X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 25766
Przesłano:
Dział: Języki obce

Plan pracy zespołu nauczycieli języków obcych

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH
ROK SZKOLNY 2011 / 2012

Lp. Zadania Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Uwagi
1. Opracowanie rocznego planu zespołu. 1. Wybranie nowego lidera zespołu.
2. Wybór zadań będących podstawą opracowania planu i ich przydział członkom zespołu.
3. Zatwierdzenie planu pracy zespołu na dany rok szkolny.
4. Rozszerzanie na bieżąco tematyki prac zespołu. IX
Wszyscy członkowie zespołu
2. Opracowanie i modyfikowanie planów wynikowych i zasad przedmiotowego oceniania. 1. Opracowanie planów wynikowych zgodnie z aktualną podstawą programową.
2. Zatwierdzenie planów wynikowych przez dyrektora szkoły.
3. Doskonalenie przedmiotowego systemu oceniania spójnego z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. IX Wszyscy członkowie zespołu
3. Przygotowanie, przeprowadzenie i analiza testu z języka obcego po klasie VI. Przeprowadzenie testu w klasach I. Podział uczniów na grupy zaawansowania.
Język angielski – test diagnostyczny na pierwszych zajęciach.
Język niemiecki – test po I rozdziale.( w związku z faktem, iż większość uczniów nie uczyła się wcześniej tego języka.) IX
(j. angielski)

X
(j. niemiecki) Wszyscy członkowie zespołu
4. Przygotowanie i prowadzenie wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania, analiza wyników pomiaru dydaktycznego. 1. Wybór zadań sprawdzających opanowanie materiału.
2. Przeprowadzenie badania wyników nauczania.
3. Omówienie wyników, analiza i wnioski do dalszej pracy.
IX, VI Nauczyciele uczący w kl. objętych badaniem wyników nauczania
5. Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego w nowej formie. 1. Wdrażanie do logicznego myślenia, wyciągania wniosków i uzasadniania.
2. Dbałość o kulturę i precyzję wypowiedzi.
3. Motywowanie uczniów do nauki. Do IV Nauczyciele uczący w kl. III
6. Organizowanie egzaminów próbnych, analiza tych egzaminów.
1. Przeprowadzenie egzaminów próbnych organizowanych przez CKE oraz wyd. OPERON.
2. Omówienie wyników egzaminów próbnych, analiza i wnioski do dalszej pracy.
3. Prezentacja wyników uczniom, pokazanie typowych i nietypowych rozwiązań na zajęciach. XII Wszyscy członkowie zespołu
7. Analiza egzaminów zewnętrznych, przekazanie wyników uczniom i rodzicom. 1. Analiza danych statystycznych przesłanych przez komisję.
2. Prezentacja wyników uczniom, spotkania z rodzicami. VI Nauczyciele uczący w kl. III
8. Wymiana doświadczeń w zakresie metodyki, wychowania oraz całego procesu dydaktycznego. 1. Wspólne omawianie zagadnień z opanowaniem których uczniowie mają trudności.
2. Dzielenie się spostrzeżeniami na temat stosowanych metod nauczania.
3. Dzielenie się doświadczeniami i uwagami wyniesionymi z udziału w różnych formach doskonalenia.
4. Wymiana konspektów lekcji, testów, pomocy naukowych oraz adresów stron internetowych. Cały rok Wszyscy członkowie zespołu
9. Organizowanie konkursów.
Przygotowanie uczniów do konkursów. 1. Przygotowanie uczniów do II Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla Gimnazjów – etap szkolny.
2. Przygotowanie uczniów do II Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla Gimnazjów – finał.
3. Przygotowanie uczniów do Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego i zorganizowanie etapu szkolnego.
4. Przygotowanie uczniów i przeprowadzenie Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego PINGWIN z Języka Angielskiego.
4. Przygotowanie uczniów i przeprowadzenie Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjów – etap I. Do 7 października
Do 22 października

X

XI

XII Wszyscy członkowie zespołu
10. Organizacja zajęć pozalekcyjnych. 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego.

2. Cały rok J. Pietrzak (kl. Ib, klasy III)
11. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. 1. Konferencje metodyczne, szkolenia, kursy.
2. Wewnątrz zespołu: referaty, warsztaty, lekcje pokazowe. Cały rok Wszyscy członkowie zespołu
12. Realizacja projektów. 1. Przydział zadań uczniom.
2. Konsultacje.
3. Podsumowanie. Cały rok Wszyscy członkowie zespołu
13. Podsumowanie pracy zespołu. Sprawozdanie z przebiegu pracy zespołu w roku szkolnym 2011/2012. VI Wszyscy członkowie zespołu, lider

W skład zespołu wchodzą: Jolanta Pietrzak (lider) .............................
Magdalena Janik ......................................
Alicja Kuczyńska-Lewczuk .............................
Kinga Dolasińska ...............................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.