X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 25729
Przesłano:

Ćwiczenia utrwalające tworzenie i przekształcanie obrazów. Konspekt lekcji informatyk

Temat: Ćwiczenia utrwalające tworzenie i przekształcanie obrazów.
Cele:
Uczeń:
- Potrafi wykonać rysunek wg. instrukcji,
- Wie, jakie programy służą do tworzenia grafiki komputerowej,
- Wie, co to jest grafika komputerowa,
- Zna i stosuje poznane sposoby przekształcania obrazu (np. rozciąganie, obracanie, pochylanie, obijanie),
- Potrafi posługiwać się narzędziami w programie graficznym Paint,
- Zna i potrafi zastosować metodę kopiuj/wklej,
- Potrafi tworzyć kolory niestandardowe,

Metody:
Pogadanka, pokaz w wykorzystaniem projektora i komputera, praca indywidualna.

Pomoce dydaktyczne:
projektor multimedialny, laptop + odpowiednie oprogramowanie dla każdego ucznia, przygotowane zestawy ćwiczeń w odpowiednim folderze i na kartach ćwiczeń.

Tok lekcji:

1. Sprawy porządkowe (lista obecności, sprawdzenie pracy domowej).
2. Wprowadzenie do lekcji.
Podanie tematu i uświadomienie uczniom celu lekcji. Uczniowie przypominają wiadomości z poprzednich zajęć.
3. Lekcja właściwa
Nauczyciel przedstawia za pomocą projektora metody przekształcania obrazu na paru przykładach. Uczniowie otrzymują kartki z zadaniami do wykonania na komputerze w programie Paint. Uczniowie samodzielnie wykonują ćwiczenia przy swoich stanowiskach komputerowych.
4. Posumowanie lekcji i ocena.
Nauczyciel dokonuje krótkiego podsumowania zajęć zadając uczniom pytania dotyczące lekcji. Na zajęciach uczniowie zostają ocenieni – pochwała ustna oraz plusy za poprawnie wykonane ćwiczenie.
5. Praca domowa.
Rozdanie kartek z zadaniami domowymi
Odpowiedz na pytania:
1. Podaj dwa sposoby usunięcia fragmentu rysunku.
2. Podaj sposób rysowania kwadratu i okręgu
3. Jak uzyskać kolor, którego nie ma na palecie kolorów?
Dla chętnych:
4. Wykonaj dywan(taki jak na rys. poniżej) za pomocą poznanych metod przekształcania obrazu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.