. Chodzą po sali naśladując zwierzę, którego emblemat mają przypięty do bluzeczki. Na sygnał nauczyciela łączą się w kółka według rodzaju zwierząt,
np. dzieci - wiewiórki robią jedno kółko, dzieci - jeże drugie itp. Następuje liczenie dzieci - zwierząt w kole.
- Ile jest wiewiórek? jeży? itp.
- Których zwierząt jest najmniej, których jest najwięcej? Których jest po tyle samo?
b) Dzieci – zwierzęta ponownie poruszają się swobodnie po sali naśladując zwierzę, którym zostało wybrane. Na sygnał nauczyciela dzieci, które reprezentują zwierzęta niezasypiające na zimę – tworzą koło, natomiast dzieci, które „są zwierzątkami zasypiającymi na zimę” wchodzą do środka koła i udają, że zapadły w sen zimowy.
- Ile jest zwierząt, które nie zasypiają na zimę?
- Ile jest zwierząt, które zasypiają na zimę?
- Których zwierząt jest więcej? A których jest mniej?
12. Praca samodzielna dzieci – uzupełnianie karty pracy. Dzieci uzupełniają 3 zbiory obrazkami jeży tak, aby w każdym zbiorze znajdowały się 4 jeże.
13. Podsumowanie zajęć Ocena aktywności. Za poprawne wykonanie zadania dzieci otrzymują igiełkę jeża ze swoim imieniem i umieszczają ją na ilustracji przedstawiającej jeża.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.