X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 25092
Przesłano:

Historia i obecna jakość życia człowieka z niepełnosprawnością intelektualną

Przygotowała:

Praca napisana pod kierunkiem:


Praca zaliczeniowa z oligofrenopedagogiki:
„Historia i obecna jakość życia człowieka z niepełnosprawnością intelektualną.”

1. Imię: Dariusz

2. Wiek: 23 lata

3. Płeć: mężczyzna

4. Miejsce zamieszkania: wieś

5. Pochodzenie rodziny:
a)ze względu na status społeczny: rodzina zamożna, ze średnich klas zawodowych, żyje w dostatku, dąży do awansu społecznego rodziny, w których warunki do wychowywania dzieci są dobre i poziom aspiracji ich kształcenia wysoki;
b)z pkt. widzenia rodziców pracujących: rodzina robotnicza,

6. Skład rodziny:
• ilość osób: 6
• ilość osób zamieszkujących w domu: 4

7. Stan zdrowia rodziny:
- rodzeństwa: bardzo dobry
- rodziców: bardzo dobry
- dziadków: bardzo dobry

8. Dzietność (ilość dzieci):
> córek: 3 (w wieku 20, 24, 26)
> synów: 1 (syn Dariusz 23 lata)

9. Poziom zamożności rodziny: rodzina zamożna. Ojciec pracuje, matka zajmuje się synem i domem. Siostry pracują i studiują.

10. Poziom wykształcenia:
a)rodziców:
o matka- wykształcenie średnie,
o ojciec- wykształcenie zawodowe,
b)rodzeństwa:
o młodsza siostra- II rok studiów (Pedagogika),
o starsza siostra- średnie,
o najstarsza siostra- wyższe,

11. Sposoby myślenia i oczekiwania wobec syna. Jak rodzice widzą dalszą przyszłość syna?: „Największym marzeniem rodziców jest to, żeby w większym stopniu się usamodzielnił.”

12. W rodzinie nie występują patologie.

13. Warunki mieszkaniowe rodziny.

Warunki mieszkaniowe dobre. Dom jednorodzinny z cegły, parterowy, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, korytarz. Pomieszczenia wyszykowane, umeblowane. Łazienka dostosowana do potrzeb syna. Ogrzewanie centralne. Media- telewizja, Internet. Darek ma własny pokój.

14. Orientacje światopoglądowe: wierzy w Boga, naród.

15. Sposoby zajmowania się synem.
a)najczęściej zajmuje się synem matka,
b)syna do szkoły odwożą rodzice lub najstarsza siostra,
c)odbiera ze szkoły matka,
d)dlaczego to ta osoba, ponieważ nie pracuje i ma najwięcej czasu dla syna,

16. Sytuacja zdrowotna Dariusza:
a)rodzaj niepełnosprawności: mózgowe porażenie dziecięce, od trzeciego roku życia epilepsja, upośledzenie w stopniu umiarkowanym,
b)ogólny stan zdrowia: dobry
c)wygląd: wysoki mężczyzna, zdeformowane uzębienie i szczęka od przyjmowania leków przeciwpadaczkowych (phenotoina), wykrzywiona prawa ręka, a w szczególności dłoń.
d)stan zdrowia po urodzeniu: siny na twarzy, nie miał odruchu ssania, płaczliwy,
e)ilość pkt. w skali agar po urodzeniu: 9
f) lekarze od razu nie stwierdzili niepełnosprawności. Dopiero pediatra rodzinny na kontroli noworodków.

17. Poziom wydolności funkcjonalnej
a)potrafi sam jeść, częściowo ubrać się oraz umyć,
b)potrzebuje pomocy we wszystkim,
c)potrzebuje pomocy bardzo często, gdyż nie jest do końca samodzielny,
d)pomoc najczęściej świadczy matka, ponieważ nie pracuje i zajmuje się synem,

18. Sytuacja edukacyjna
a)poziom wykształcenia:
- szkoła podstawowa (tryb indywidualny w szkole oraz lekcje z rówieśnikami),
- gimnazjum (poziomem szkoły specjalnej),
- zajęcia w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym,

b)typy szkół do których uczęszczał:
- szkoła podstawowa we wsi,
- gimnazjum we wsi,
- Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy w pobliskim mieście,

c)kontakty z rówieśnikami: bardzo dobre,
d) kontakty z wychowawcami: bardzo dobre,

19. Odbyte rehabilitacje: bardzo dużo we Włocławku, Międzylesiu, Pułtusku.

20. Życie religijne: chodzi do kościoła, przystępuje do spowiedzi i komunii .

21. Największe wartości dla Darka: „miłość i opieka rodziców i rodzeństwa”

22. Marzenia: „ Największe marzenie to mieć dziewczynę, a później żonę, bo siostry już mają mężów. Chciałbym mieć stadnine koni. Jeszcze skuter wymarzony” Chciałby jeszcze jechać w góry oraz do Rzymu na grób Papieża Jana Pawła II.

23. Jakie ma syn zamiłowania?: „Lubi śpiewać i słuchać muzyki.”

24. Jakie ma syn zainteresowania? „Komputer- obsługa samodzielna.”

25. Ulubione czynności Darka: „jeździć na rowerze trójkołowym, oglądać filmy”,

26. Ulubione osoby: rodzice, siostry, dziadkowie, szwagrowie, siostrzeniec, kolega Przemek,

27. Ulubione miejsca: „nad wodą lubię być”,

28. Jaki kontakty ma syn z sąsiadami: „bardzo dobre, jak tylko pozwala pogoda odwiedza ich samodzielnie. Chodzi też na spacery.”

29. Jaki stosunek do syna mają rodzice: bardzo dobry, „Kochamy go tak samo jak wszystkie swoje dzieci. Oddalibyśmy wszystko aby był zdrowy i szczęśliwy.”
30. Jaki stosunek do syna ma rodzeństwo: „bardzo dobry, przyjeżdżają do niego w odwiedziny, zabierają do siebie, w razie potrzeby opiekują się bratem.”

31. Jak reagują inni ludzie na syna?: Różnie. Obcy się przyglądają. Znajomi traktują jak normalnego człowieka.

32. Jak działa syn w środowisku codziennym? ( na wsi, w gospodarstwie): „W miarę chęci i swoich możliwości pomaga.”

33. Obsługiwanie siebie:
> Wykonuje dobrze czynności podczas:
- higieny osobistej: regularnie dba o włosy, utrzymuje siebie w odpowiedniej czystości i myje się dokładnie jedną ręką, kąpie się regularnie pod nadzorem,
> Radzi sobie w sposób średni podczas:
- zachowania się przy stole- używa łyżkę widelec, nakłada na talerz odpowiednią ilość jedzenia, je w miarę schludnie, nalewa płyny (kawa, herbata, mleko), używa noża do krojenia chleba (lewą ręką),
- można akceptować jego zachowanie się przy stole,
- samodzielnego spożywania posiłków,
- doboru stroju stosownego do pogody,
- zmiany bielizny osobistej,
- przechodzenia przez jezdnię,
- znalezienia drogi od miejsca zamieszkania do sąsiednich miejsc (rodziny, znajomych, sklepu, kościoła),
- dbania o własne zdrowie,
> Nie potrafi:
- Samodzielnie się ogolić,
- Obciąć paznokci u rąk i nóg,
- Zasznurować i zawiązać obuwia,
- Nie wie jak zachować się przy skaleczeniu,

34. Komunikowanie się:
> Potrafi:
- Opowiedzieć w zrozumiałej formie o prostych zdarzeniach np. o codziennych zajęciach,
> Radzi sobie w sposób średni podczas:
- Odbierania telefonu i dawania odpowiedzi sensownych na zadane pytania,
- Zapamiętania i przekazania prostych informacji,
- Korzystania z telefonu komórkowego,
- Posługiwania się linijką taśmą do mierzenia,
- Prawidłowego podpisania się,
> Nie potrafi:
- Wydawać monet w ramach 20 zł,
- Dodawać prostych sum pieniędzy,
- Podać czasu, a godzin na zegarze skojarzyć z różnymi czynnościami i zdarzeniami,
- Określić czas w godzinę albo dwie po lub przed momentem, który mu się wskaże w danej chwili,
- Zaadresować koperty,
- Pisać poprawnie cen złożonych się ze złotych i groszy,
- Wypełnić prostego formularza,
- Czytać prostych drukowanych napisów,

35. Uspołecznienie:
> Radzi sobie w sposób średni podczas:
- Robienia zakupów w sklepie samoobsługowym,
- Poproszenia w sklepie o artykuł,
- Zachowania się w nieznanych sytuacjach np. wizyta w przychodni lekarskiej, wywiad lekarza,
- Stosowania form grzecznościowych- jest przyjazny, życzliwy, używa na co dzień spontanicznie słów „proszę”, „dziękuję”,
- Współdziałania w grupie,
- Dzielenia się z innymi swoimi rzeczami,
- Wykonywania prostych czynności domowych- zmywania naczyń, zamiatania, nakrywania do stołu,
- Dbania o swoje rzeczy, utrzymywaniu w pokoju czystości,
> Nie pytając:
- Bierze rzeczy należące do innych,
- Wchodzi do pokoju bez pukania,

36. Zajęcia:
> Potrafi:
- Zorganizować sobie wolny czas w prosty, niewyszukany sposób np: oglądanie programu telewizyjnego,
- Brać udział w grach zespołowych,
- Posiada hobby: gry na komputerze,
> Radzi sobie w sposób średni:
- Podczas tańca,
- Podczas wykonywania szeregu czynności dość dokładnie np. mycie samochodu, sprzątanie swojego pokoju,

W cytatach przytoczone są autentyczne wypowiedzi Darka oraz jego rodziców.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.