X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2536
Przesłano:

Mieszkańcy łąki. Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie 1

Krąg tematyczny: W przyjaźni z naturą

Temat dzienny: Mieszkańcy łąki

Cele ogólne:
- poszerzenie wiadomości o łące i jej mieszkańcach
- poznanie cyklu rozwoju motyla
- bogacenie słownictwa związanego z łąką
- rozwiązywanie zadań z treścią
- doskonalenie techniki czytania

Cele operacyjne:
- rozwija zdania
- rozumie znaczenie wyrazów: owady, ptaki, ssaki
- czyta tekst „Opowieść motyla” ze zrozumieniem
- rozpoznaje zwierzęta na ilustracji
- ustala kolejność następujących po sobie faz rozwojowych
- wykonuje proste obliczenia mnożąc i dzieląc
- układa formuły matematyczne do zadań.
Czas zajęć ok.60min.
Środki dydaktyczne:
Podręczniki i karty pracy „Wesoła szkoła” kl.1 cz.5, obrazy zwierząt mieszkających na łące, napisy, projektor multimedialny z laptopem, karty pracy (ze zróżnicowanym stopniem trudności: dla ucznia zdolnego i słabego).

Metody pracy:
- oparte na słowie: praca z tekstem, pogadanka
- oparte na działaniu: ćwiczenia
- oglądowe: obserwacja, pokaz.

Forma pracy: zbiorowa, indywidualna

Przebieg zajęć:

1. Pogadanka wprowadzająca;
- O jakich mieszkańcach łąki mówiliśmy wczoraj? Na jakie grupy podzieliliśmy poznane zwierzęta? (owady, ptaki, ssaki). Czym się charakteryzują te grupy zwierząt? - owady: np. mrówka, biedronka, są pożyteczne, zjadają szkodniki i oczyszczają las ze śmieci; - ptaki –(pokryte piórami, mają 2 nogi, mają dziób) ssaki (pokryte sierścią, futrem, ma 4 kończyny, ssą mleko matki)

2. Dziś dowiemy się więcej o owadach. Charakteryzuje je to, że młode osobniki przeobrażają się z larwy (gąsienicy).
Jeśli chcecie wiedzieć o kim będziemy mówić to proszę otworzyć Kartę Pracy 36 ćw.2.
(polecenie: rozwiąż krzyżówkę. Kto już rozwiąże proszę hasło napisać pod krzyżówką i podnieść rękę. Hasło: MOTYL.

3. Prezentacja w Power Point Motyle i gąsienice: przyjrzyjcie się ja piękne są motyle, gdzie latają te najbardziej kolorowe owady, nad jakimi roślinami.
Pytania:- Na jakich roślinach można spotkać najczęściej motyle? (na kwiatach), - dlaczego motyle siadają na kwiatach? (Motyle siadają na kwiatkach, aby spić z nich słodki płyn, zwany nektarem. Pomaga im w tym długa, ssąca trąbka, którą mają w pyszczku. Motyle używają ją tak jak my słomki przy piciu soku). Każdy motyl był kiedyś włochatą gąsienicą.

4. Jak chcecie dowiedzieć się jak włochata gąsienica przeobraziła się w pięknego motyla to otwórzcie podręcznik K.36. - samodzielne czytanie tekstu, „Opowieść motyla” (oraz potem przez 1 chętne dziecko) chętni opowiadają, wymieniając kolejne stadia rozwojowe motyla (jajeczka, gąsienica, poczwarka, motyl). Samica motyla składa jajeczka, z których wykształcają się gąsienice. Gdy tylko się wylęgną stają się bardzo żarłoczne i ruchliwe. Poczwarka jest stadium pośrednim, między gąsienicą a postacią dorosłą.
Układanie chronologii przeobrażeń na tablicy przez chętne dzieci.

5. Rozwijanie zdań o motylach, wyrazami umieszczonymi pod obrazkami. K.36.zad.1
1.Motyle latają. 2. Motyle latają nad łąką. 3.Kolorowe motyle latają nad łąką. – Z ilu wyrazów składają się te zdania?

6. Zabawa inscenizacja ruchowa; 1 chętny uczeń pokazuje jak zachowałby się gdyby był: jajeczkiem (skulamy się, kucamy), gąsienicą (żarłoczną –zjada liście, chodzi powoli), poczwarką ( nieruchomiejemy), motylem (tańczymy na łące).

7. Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie do 25 wspólne na tablicy potem w kartach pracy.
(Nauczyciel rysuje na tablicy matematyczne kwiatki. następnie prosi dzieci o podanie płatka z właściwą odpowiedzią – na jednej stronie jest wynik na drugiej litera, która tworzy hasło: Żółte motyle.) po rozwiązaniu podaje karty pracy dla dzieci do samodzielnego wypełnienia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.