X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 24977
Przesłano:

Bezceremonialny język młodzieży - czas to zmienić. Scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć z zakresu profilaktyki dla uczniów klas V

Temat: Bezceremonialny język młodzieży – czas to zmienić

Cele:
-Rozwijanie kontaktów interpersonalnych,
-Kształtowanie umiejętności dokonywania wyboru,
-Kształcenie umiejętności współdziałania w grupie,
-Budzenie przekonania, że każdy ponosi odpowiedzialność za kulturę słowa,
-Rozwijanie wrażliwości na piękno i poprawność używanego języka,
-Uczenie przeprowadzania rzeczowej analizy problemu i szukania optymalnych rozwiązań problemu.

Uczeń:
-uzmysławia sobie, że osoby używające wulgaryzmów, naruszają normy językowe i estetyczne;
-ocenia własną wypowiedź jako komunikat charakteryzujący nadawcę;
-umie obiektywnie ocenić osobę posługującą się niecenzuralnym słownictwem;

Forma:
-praca zespołowa
-praca indywidualna

Metody:
-podająca
-problemowa
-praca z tekstem – ankieta
-drama

Środki dydaktyczne:
-białe kartki
-mazaki, kredki
-ankieta
-cytaty ze słowników i encyklopedii, kartki, długopisy.


Przebieg zajęć
I. Faza wstępna: czynności organizacyjno – porządkowe.
1. Sprawdzenie obecności
2. Zawarcie kontraktu z grupą, obowiązującego w trakcie zajęć
3. Ćwiczenie wprowadzające – burza mózgów
a) Uczniowie kończą zdanie
„Ludzie najczęściej rozmawiają o ...........”
b) Uczniowie podaję przykłady, kiedy rozmowy między osobami mają charakter urzędowy, uroczysty, a kiedy swobodny

II. Faza przygotowawcza.
1. Naprowadzenie uczniów na temat zajęć.
a) Uczniowie zastanawiają się nad znaczeniem słowa „bezceremonialny”
b) Rozmowa kierowana - ustalenie wspólnie z uczniami, co jest potrzebne do komunikacji między ludźmi, co pomaga, a co przeszkadza w porozumiewaniu się
c) Zwrócenie uwagi na coraz szerszy krąg występowania słownictwa wulgarnego

III. Wprowadzenie tematu.
1. Tworzenie przez uczniów definicji słowa „wulgaryzm”
2. Porównanie definicji z definicjami zamieszczonymi w słownikach, encyklopediach
3. Ankieta na temat wulgaryzmów
4. Uzupełnianie słoneczka wskazując różne przyczyny używania słów wulgarnych
Uczniowie w grupach zastawiają się i wypisują przyczyny na kartkach papieru. Następnie prezentują wyniki swojej pracy. Na arkuszu w formie haseł wypisywane są najczęstsze przyczyny i wspólnie omawiane.
5. W formie rozmowy kierowanej uczniowie rozwijają poszczególne hasła i zastanawiają się jak można usunąć te przyczyny.
Podsumowanie.
6. Tworzenie przepisu na „unikanie używania wulgarnego słownictwa”.
Uczniowie w grupach tworzą „przepis”, który później w formie dramy przedstawiają całej klasie

IV. Zakończenie zajęć.
1. Podkreślenie przez nauczyciela, że każdy jest odpowiedzialny za czystość i poprawność języka.
2. Uczniowie kolejno kończą zdanie:
Na zajęciach zrozumiałem (am), że......

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.