X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 25222
Przesłano:
Dział: Języki obce

Countable and uncountable nouns - konspekt zajęć

Przedmiot: język angielski.
Nauczyciel prowadzący zajęcia: Szymon Tomczak.
Termin zajęć: 30.10.2012.
Czas trwania lekcji: 45 minut.
Klasa: klasa VI (17 uczniów, poziom początkujący).

Temat lekcji: Countable and uncountable nouns. – Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

Cele lekcji:
- Uczniowie poznają i utrwalą pisownię oraz wymowę nowego słownictwa – słówka dotyczące pożywienia (np.: ryż, kiełbasa, stek, makaron), dzięki odpowiednim zadaniom oraz nagraniom.
- Uczniowie powtórzą poznane wcześniej słownictwo dotyczące pożywienia, dzięki rozgrzewce językowej w formie konkursu.
- Uczniowie poznają i utrwalą nowy materiał gramatyczny (rzeczowniki policzalne i niepoliczalne) poprzez odpowiednie przykłady i zadania.
- Uczniowie przećwiczą samodzielne tworzenie reguł (rzeczowniki policzalne i niepoliczalne) i tłumaczenie słów z kontekstu.
- Uczniowie przećwiczą pracę w parach.
- Uczniowie przećwiczą umiejętności: pisania poprzez wykonywanie zadań pisemnych, mówienia poprzez powtarzanie słów i udzielanie odpowiedzi do zadań, słuchania w celu poznania wymowy słów oraz zrozumienia treści nagrania, czytania w celu zrozumienia znaczenia zdań.

Środki dydaktyczne: podręcznik (,,Sky 2. Students’ Book” – str.20) i zeszyt ćwiczeń (,,Sky 2. Activity Book” – str.16-17), płyta audio CD (,,Sky 2. Class CD 1” – nagr.21, 22), odtwarzacz płyt CD, prezentacja multimedialna (przygotowana przez nauczyciela), tablica interaktywna, tablica suchościeralna, małe karteczki (po jednej dla każdego ucznia).

Formy pracy: praca z całą klasą, praca indywidualna uczniów, praca uczniów w parach.
Metody pracy: metody aktywizujące, elementy metody audiolingwalnej.


Przebieg lekcji:
1. Czynności organizacyjne: powitanie, sprawdzenie obecności i przygotowania do zajęć.
2. Wstęp do zajęć: Nauczyciel zapisuje temat lekcji. Uczniowie przepisują go do zeszytów i starają się odgadnąć jego polskie znaczenie. Następnie nauczyciel mówi jaki materiał będzie przerabiany na obecnych i kolejnych zajęciach.
3. Rozgrzewka leksykalna: Nauczyciel rozdaje uczniom po jednej małej karteczce i prosi ich o samodzielne wypisanie w ciągu 60 sekund jak największej liczby słów dotyczących pożywienia. Po upływie czasu, uczniowie liczą zapisane słowa. Osoba, która wypisała największą ilość jest zwycięzcą i czyta je na głos.
4. Wprowadzenie materiału leksykalnego (podręcznik – zad.1/str.20; płyta – nagr.21): Uczniowie słuchają nagrania zawierającego słówka dotyczące jedzenia oraz powtarzają ich wymowę. Potem łączą odpowiednie słowa z właściwymi elementami na obrazku. Niektóre ze słów nie mają swoich obrazkowych odpowiedników.
5. Utrwalenie materiału leksykalnego - ,,Bingo” (podr. – zad.3/str.20; płyta – nagr.22):
Uczniowie wybierają dziewięć z poznanych słów i wpisują je w kolejne pola planszy do ,,Bingo”. Następnie słuchają nagrania i skreślają usłyszane słowa na swojej planszy. Osoba, która skreśli wszystkie dziewięć słów mówi ,,bingo” i jest zwycięzcą.
6. Prezentacja materiału gramatycznego (tablica interaktywna): Nauczyciel tłumaczy podstawową różnicę między rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi. Następnie uczniowie czytają przykładowe zdania zawierające obydwa wspomniane rodzaje rzeczowników i starają się ustalić różnice występujące w tych zdaniach. Nauczyciel, z pomocą uczniów, wyjaśnia budowę i znaczenie tych zdań. Uczniowie przepisują wskazane przykłady.
7. Utrwalenie materiału gramatycznego:
a. Grupowanie poznanych słów (podr. – zad.2a/str.20):
Uczniowie, pracując w parach lub indywidualnie, dzielą poznane słówka dotyczące jedzenia (źr. – zad.1/str.20 w podr.) na rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Wykonują to zadanie w zeszytach.
b. Wypełnianie luk (zeszyt ćwiczeń – zad.2a/str.16 oraz zad.2b/str.17):
Uczniowie wypełniają samodzielnie puste miejsca wpisując odpowiednie słowa w zależności od tego, czy podane rzeczowniki zaliczają się do grupy rzeczowników policzalnych czy niepoliczalnych.
Osoby, które skończą podane zadania wcześniej niż pozostali wykonują zadania 1a oraz 1b (zeszyt ćwiczeń – str.16 – opis zadań jest w pkt.9).
8. Rekapitulacja: Nauczyciel podsumowuje treść lekcji i nagradza osoby najaktywniejsze.
9. Zadanie domowe: Nauczyciel przedstawia uczniom zadanie domowe (zeszyt ćwiczeń – zad.1a oraz 1b/str.16). Obowiązuje ono tylko te osoby, które nie zrobiły tych dwóch zadań podczas lekcji:
a. zad.1a/str.16 – uczniowie zaznaczają jedno słowo, które nie pasuje do pozostałych trzech i uzasadniają swój wybór pisemnie.
b. zad. 1b/str.16 – uczniowie wypisują produkty, które wchodzą w skład trzech kanapek przedstawionych na obrazkach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.