X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 25324
Przesłano:

Plan pracy zespołu matematyczno-przyrodniczego

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
ROK SZKOLNY 2012/2013

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Odpowiedzialni
Termin realizacji
1. Ustalenie planu działań na rok szkolny 2012/2013 Zebranie zespołu: propozycje działań, które będą podejmowane przez poszczególnych nauczycieli. Ustalenie kalendarza spotkań, Lider zespołu. IX
2. Dokształcanie i doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela. Udział w konferencjach przedmiotowych.
Udział w kursach, warsztatach. Wszyscy nauczyciele .
Cały rok.

3. Egzamin szóstoklasisty Analiza standardów egzaminacyjnych. Gromadzenie zadań i testów. Praca z uczniem, rozwiązywanie zadań.
Przeprowadzenie egzaminu próbnego. Praca w zespole sprawdzającym prace. Wszyscy nauczyciele w zespole.

Członkowie komisji. Cały rok.

I semestr
4. Praca ze standardami egzaminacyjnymi – opracowanie programu naprawczego Praca we wszystkich klasach doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie: rozumowania i wykorzystania wiedzy w praktyce. Wszyscy nauczyciele w zespole.
Cały rok.

5.

Metody pracy z uczniem zdolnym.

Przygotowanie uczniów zdolnych do udziału w konkursach przedmiotowych wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych:
-konkurs matematyczny,
-konkurs przyrodniczy,
-Turniej Wiedzy Pożarniczej
-BRD
-Konkurs Matematyczny Kangur
Zorganizowanie konkursów szkolnych.
Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych:
-kółko informatyczne
-kółko przyrodnicze
-kółko matematyczne,
Wszyscy nauczyciele w zespole.

Cały rok.

IX
6. Praca z uczniem trudnym. Zróżnicowanie metod aktywizujących dostosowanych do tempa pracy uczniów z obniżonym poziomem wymagań.
Wszyscy nauczyciele w zespole.

Cały rok.

7. Metody aktywizujące na przedmiotach bloku matematyczno- przyrodniczego. Analiza podstaw programowych pod kątem wykorzystania metod aktywizujących.
Dzielenie się uwagami, spostrzeżeniami, doświadczeniem wyniesionym z udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Planowanie realizacji założeń programowych z uwzględnieniem metod aktywizujących.
Wszyscy nauczyciele w zespole.

Cały rok

8. Unowocześnienie metod nauczania poprzez wykorzystanie multimediów. Popularyzacja zastosowania komputerowych programów edukacyjnych w szkole.

Stosowanie nauczania wspomaganego komputerowo.
Zastosowanie technologii informacyjnej do rozwiązywania różnych problemów i zadań, oraz w przygotowaniu uczniów do zdobywania karty rowerowej.
Wszyscy członkowie zespołu. Cały rok

9. Doskonalenie przedmiotowych systemów oceniania. Analiza istniejącego systemu oceniania WSO, oraz przedmiotowych systemów oceniania.
Analiza wymagań programowych.
Analiza przykładowych narzędzi pomiaru.
Ewaluacja własnego systemu oceniania.
Wszyscy nauczyciele w zespole. . IX

Cały rok
10. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela. Dbałość i wzbogacanie o środki dydaktyczne pracowni.
Opracowanie testów sprawdzających wiadomości i umiejętności uczniów i ich standaryzacja.
Cały rok.

11

Podsumowanie pracy za rok szkolny 2012/2013
Analiza stopnia realizacji zadań.
Wnioski do dalszej pracy.
Lider zespołu
VI

Harmonogram spotkań:

IX 2012 – spotkanie organizacyjne i opracowanie harmonogramu pracy
IX 2012 – spotkanie szkoleniowe – Doskonalenie przedmiotowych systemów oceniania
IX 2012 – opracowanie i przeprowadzenie w klasach szóstych i piątych testu kompetencji z matematyki
XI 2012 – spotkanie szkoleniowe – „Stosowanie aktywizujących metod nauczania w celu podwyższenia atrakcyjności
i efektywności nauczania”
XII 2012 – spotkanie szkoleniowe członków zespołu będących egzaminatorami – przypomnienie zasad kryterialnego
oceniania zadań otwartych w zewnętrznych sprawdzianach klas szóstych
I 2013 – przeprowadzenie testu próbnego dla szóstoklasistów
II 2013 – analiza stopnia realizacji materiału programowego oraz efektywności nauczania po I semestrze, wnioski na II semestr
III 2013 – spotkanie szkoleniowe – „Unowocześnienie metod nauczania poprzez wykorzystanie tablicy multimedialnej”
V 2013 - opracowanie i przeprowadzenie w klasach piątych testu kompetencji z matematyki
VI 2013 – analiza wyników nauczania na podstawie wyników sprawdzianu kompetencji
VI 2013 – podsumowanie pracy w roku szkolnym 2012/2013

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.