X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25399
Przesłano:

Ewaluacja - wymaganie 9 - ankieta dla rodziców

Załącznik nr 3
ANKIETA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo!
Chcąc doskonalić współpracę szkoły z rodzicami, kierujemy do Państwa tę ankietę i uprzejmie prosimy o jej wypełnienie. Celem badań jest analiza działań nauczycieli w zakresie włączania rodziców w działalność szkoły.
Mamy nadzieję, iż zebrany materiał pozwoli nam na wykorzystanie ciekawych pomysłów i propozycji, które w przyszłości przyczynią się do jeszcze sprawniejszej współpracy szkoły i rodziców dla dobra naszych wychowanków.
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

1. CZY PANA/ PANI ZDANIEM RODZICE POWINNI UCZESTNICZYĆ
W ŻYCIU SZKOŁY?

a. zdecydowanie tak
b. raczej tak
c. raczej nie
d. zdecydowanie nie

2. CZY NAUCZYCIELE PYTAJĄ PANA/ PANIĄ, W JAKI SPOSÓB CHCIAŁBY PAN/PANI UCZESTNICZYĆ W ŻYCIU SZKOŁY?

a. zdecydowanie tak
b. raczej tak
c. raczej nie
d. zdecydowanie nie

3. JEŚLI TAK, TO W JAKI SPOSÓB NAUCZYCIELE UZYSKUJĄ OD PANI/PANA INFORMACJĘ?

a. poprzez ankiety
b. podczas rozmów w czasie zebrań ogólnych
c. poprzez rozmowy indywidualne
d. w inny sposób /proszę podać jaki/
........................................

4. Z JAKICH FORM WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ PAN/PANI KORZYSTA?

a. zebrania ogólne
b. spotkania indywidualne
c. kontakt telefoniczny
d. z innych /proszę podać jakich/
........................................

5. CZY UCZESTNICZY PAN/PANI W ZEBRANIACH OGÓLNYCH Z RODZICAMI?
a. zawsze
b. często
c. czasami
d. nigdy

6. CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ OGÓLNYCH JEST PANA/PANI ZDANIEM:
a. za mała
b. za duża
c. wystarczająca

7. JAKIE INFORMACJE UZYSKUJE PAN/PANI PODCZAS ZEBRAŃ OGÓLNYCH?
a. informacje o dziecku
b. informacje o zespole klasowym
c. informacje dotyczące problemów edukacyjnych i porady wychowawcze
d. wymiana doświadczeń między rodzicami

8. JAK PAN/PANI OCENIA ORGANIZACJĘ TYCH SPOTKAŃ?
a. bardzo dobrze
b. raczej dobrze
c. raczej źle
d. bardzo źle

9. CZY UCZESTNICZY PAN/PANI W SPOTKANIACH INDYWIDUALNYCH?
a. tak
b. nie

10. JEŚLI TAK, TO Z KIM SIĘ PAN/PANI KONTAKTUJE?
a. z wychowawcą klasy
b. z nauczycielami przedmiotów
c. z dyrektorem szkoły
d. z innymi pracownikami szkoły

11. KIEDY I W JAKICH SYTUACJACH UCZESTNICZY PAN/PANI W TAKICH SPOTKANIACH?
a. Zawsze, gdy jest taka możliwość
b. Tylko, gdy jestem wzywana(y) przez szkołę
c. Z własnej inicjatyw (np. gdy potrzebuję pomocy)

12. JAKIE TEMATY PORUSZANE SĄ PODCZAS TAKICH SPOTKAŃ?
a. problemy wychowawcze lub szkolne dziecka
b. organizacja imprez szkolnych
c. problemy zgłaszane przez rodzica
d. inne /proszę podać jakie/
........................................

13. W JAKI SPOSÓB PAN/PANI WSPÓŁPRACUJE ZE SZKOŁĄ?

a. Udział w uroczystościach klasowych
bardzo chętnie raczej chętnie raczej niechętnie bardzo niechętnie

b. Udział w uroczystościach szkolnych
bardzo chętnie raczej chętnie raczej niechętnie bardzo niechętnie

c. Wspieranie finansowe szkoły
bardzo chętnie raczej chętnie raczej niechętnie bardzo niechętnie

d. Udział w zebraniach Rady Rodziców
bardzo chętnie raczej chętnie raczej niechętnie bardzo niechętnie

14. JAK PAN/PANI OCENIA SWOJĄ WSPÓŁPRACĘ ZE SZKOŁĄ?

a. bardzo dobrze
b. raczej dobrze
c. raczej źle
d. bardzo źle

15. JEŚLI MA PANI/PAN INNE UWAGI I PROPOZYCJE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY ZE SZKOŁĄ PROSZĘ PODAĆ:
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.