X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 24810
Dział: Gimnazjum

Asceza - sposób na duchową doskonałość

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie I gimnazjum

Nauczyciel uczący:
Pedagog wspierający :

A.CZĘŚĆ WSTĘPNA
1.Data:
2.Klasa:
3.Temat lekcji: Ideał średniowiecznego ascety w „Legendzie o św. Aleksym”.

4.Cele lekcji:
Poznanie osobowego wzorca ascety, budzenie wrażliwości na wartości moralne.
Uczeń:
- dostrzega ciągłość kultury chrześcijańskiej;
- udziela odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu;
- wyodrębnia etapy życia bohatera;
- analizuje postawę ascety;
- ocenia postawy bohaterów, uzasadniając własne zdanie;
- podaje argumenty przekonujące o świętości Aleksego;
- argumentuje, wnioskuje;
- określa różnice w ujęciu tego samego tematu w różnych tekstach;
- kształci umiejętności wykorzystania kontekstu plastycznego do analizy postawy ascety;
- rozwija umiejętność współdziałania w grupie.

5.Metody nauczania:
-podająca,
-problemowa,
-heureza,
-praca z tekstem,
-burza mózgów.

6.Formy pracy ucznia:
-zbiorowa;
-grupowa;
-jednostkowa;
-indywidualna.

7.Środki dydaktyczne:
- podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego ,,Słowa na czasie 1” (s. 80–82),
- karta pracy ,,Być ascetą”,
- słowniki języka polskiego.

8. Odniesienia do podstawy programowej: I.1.2, I.2.3,
II.4.1,
III.1.1, III.1.3

B. PRZEBIEG LEKCJI

Część wstępna:

1.Czynności wstępne:
a . Sprawdzenie obecności;
b . Chętny uczeń przypomina tematykę „Legendy o św.
Aleksym”.
c. Odczytanie pracy domowej :
Wykonanie ćwiczenia 6. „Po przeczytaniu...” ze s. 82 – rozwiązanie krzyżówki związanej z treścią legendy.

2.Nauczyciel podaje uczniom informacje dotyczące przeczytanego przez nich tekstu oraz epoki literackiej w której on powstał ( najważniejsze pojęcia są zapisane na tablicy).

Powstał typ literatury prezentującej wzory godne naśladowania, idealne (literatura parenetyczna). Literatura opisująca żywoty świętych stanowi pierwszy rodzaj nowego chrześcijańskiego piśmiennictwa.
Hagiografia, czyli pisanie (gr. graphein) o świętych (gr. hagios), na wiele wieków stała się głównym gatunkiem literackim epoki.
Najbardziej znanym w Polsce przykładem żywotopisarstwa jest „Legenda o św. Aleksym”.
Pierwotnie tekst ten powstał w Syrii około V w. Polska wersja opowieści o świętym Aleksym pochodzi z roku 1454.
Opowieści o świętych zostały spisane przez Jakuba de Voragine (czyt.de Worażin) w „Złotej legendzie” z XIII w.


Część główna:

3. Zapisanie tematu lekcji: Ideał średniowiecznego ascety w „Legendzie o św. Aleksym”.

4. . Wyrzeczenia w życiu codziennym.
- Wyjaśnienie na podstawie słownika języka polskiego, czym jest wyrzeczenie.
wyrzeczenie – poświęcenie, ofiara

- Ustalenie, z czego rezygnują współcześni ludzie i podanie przyczyn podejmowanych wyrzeczeń (ćwiczenie ,,Zanim przeczytasz...”, s. 80 podręcznika).

rodzaje wyrzeczeń / przyczyny wyrzeczeń

5. Praca w dwuosobowych grupach :
Uczniowie uzupełniają schemat dotyczący życia św. Aleksego
( karta pracy ,,Być ascetą”).

6. Uczniowie wspólnie uzupełniają zapisaną na tablicy notatkę.

WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z HISTORII ALEKSEGO :

1. Aleksy chciał poświęcić życie ....( Bogu ).
2. Umartwiał swoje ciało, cierpiał ...( głód ) i znosił ( upokorzenia ).
3. Żył jako nędzarz pod ....( schodami własnego domu ).
4. Cierpiał i....( modlił się ).

Takim życiem zasłużył na ....( świętość )

7. Święty Aleksy i średniowieczna asceza.
- Odczytanie w „Nowych słowach” na s. 82 wyjaśnienia słowa asceza.

Asceta to człowiek umartwiający ciało, wyrzekający się wygód i wszelkich przyjemności życia, odrzucający je, aby zasłużyć na wieczne zbawienie.

8. Wypisanie z tekstu wszystkich sposobów umartwiania się stosowanych przez bohatera
(ćwiczenie 2. „Po przeczytaniu...”, s. 82).

Aleksy =ASCETA

ubóstwo rezygnacja z majątku
cnota rozdanie pieniędzy biednym,
rezygnacja z przyjemności i dóbr doczesnych
pokora znoszenie obelg od własnych sług,
upokorzenia i męki
pobożność modlitwa
umartwianie się
świadome zadawanie sobie bólu i cierpienia


Część końcowa:

9.Zapisanie w zeszytach notatki:

Średniowieczny święty:
• spędza czas na modlitwie i chwaleniu Boga:
• żyje w ubóstwie;
• jest cierpliwy , uparty i wytrwały.

10. uczniowie ustnie odpowiadają na pytania nauczyciela.
- Realizacja ćwiczenia 4. „Po przeczytaniu...” ze s. 82
udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ludzie poznali historię życia Aleksego.
- Wyjaśnienie, kto wyjął list z dłoni bohatera i dlaczego było to możliwe (ćwiczenie 5. „Po przeczytaniu...’, s. 82).

11 . Podsumowanie lekcji.
Podsumowanie to odpowiedź na pytanie
Czy Aleksy ma cechy świętego?
Cuda i cudowne zdarzenia:
- litość Matki Boskiej;
- bicie dzwonów (samo z siebie) w mieście;
- nieinspirowane przez nikogo poszukiwanie Aleksego;
- zesłanie dziecięcia (anioła), które potrafi wskazać
źródło cudów;
- samorzutne zgromadzenie się przy umarłym przedstawicieli różnych stanów społecznych, łącznie z papieżem i cesarzem;
- piękny zapach unoszący się z ciała;
- uzdrowienie chorych;
- szczególna sytuacja z wyjęciem listu.

12. Obejrzenie i skomentowanie ilustracji ze s. 81
(ćwiczenie 10. „Po przeczytaniu...”, s. 82). Wytłumaczenie związku ryciny z tekstem.

13.Praca domowa .
Dla wszystkich uczniów:

historia życia mojego patrona
imię świętego
atrybut
ważne fakty z życia świętego
zasługi dla ludzi

Dla chętnych:
& Ułożenie wypowiedzi, która mogłaby być treścią listu Aleksego.

14. Ocena pracy klasy, samoocena uczniów – osiągnięcie celów lekcji.

1.Ocena własnej aktywności, pracy na zajęciach: 4.Moje uwagi dotyczące lekcji:

0 1 2 3 4 5

2.Tempo prowadzonej lekcji było:

zbyt wolne
odpowiednie
zbyt szybkie

3.Ocena rozumienia tematyki lekcji:

0 1 2 3 4 5

KARTA PRACY „ BYĆ ASCETĄ”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.