X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25647
Przesłano:
Dział: Artykuły

Szkolenie pracowników

Szkolenie – jest to zdobywanie uzupełniającej wiedzy i w szerokim zakresie umiejętności praktycznych, aktualizację wiedzy i umiejętności praktycznych, poszerzanie wiedzy i umiejętności praktycznych oraz zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy na danym stanowisku .
Podstawowym celem szkolenia jest pomoc organizacji w wykonywaniu jej zadań poprzez zwiększanie wartości jej najważniejszych zasobów, czyli zatrudnionych pracowników. Szkolenie zmierza do: zwiększenia zakresu kompetencji pracowników i umożliwienia im osiągnięcia lepszych efektów w przyszłości, pomagania pracownikom w rozwoju w ramach organizacji , aby w miarę możliwości mogła ona zaspokajać wewnętrznie swoje potrzeby personalne, zredukowania czasu szkolenia nowych lub zajmujących nowe stanowiska pracowników i upewnienia się, że staną się oni w pełni kompetentni w jak najkrótszym czasie w jak najbardziej ekonomiczny sposób .
W zależności od konkretnych celów można wyróżnić trzy rodzaje szkoleń :
-szkolenie przygotowujące i wprowadzające do pracy; ich celem jest wyposażenie nowo przyjmowanych pracowników w specyficzne elementy wiedzy fachowej , umiejętności i zachowań, których nie można uzyskać w pozazakładowych instytucjach systemu edukacji;
-szkolenie dostosowawcze; polega na pogłębianiu i rozszerzaniu istniejących elementów wiedzy zawodowej, umiejętności oraz postaw pracowniczych w celu dostosowania ich do zmienionych wymogów na zajmowanym stanowisku pracy lub w celu objęcia przez pracownika innego stanowiska pracy;
-szkolenie zmieniające profil zasobów ludzkich; w wyniku szkolenia pracownik uzyskuje nowy zawód lub nowa specjalizację zawodową, ten rodzaj szkolenia może być stosowany w sytuacji radykalnych zmian strukturalnych w przedsiębiorstwie np. likwidacji określonych stanowisk pracy.

Literatura:
1.Armstrong M. „Zaradzanie zasobami ludzkimi” op. cit. s. 448
2.Pocztowski A. „Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod” op. cit. s. 226

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.