X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 25298
Przesłano:
Dział: Języki obce

Die Farben - kolory. Konpsekt zajęć

Konspekt
Warsztaty z języka niemieckiego dla uczniów szkoły podstawowej

1.Temat: Die Farben- kolory
2.Cele operacyjne:
- Uczeń zna nazwy kolorów w języku niemieckim,
- Uczeń potrafi nazwać kolory w języku niemieckim
- Uczeń potrafi pomalować obrazek kolorem, który jest wymagany
- Uczeń potrafi połączyć kolory tzn. odpowiednik polski z niemieckim
- Uczeń potrafi użyć konstrukcji „Das ist ....”.
- 3.Pomoce dydaktyczne:
- Tablica,
- Rysunki z kolorowankami
- Kolorowe kwiatki,
- Kartki z nazwami kolorów w języku polskim i języku niemieckim
- Kredki
4. Formy pracy: praca indywidualna, burza mózgów, praca w parach i w grupach oraz na forum


II. Przebieg lekcji

1. Przywitanie uczniów

2. Zapisanie te matu lekcji na tablicy

3. Wprowadzenie

Nauczyciel na wstępie pyta się dzieci jakie znają kolory, jakie kolory mają wymienione rzeczy przez nauczyciela a następnie przypina kolorowe kwiatuszki na tablicy i zapisuje obok niemieckie nazwy tych kolorów ( burza mózgów).

4. Prezentacja nowego materiału

Nauczyciel rozdaje dzieciom kartki z nazwami kolorów w języku niemieckim, nauczyciel wypowiada głośno nazwę kolor, uczestnicy wyszukują na tablicy kolor, wypowiadają nazwę koloru w języku polskim, kolorują danym kolorem .Po wykonaniu zadania uczniowie powtarzają wymowę tych słów za nauczycielem.

5. Faza ćwiczeń:

Ćw. 1
Nauczyciel rozdaje dzieciom kartki z polskimi i niemieckimi nazwami kolorów, które przedszkolaki muszą powycinać i przykleić niemiecki odpowiedniki do polskiego, tak aby na jednej stronnie była niemiecka nazwa koloru a na drugiej polska ( praca w parach).

Ćw. 2
Dzieci są dzielone na cztery grupy, nauczyciel odlicza do czterech , jedynki pracują z jedynkami, dwójki z dwójkami itd. Każda z grup otrzymuje inny obrazek, na którym jest jedna z czterech pór roku, dzieci wybierają kolory, które są charakterystyczne dla danej pory roku i kolorują nim obrazek a następnie zapisują obok nazwy kolorów w języku niemieckim, jakich użyły.

6. Podsumowanie zajęć:

1. Nauczyciel rozdaje dzieciom rysunki, na których są zapisane różne kolory w języku niemieckim, którymi dzieci mają pokolorować obrazki ( praca w parach).

2. Dzieci podzielone są na 2 drużyny, bawią się w zabawę, nauczyciel pokazuje kolorowy kwiatek, drużyna, która powie pierwsza w języku niemieckim, jaki to kolor dostaję punkt. Na tablicy wiszą kolorowe kwiatki z napisami kolorów w języku niemieckim. Obie grupy otrzymają nagrody.

Załączniki

1.Kolorowe kwiatki.
2.Kartki z nazwami kolorów w języku polskim i języku niemieckim do wycinania i klejenia.
3. Ćwiczenie z porą roku, do której dzieci wybierają odpowiednie kolory, łączą i kolorują.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.