X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 24707
Dział: Gimnazjum

Scenariusz apelu z okazji Świąt Majowych

SCENARIUSZ APELU Z OKAZJI ŚWIĄT MAJOWYCH

1. MUZYKA: Hymn Polski

2. ...................... mówi: Żyjemy w Polsce, która może szczycić się długo oczekiwaną wolnością. Patrzymy w przyszłość, pamiętając jednak o doświadczeniach minionych lat. Dlatego dziś zatrzymajmy się na chwilę i spójrzmy w przeszłość.

3. Wejście strajkujących robotników wykrzykujących: „Robotnicy, łączcie się!” „Osiem godzin pracy - osiem godzin odpoczynku - osiem godzin na nasze własne potrzeby!" (uczniowie przebrani za robotników, z transparentami itd.)

4. ..................... stoi na podwyższeniu, czyta rezolucję: "Federacja Zorganizowanych Związków Zawodowych i Robotniczych Stanów Zjednoczonych i Kanady uchwala, że począwszy od 1 maja 1886 roku ustawowy dzień pracy będzie trwał 8 godzin, i zaleca organizacjom robotniczym, aby w wymienionym czasie dostosowały ustawy swych okręgów do tej rezolucji".

5. MUZYKA: Międzynarodówka ( robotnicy i czytający rezolucję wychodzą, wchodzi inny uczeń)

6. ..................... : Ta pieśń to Międzynarodówka, najbardziej znana pieśń ludu pracującego, napisana przez francuskiego robotnika i przetłumaczona na wiele języków. Tak samo nazywało się stowarzyszenie partii i organizacji socjalistycznych, które w 1889 roku ustanowiło Święto Pracy i wybrało dla niego datę 1 maja. W większości krajów europejskich, w tym również i w Polsce, Święto Pracy obchodzimy już od 1890 roku. W PRL i innych krajach socjalistycznych było to jedno z ważniejszych świąt państwowych. W tym dniu, zwanym także Świętem Klasy Robotniczej organizowało się huczne pochody, wiece i zgromadzenia, w których obecność była często obowiązkowa. Wiwatujących pozdrawiali najwyżsi działacze partyjni. Po upadku komunizmu święto to straciło na znaczeniu jednak dalej partie socjalistyczne organizują wiece, zebrania i pochody - nie tak liczne już jak kiedyś. Od 2001 roku w Europie organizuje się tak zwany EuroMayDay ( 1 maja zwany jest w krajach anglosaskich May Day ). Nie jest to raczej święto klasy robotniczej, a ruch na rzecz zhumanizowania pracy i życia wszystkich ludzi pracujących.

7. .......................... czyta wiersz: „Robotnicy” Władysława Broniewskiego

8. ......................... mówi: 1 maja to także święto eurosympatyków, gdyż tego dnia Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. (Można dodać w tym miejscu parę słów wprowadzenia i zaśpiewać „Odę do radości”).

9. ...................... mówi: symbolem kojarzącym się z pochodami i świętowaniem jest powiewająca na wietrze flaga. Polska flaga składa się z dwóch poziomych pasów – białego na górze, czerwonego na dole. Początki polskiej flagi sięgają końca XVIII wieku, kiedy to po rozbiorach patrioci i powstańcy potrzebowali łatwo rozpoznawalnego symbolu. Wybrano do tego kolory czerwony i biały, zaczerpnięte z godła. Oficjalnie flaga została przyjęta w 1831 roku, ale już w 1792 roku podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja noszono biało-czerwone stroje i szarfy, symbolizujące wierność ojczyźnie. Zakazana przez carów rosyjskich, polska flaga powróciła jako oficjalny symbol Polski w 1918 roku po odzyskaniu niepodległości. Po II wojnie światowej władze komunistyczne wprowadziły wiele restrykcji dotyczących stosowania polskiej flagi i innych symboli narodowych, zaś flaga była uważana za symbol protestu przeciwko reżimowi. Wywieszano ją podczas strajków, a „Solidarność” umieściła ją w swym słynnym symbolu.
Od 2004 roku dnia 2 maja istnieje obowiązek wywieszania flagi, gdyż tego dnia obchodzimy w Polsce święto państwowe: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

10. PREZENTACJA Z FLAGĄ (można znaleźć w Internecie lub przygotować samodzielnie)

11. ..................... mówi dalej: Flaga wywieszana jest także dnia 11 listopada w Święto Niepodległości oraz 3 maja w Święto Konstytucji.

12. CHÓR ŚPIEWA: „Witaj majowa jutrzenko”

13. ..................... czyta: Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była jedną z najważniejszych ustaw w Polsce i drugą konstytucją w świecie - po Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Była próbą radykalnego uzdrowienia państwa i wyeliminowania wpływów obcych mocarstw. Uchwalono ją w najbardziej sprzyjających pierwszych dniach maja, gdyż większość posłów opozycji, sprzeciwiających się konstytucji była jeszcze na urlopie wielkanocnym. Autorami Konstytucji 3 Maja byli : król Stanisław August Poniatowski , Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj.

14. ......................... Czyta „Koncert Jankiela” w tle MUZYKA: „Polonez 3 maja”

Jankiel z przymrużonymi na poły oczyma
Milczy i nieruchome drążki w palcach trzyma.
Spuścił je, zrazu bijąc taktem tryumfalnym,
Potem gęściej siekł struny jak deszczem nawalnym;
Dziwią się wszyscy lecz to była tylko proba,
Bo wnet przerwał i w górę podniosł drążki oba.
Znowu gra: już drżą drążki tak lekkimi ruchy,
Jak gdyby zadzwoniło w strunę skrzydło muchy,
Wydając ciche, ledwie słyszalne brzęczenia.
Mistrz zawsze patrzył w niebo czekając natchnienia.
Spójrzał z góry, instrument dumnym okiem zmierzył,

Wzniosł ręce, spuścił razem, w dwa drążki uderzył,
Zdumieli się słuchacze... (...)
Brzmi Polonez Trzeciego Maja! Skoczne dźwięki
Radością oddychają, radością słuch poją,
Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją
Lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły,
W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły
Po dniu Trzeciego Maja, w ratuszowej sali
Zgodzonego z narodem króla fetowali;
Gdy przy tańcu śpiewano: "Wiwat Król kochany!
Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany!"

13. ............................ Czyta:
Do najważniejszych postanowień Konstytucji należało ustanowienie Sejmu podstawowym organem ustawodawczym, zniesienie "liberum veto", utworzenie organu władzy wykonawczej (Straży Praw), odpowiedzialnej przed Sejmem, wprowadzenie trójpodziału władzy. Wprowadzono także - przy zachowaniu prymatu katolicyzmu - swobodę wyznania.

14. ............................. kontynuuje „Koncert .....” w tle MUZYKA „Polonez...”
Mistrz coraz takty nagli i tony natęża,
A wtem puścił fałszywy akord jak syk węża,
Jak zgrzyt żelaza po szkle przejął wszystkich dreszczem
I wesołość pomięszał przeczuciem złowieszczem.
Zasmuceni, strwożeni, słuchacze zwątpili,
Czy instrument niestrojny? czy się muzyk myli?
Nie zmylił się mistrz taki! on umyślnie trąca
Wciąż tę zdradziecką strunę, melodyję zmąca,
Coraz głośniej targając akord rozdąsany,
Przeciwko zgodzie tonów skonfederowany;
Aż Klucznik pojął mistrza, zakrył ręką lica
I krzyknął: "Znam! znam głos ten! to jest Targowica!"

15...................... Czyta:
Polityczne zabiegi carycy Katarzyny doprowadziły do podpisania konfederacji w Targowicy, co przekreśliło próby przeprowadzenia reform. Targowica doprowadziła do upadku ustawy zasadniczej, a wkrótce do II i III rozbioru Polski.
Mimo że Konstytucja nie weszła nigdy całkowicie w życie, to dzień jej podpisania stał się symbolem polskiej wolności, suwerenności i odrodzenia.

16. Prowadzący: Prosimy Panią Dyrektor o zabranie głosu.

17. Konkurs. (Na początku apelu dekorację stanowią tylko napisy z datą 1 maja, 2 maja itd. W czasie apelu różni uczniowie doklejają wokół lub pod tymi dniami hasła np.: Dzień Flagi, Międzynarodówka, Targowica, 1791, Hugo Kołłątaj, May Day itd. Dopiero więc po apelu dekoracja jest pełna. W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie, którzy w czasie przerw tego dnia zgłaszają się do nauczyciela i losują pytania, utworzone na bazie apelu. Cukierek jest nagrodą za poprawną odpowiedź.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.