X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 25289
Przesłano:
Dział: Logopedia

Plan pracy logopedy szkolnego

Plan pracy logopedy szkolnego
na rok ......../ ..........

opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

1. Diagnoza

przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów:
badania przesiewowe uczniów w klasach I;
badania kontrolne w klasach starszych;
wywiady z rodzicami;
konsultacje u specjalistów.

2. Terapia

prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji i rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem, rozumieniem, czytaniem i pisaniem;
współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym i nauczycielami.

3. Profilaktyka

podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej:
- pogadanki, materiały dydaktyczne dla rodziców;
- zajęcia grupowe dla uczniów klas I;
wspieranie nauczycieli przedmiotowych, wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Zadania szczegółowe:

1. Prace organizacyjne obejmujące:
przygotowanie gabinetu logopedycznego,
zebranie i uporządkowanie pomocy do diagnozy i terapii,
sporządzenie planu pracy,
opracowanie dokumentacji związanej z badaniami przesiewowymi i diagnozą wtórną (w tym zgody dla rodziców, karty badań, logopedyczne karty postępów ucznia),
2. Przeprowadzenie diagnozy wstępnej i wtórnej w celu określenia zaburzeń mowy.
3. Sporządzenie harmonogramu zajęć.
4. Zakwalifikowanie uczniów na terapię.
5. Ustalenie indywidualnego planu terapii dla każdego dziecka.
6. Terapia zaburzeń mowy.
7. Przygotowywanie zestawów ćwiczeń do pracy w domu.
8. Konsultacje dla rodziców.
9. Prowadzenie strony internetowej.
10. Opracowywanie materiałów dydyaktycznych dla rodziców i nauczycieli.
11. Przekazanie ćwiczeń na okres wakacji.
12. Prace podsumowujące rok szkolny:
uporządkowanie dokumentacji,
analiza i ocena postępów uczniów,
opracowanie sprawozdania z pracy logopedy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.