X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 25814
Przesłano:

Pomagamy wiewiórce. Scenariusz zajęć z przedmiotu funkcjonowanie w środowisku

Temat ośrodka tygodniowego: Wszyscy przygotowują się do zimy.
Temat ośrodka dziennego: Pomagamy wiewiórce.

Cel poznawczy ogólny: - usystematyzowanie wiadomości z zakresu środowiska przyrodniczego.
Cel praktyczny ogólny: - kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach do 5.

Cele szczegółowe:

1) wiedza: - uczeń wymienia dary jesieni (liście, grzyby, kasztany, żołędzie, orzechy, szyszki).
- uczeń wymienia przysmaki wiewiórki, które zwierzątko gromadzi na zimę (orzechy, żołędzie).

2) umiejętności:
Uczeń: - nazywa i wskazuje dary jesieni,
- potrafi rozpoznać dary jesieni za pomocą zmysłu dotyku (z zasłoniętymi oczami),
- potrafi utworzyć zbiór złożony z pięciu elementów,
- potrafi dopełnić zbiór, aby składał się z pięciu elementów (dorysowuje brakujące elementy).

3) postawa:
Uczeń: - stara się wykonywać polecenia nauczyciela,
- pracuje podczas lekcji zgodnie ze swoimi możliwościami.

Metody pracy (wg W. Okonia): - podające (pogadanka),
- praktycznego działania (metoda zajęć praktycznych).
Formy pracy: zbiorowa i indywidualna

Środki dydaktyczne: etykiety z datą i tematem lekcji, koperty z obrazkami, kleje, suche liście, kasztany, żołędzie, orzechy laskowe i włoskie, szyszki, szalik, 6 kubeczków po jogurcie, 6 kart pracy.


PRZEBIEG ZAJĘĆ
I. Zajęcia wstępne

1. Powitanie uczniów przez nauczyciela.
2. Zaznaczanie przez dzieci obecności na tablicy.
3. Ustalenie pory roku, miesiąca i dnia – umieszczanie etykiet na tablicy.
4. Umieszczanie daty w zeszytach

II. Zajęcia właściwe
1. Układanie przez uczniów obrazka z części. Omówienie treści obrazka – wiewiórka; jakiego jest koloru, gdzie mieszka, czym się żywi, jakie robi zapasy?
2. Podanie uczniom tematu i celu zajęć. Pod tematem uczniowie wklejają ułożony obrazek wiewiórki.
3. Dary jesieni – dzieci podchodzą do stolika, oglądają, nazywają i wskazują dary jesieni: liście, kasztany, żołędzie, orzechy laskowe, orzechy włoskie, szyszki. Następnie rozpoznają je z zasłoniętymi oczami. Uczniowie mniej sprawni intelektualnie i nie porozumiewający się werbalnie wskazują dary jesieni na polecenie nauczyciela.
4. Pomagamy wiewiórce zrobić zapasy – uczniowie tworzą zbiory z kasztanów, żołędzi, szyszek, orzechów. Uczniowie mniej sprawni wybierają dowolną ilość, pozostali starają się, aby utworzyć zbiory składające się z pięciu elementów zgodnie z instrukcją od nauczyciela (umieszczają je w kubeczkach, potem wspólnie z nauczycielem sprawdzają poprawność wykonania zadania).
5. Karty pracy – uczniowie dorysowują brakujące zapasy, tak aby było po pięć elementów z każdego rodzaju. Uczniowie mniej sprawni starają się dorysować elementy z pomocą nauczyciela.

III. Zajęcia końcowe

1. Porządkowanie miejsc pracy i sali lekcyjnej.
2. Podsumowanie zajęć.
3. Ocena pracy dzieci i zachowania w ciągu lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.