X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 25437
Przesłano:

Sprawozdanie z działalności zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w klasie II

Sprawozdanie z działalności zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w klasie II

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w czwartek na 5 godzinie lekcyjnej. W zajęciach uczestniczyli: ....................................
Praca na zajęciach z Basią obejmowała usprawnianie:
-pamięci słuchowej(rytmy, piosenki, wyliczanki, wierszyki)
-procesów wzrokowych,
-manualne,
-koordynacji wzrokowo-ruchowej,
-rozwijanie myślenia matematycznego,
-poszerzanie słownictwa i systematyzacja wiedzy,
-budzenie wiary we własne możliwości,
-stymulowanie wewnętrznej motywacji,
-doskonalenie techniki czytania, czytania ze zrozumieniem oraz pisania,
Praca na zajęciach z Marianną obejmowała ćwiczenia usprawniające obniżone funkcje:
-analiza i synteza wzrokowo-słuchowa,
-utrwalenie znajomości liter,
-rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
-układanie i omawianie historyjek obrazkowych,
-usprawnianie funkcji słuchowo językowej(opowiadanie, słuchanie, uczenie się na pamięć wierszy)
-kształtowanie myślenia matematycznego,
Praca na zajęciach z Justyną obejmowała:
-stymulowanie rozwoju poznawczego,
-wzbogacanie wiedzy dotyczącej najbliższego środowiska,
-usprawnianie funkcji analizatora słuchowego i wzrokowego(dzielenie wyrazów na głoski, różnicowanie podobnie brzmiących sylab i słów),
-ćwiczenia w różnicowaniu zmiękczeń,
-ćwiczenia pamięciowych mechanizmów mowy,
-doskonalenie techniki czytania,
Praca na zajęciach z Adasiem obejmowała:
-stymulowanie rozwoju poznawczego,
-wzbogacanie wiedzy dotyczącej najbliższego środowiska,
-usprawnianie funkcji analizatora słuchowego(dzielenie wyrazów na głoski, różnicowanie podobnie brzmiących sylab i słów),
-ćwiczenia w różnicowaniu zmiękczeń,
-doskonalenie techniki czytania,
-opowiadanie historyjek obrazkowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.