X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2478
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Scenariusz wprowadzenia litery "A, a" w grupie dzieci 5,6 - letnich

Temat zajęcia: "Wakacyjne zdjęcia Adama" – wprowadzenie liter "a, A" na wyrazach podstawowych "Adam, aparat" oraz wiersza pt: "Pstrykowianie" L. J. Kerna.

Cele ogólne:
- zainteresowanie dzieci nowymi sposobami fotografowania,
- gromadzenie słownictwa, poprawne wypowiadanie się wokół zagadnienia,
- wprowadzenie litery A, a,
- rozwijanie umiejętności twórczego myślenia,
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,

Cele operacyjne:
- interesuje się różnymi sposobami fotografowania,
- rozpoznaje i nazywa zwierzęta na ilustracjach,
- określa głoski w nagłosie, w środku i na końcu wyrazu,
- zna nową literę „A, a”, podaje wyrazy z nową literą
- wyszukuje nową literę w wyrazach,
- rozpoznaje nową literę spośród innych,
- rysuje na zadany temat,
- rozwiązuje rebus fonetyczny,

Metody pracy:
- rozmowa, pokaz, ćwiczenia praktyczne,

Formy pracy:
- indywidualna, zbiorowa,

Środki dydaktyczne:
- aparaty fotograficzne: analogowy i cyfrowy, klisze fotograficzne, albumy ze zdjęciami przyniesione przez dzieci, ilustracje zwierząt, wyrazy podstawowe, litery, kartoniki do układania schematów wyrazów, kolorowe tasiemki, teksty do zakreślania nowej litery, kartonowa ramka do prezentacji prac plastycznych, obrazki do rebusu fonetycznego, kartoniki z literami, pisaki, kredki, zdjęcie z wydruku komputerowego.


Przebieg zajęcia:

1. Słuchanie wiersza L.J. Kerna „Pstrykowianie” – rozmowa nt. wiersza, rodzajów zdjęć jakie można wykonać ( portrety, pejzaże, zdjęcia rodzinne, itp.) . Pokaz aparatów fotograficznych analogowego i cyfrowego, wskazanie przez dzieci różnic w budowie i sposobie zapisywania zdjęć ( klisza fotograficzna, karta pamięci).

„Pstrykowianie” L. J. Kern
W małym uroczym mieście Pstrykowie
Mieszkają sami fotografowie.

Od niemowlaka aż do piernika
Każdy w Pstrykowie pstryka i pstryka.

Gdzie indziej wrony słychać i kawki.
A w tym Pstrykowie tylko – migawki.

Pstryk – pstryk pejzażyk,
Pstryk, pstryk portrecik,
Wszystko się tutaj pstryka jak leci.

Chmury i rury,
Pierzei wieże,
Wszystko się tutaj na kliszę bierze.
I łeb cielęcia,
I nogi zięcia.
Bo to jest przecież temat do zdjęcia.

Jak oficjalnie stwierdzają dane.
Wszystko w Pstrykowie jest odpstrykane.

W związku z tym
Każdy z pstrykowian
Latem
W Polskę wyrusza z aparatem.

Można ich spotkać na każdym kroku,
Pstrykają z frontu,
Pstrykają z boku.

Błonę przekręcą
I znów od nowa
Pstryk- pstryk pstrykają.
Bo są z Pstrykowa.

2. Oglądanie albumów przyniesionych przez dzieci ze zdjęciami wakacyjnymi . Rozpoznawanie znanych miejsc np.: góry, morze, las...Opowiadanie przez chętne sytuacji na zdjęciu.

3. Zagadki fotograficzne „Wakacyjne zdjęcia Adama” – odkrywanie ilustracji fragmentami. Rozpoznawanie zwierząt na obrazkach, nazywanie: pantera, żyrafa, krowa, sarna, papuga. Wspólne zastanawianie się „Gdzie Adam spędził wakacje?”

4. Zabawa ruchowa „Uwaga zdjęcie!” – dzieci biegają po sali bez potrąceń po usłyszeniu komunikatu „Uwaga zdjęcie!” stają bez ruchu. Powtórzenie zabawy trzy razy.

5. Przejście dzieci 5 letnich do stolików - „Wakacyjne wspomnienia” – rysowanie kredkami i pisakami.

6. Wprowadzenie litery „A, a” na wyrazach podstawowych „Adam, aparat”
- Nawiązanie do I części zajęcia „Czym Adam zrobił zdjęcia na wakacjach?”
- Podanie wyrazu podstawowego aparat .
- Dokonanie analizy i syntezy słuchowej wyrazu.
- Wyłonienie głoski „a” odpowiadającej nowej literze „a”
- Wyodrębnienie nowej litery z wyrazu aparat
- Ułożenie schematu wyrazu; podzielenie schematu wyrazu na sylaby poprzez rozsunięcie prostokątów, ponowne połączenie.
- Określanie położenia głoski „a” w nazwach zwierząt na fotografiach Adama.
- Wprowadzenie litery „A”. Powtórzenie tych samych czynności w odniesieniu do wyrazu pomocniczego Adam . Zwrócenie uwagi na rolę i znaczenie wielkiej litery.
- Omówienie wyglądu i kształtu liter „A, a” – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
- Umieszczenie nowych liter w schematach wyrazów pomocniczych.

7. Zabawy utrwalające nową literę „A, a” :
- wyszukiwanie nowej litery w napisach znajdujących się na sali,
- wymyślanie słów rozpoczynających się na „a”
- podawanie imion na nową literę ,
- układanie liter „A, a” z kolorowych tasiemek,
- zakreślanie nowych liter w tekście,

8. Zabawa ruchowa „Znajdź jak najwięcej” – dzieci tańczą do muzyki w przerwie zbierają jak największą ilość kartoników z literą „A, a”.

9. Prezentacja rysunków dzieci 5 letnich w ramce wykonanej z kartonu – „Wakacyjne wspomnienia”, wybór najciekawszego plastycznego wspomnienia.

10. Wspólne rozwiązanie rebusu fonetycznego „Najbardziej egzotyczne zwierze sfotografowane przez Adama?” – ułożenie słowa z pierwszych głosek nazw obrazków:
a-l- p- a- k- a. Oglądanie zdjęcia z wydruku komputerowego, umieszczenie w ramce.

11. Wykonanie wspólnego zdjęcia grupowego aparatem cyfrowym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.