X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 24905
Przesłano:

Zajęcia techniczne - konspekt lekcji

1. Metryczka konspektu.
Imię i nazwisko prowadzącego: Dominik Jękot
Klasa: V
Data: 19.11.2013
Typ szkoły: Szkoła Podstawowa
Miejsce prowadzenia lekcji: Pracownia zaj. tech.
Czas prowadzenia lekcji: 45 min.

2. Umiejscowienie lekcji w strukturze jednostki metodycznej.
Temat lekcji poprzedniej: Umiem czytać instrukcje obsługi.
Temat lekcji prowadzonej: Papier, otrzymywanie, rodzaje i zastosowanie.
Temat lekcji następnej: Narzędzia i materiały do wykonywania przedmiotów z papieru.

3. Cel główny lekcji – Uczeń potrafi opisać etapy produkcji papieru, rodzaje i jego zastosowanie.

Cele operacyjne lekcji:
Uczeń:
- poznaje pojęcia: papirus, pergamin, papier, gramatura
- poznaje surowce, z których produkowany jest papier
- poznaje podstawowe przetwory papiernicze
- poznaje etapy produkcji papieru
- zna i rozróżnia podstawowe rodzaje papieru
- racjonalnie i oszczędnie korzysta z papieru

4. Metody i środki działania.
Podstawowa strategia dydaktyczna: informacyjna (pogadanka, wykład), problemowa (ćwiczenia)
Środki dydaktyczne: podręcznik, tablica, próbki materiałów papierniczych, karta pracy
Forma organizacji pracy uczniów: indywidualna, grupowa

5. Struktura lekcji.

Czynności wstępne.
Uświadomienie celów lekcji
Omówienie pojęć – papirus, pergamin, papier
Etapy produkcji papieru
Rodzaje i zastosowanie papieru
Przetwory papiernicze
Podsumowanie lekcji
Zakończenie zajęć.

6. Przebieg lekcji.
Faza Przygotowawcza

Powitanie uczniów.
Zaprowadzenie porządku w klasie.
Sprawdzenie obecności.
Zapisanie tematu lekcji.

Uświadomienie uczniom celów lekcji – zapoznanie uczniów z tematem lekcji .

Wykonawcza

Czym jest papier? – to cienki płaski materiał, wytwarzany poprzez sprasowanie włókien bezwładnie ułożonych i poplątanych z dodatkiem pewnej ilości chemikaliów, które wpływają na jego właściwości i jakość.

Pogadanka wprowadzająca w zagadnienie zapisywania informacji i używania do tego różnych materiałów piśmienniczych na przestrzeni wieków.

Jak myślicie czego używano, przed wymyśleniem papieru, do zapisywania?
- tabliczek glinianych, woskowych, kamiennych, liści palm, kory drzew, mury świątyń, kamienne ściany, papirusu, pergaminu

Papirus – wyrabiali Egipcjanie już 3000 lat p.n.e. z łodygi rośliny zwanej papirusem. Rosła ona na bagnistych terenach delty Nilu. Łodygi cięto na paski, układano warstwami, zwilżano a następnie zgniatano i dodawano klej.

Pergamin – dawniej specjalnie wyprawiana skóra zwierząt(owiec, cieląt, kóz). Najstarszy zwój pergaminu pochodzi z Azji około II tysiąclecia p.n.e. Wyprawioną skórę zanurzano w wodzie wapiennej aby usunąć tłuszcz, następnie suszono i nacierano kredą.

Miejsce produkcji papieru – papiernia.
Podstawowym surowcem do produkcji papieru jest drewno drzew takich jak: sosna, jodła, topola, świerk, osika i brzoza oraz trzcina, len, konopie i makulatura.

Masa papiernicza - zawiesina wodna zmielonych surowców włóknistych (masy celulozowej, ścieru drzewnego, makulatury), wypełniaczy(talku, gipsu) środków zaklejających oraz substancji pomocniczych (np. barwników)

Etapy produkcji papieru:
1 – rozdrabnianie drewna, 2 – mielenie i dodawanie wody, 3 – domieszki wypełniaczy i barwników, 4 – wlew masy papierniczej, 5 – komora do odsysania wody, 6 – masa papiernicza odwadniana na sitach, 7 – walce prasujące, 8 – podgrzewane walce suszące papier, 9 – taśma filcowa wchłaniająca resztki wody, 10 – gotowy papier

Szukanie odpowiedzi na pytanie: Czy każdy papier jest taki sam?

Wprowadzenie pojęcia gramatura papieru – waga wyrobu papierniczego jednego arkusza papieru o powierzchni 1m2 podana w gramach.

Rodzaje papieru: podział ze względu na gramaturę:

bibułę (do 25 g/m2),
cienki papier chłonący ciecze, sporządzony z masy szmacianej i bielonej masy celulozowej

papier właściwy (25-160 g/m2), który powstaje przez spilśnienie zawiesiny włókien roślinnych i dodanie wypełniaczy

karton (160-315 g/m2)
gruby papier o powierzchni matowej, satynowanej lub jednostronnie gładzonej.

tekturę (powyżej 315 g/m2)
najgrubszy materiał papierniczy. Powstaje przez sprasowanie kilkunastu warstw masy papierniczej.

Ćwiczenia dla uczniów:
Wypełnianie tabeli.

Podział ze względu na przeznaczenie:
- drukowy, przemysłowo-techniczny, pakowy, elektrotechniczny

Podział ze względu na rodzaj powierzchni:
- gładki, szorstki, matowy, karbowany, satynowy

Papier można uszlachetnić poprzez:
- powlekanie (pokrywanie kredą, gumą), nasycanie (parafiną, olejem), laminowanie (pokrywanie jednostronnie folią),

Przetwory papiernicze:
- artykuły szkolne(zeszyty, bruliony, bloki, bibuły, teczki)
- artykuły biurowe(papier do drukarki, notatniki, notesy)
- opakowania (torby, worki papierowe, kubki, tacki)
- galanteria papiernicza(papeteria, lignina, papier toaletowy, ręczniki papierowe, albumy, klasery itp.

Podsumowanie lekcji – rozwiązanie krzyżówki.

Końcowa
Zakończenie lekcji.

Załączniki:

Tabela:
Rodzaje papieru Zastosowanie
bibuła
papier właściwy
karton
tektura

Krzyżówka:
1. Materiał pisarski sporządzany w starożytności (ok. 3000 p n e.) z włókien rośliny.
2. Masa 1 m2 papieru wyrażona w gramach.
3. Miejsce produkcji papieru.
4. Państwo w którym wynaleziono papier.
5. Podstawowy surowiec do produkcji papieru.
6. Gruby papier o gramaturze 160-315 g/m2

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.