X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 25166
Przesłano:
Dział: Artykuły

Wrażliwość młodzieży gimnazjalnej na zachowania patologiczne

W życiu codziennym spotykamy się z wszechobecną znieczulicą, obojętnością, wulgarnością słowa, zachowań i wyglądu dorosłej części społeczeństwa. Niestety coraz częściej dzieci i młodzież również przejawia takie zachowania biorąc przykład z nas dorosłych. W całkiem nie tak dawnych czasach, kiedy dorastająca młodzież broiła, zachowywała się niestosownie, głośno, niszczyła cudzą wspólną własność, to dorośli, którzy byli świadkami takich zachowań zwracali uwagę, nie mówiąc już o reakcji rodziców czy opiekunów. Każdy z nas uważał takie zachowanie za normalne, nikt nie miał pretensji, a co najistotniejsze nikt nie bał się reagować, informować, że dzieje się coś złego, mam wrażenie, że nie byliśmy tacy zobojętniali na zachowania patologiczne i przestępcze. Czy tych zachowań patologicznych, przestępczych było mniej? Być może. Przemiany ustrojowe i gospodarcze miały ogromny wpływ na to jak dziś żyje polskie społeczeństwo. Wraz ze zmianą ustroju politycznego i gospodarczego naszego państwa przyszła wolność słowa, dostęp do produktów dotąd nieosiągalnych, liberalizacja zachowań, możliwość podróżowania po całym świecie itp. Ale obok bardzo pożytecznych zmian przyszły zmiany negatywne między innymi bezrobocie, a co za tym idzie ubożenie społeczeństwa, niemożność przystosowania się do nowych warunków życia, problemy rodzinne, nowe uczucia jak obawa o utratę pracy, brak czasu dla rodziny, pogoń za dobrobytem materialnym mimo wszystko, zobojętnienie wobec przestrzegania reguł społecznych, moralnych, spowszednienie wulgarnego wysławiania się, zachowań patologicznych. Rzeczywistość i zachowania nas dorosłych kształtują osobowość młodych ludzi. Czy my dorośli stajemy na wysokości zadania, czy jesteśmy godni naśladowania w swoich poczynaniach jeśli chodzi o przeciwdziałanie zachowaniom patologicznym i przestępczym? Czy przekazujemy pewien rodzaj wrażliwości młodzieży na przejawy takich zachowań? Czy młodzież jest wrażliwa na przejawy zachowań patologicznych i przestępczych?
Chcąc przekonać się jaka jest postawa uczniów przeprowadziłam badania wśród uczniów szkoły, w której uczę i wyniku przeprowadzonej ankiety i rozmów otrzymałam następujące wynik.
Otóż młodzież gimnazjalna jest wrażliwa na przejawy patologii i przestępczości jakie obserwuje w szkole i w środowisku lokalnym, wśród kolegów i koleżanek. W zdecydowanej większości gimnazjaliści nie akceptują takich zachowań. Również zdecydowana większość uważa, należy przeciwdziałać społecznie szkodliwym zachowaniom między innymi poprzez zajęcia profilaktyczne w szkole bądź inne wymienione przez gimnazjalistów, jak choćby wolontariat, zajęcia pozalekcyjne. Jedną z propozycji przeciwdziałania patologii i przestępczości badanych gimnazjalistów mogą być rozmowy pouczające i tu dużą rolę może odgrywać rodzina jako ta instytucja społeczna, która ma największy wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży, i która powinna być przewodnikiem do dorosłego życia, wskazywać reguły, zasady życia społecznego, wskazać granice tego, co wolno, a co nie. Jednakże, mimo że 73% nie akceptuje zachowań patologicznych i przestępczych to tylko 44% zareagowało, kiedy było świadkiem takiego zachowania. Być może jest to związane z obawą przed agresją, może obojętnością, albo brakiem informacji jak ma zareagować, kogo powiadomić i co moim najważniejsze, że każdy powinien reagować na zachowania patologiczne lub przestępcze w stosunku do własnej osoby jak i innych, których to dotyka.
Biorąca udział w badaniu młodzież gimnazjalna na skuteczny sposób przeciwdziałania wskazała (54,33%) zajęcia profilaktyczne prowadzone w szkole. Zajęcia profilaktyczne prowadzone w szkole standardowo mają na celu przeciwdziałanie uzależnieniom jak palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków, dopalaczy, ale być może powinno się poszerzyć zakres o profilaktykę związaną z wykrywaniem i usuwaniem społecznych czynników mogących prowadzić do patologicznych zachowań, profilaktykę polegająca na wczesnym wykryciu niepożądanych zjawisk, jak np.: wagary i reagowaniu w celu likwidacji nieakceptowanych zjawisk.
Zjawiska patologiczne i przestępcze są obecne w naszym życiu, są zjawiskami szkodliwymi społecznie, którym należy przeciwdziałać w wszelki możliwy sposób. Szczególnie istotne dla społeczeństwa jest by od najmłodszych lat wskazać dzieciom i młodzieży ogólnie uznane zasady i reguły współżycia i brak akceptacji dla zachowań patologicznym i przestępczym poprzez wrażliwość na takie zachowania i reagowanie na nie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.