X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 2469

Sprawdziany wiadomości klasy V

Sprawdzian pisemny kl. V - dział 1. w/Nowa Era

1. Wymień kraje sąsiadujące z Polską:........................................
........................................

2. Wymień 4 elementy krajobrazu Polski ukształtowanego przez lądolód
skandynawski: ............................, ..........................., .........................., .......................,

3. Do skał litych zaliczamy: (podkreśl właściwe odpowiedzi )
piaskowiec, wapień, less,granit, żwir, muł, piasek, bazalt, węgiel kamienny,glina

4. Próchnica jest to ........................................

5. Gleby bielicowe powstały na....................., pod roślinnością ...........................,
gleby brunatne powstały............................, pod roślinnością...................................

6. Wymień 3 rośliny runa boru sosnowego: .................,...............,.............

7. Dorzecze jest to........................................

8. Wisła jest ..................rzeką Polski. Ma............ km długości. Źródła jej znajdują
się na ........................................ w Beskidzie....................... Uchodzi do ....................

9. Jeziora w Polsce są pochodzenia .............................., ..............................,
...................................., .................................., ............................,

10. Świat przyrody ożywionej dzielimy na 5 królestw: ....................., .... ...............,
.........................., ..............................., ............................ .

11. Podaj 3 przykłady bezkręgowców: ....................., ........................, ......................,
i 5 przykładów kręgowców ........................................

12. Komórka roślinna różni się od komórki zwierzęcej tym, że.................................
........................................

13. Park narodowy jest to: ........................................,
a pomnik przyrody........................................


Sprawdzian pisemny kl V – 2 dział

1. Wymień 5 krajów leżących nad Morzem Bałtyckim: ........................................

2. Dokończ zdania:
- Morze Bałtyckie jest typem morza.............................
- Zawartość soli w M. Bałtyckim............................. wraz z głębokością.
- ........................... to organizmy zaliczane do plechowców.
- Żuławy Wiślane to dawna .......................... morska.

3. Wyjaśnij jak powstaje bryza morska nocna i dzienna.
........................................

4. Wyjaśnij pojęcia:
Mierzeja jest to ........................................
Wydma jest to ........................................
Klif – to ........................................

5. Jeśli zdanie jest prawdziwe –wpisz „P”, jeśli fałszywe – wpisz „F”.
Jezioro Gardno –to jezioro przybrzeżne. ( )
Klif występuje w Słowińskim Parku Narodowym. ( )
Wolin jest to polski półwysep. ( )
Depresja występuje na obszarze Żuław Wiślanych. ( )

6. Wymień 2 zatoki i 2 wyspy Morza Bałtyckiego.
........................................
........................................


Pisemny sprawdzian wiadomości kl V - krajobrazy

1. Wymień niziny występujące w Polsce ........................................
........................................

2. Uzupełnij zdania:
Doskonałe warunki dla rolnictwa panują na Nizinie........................................
Najrozleglejsze bagna panują na Nizinie ........................................
Jeziora Krasowe występują na Nizinie ........................................
Puszcza Kampinowska występuje na ........................................

3. Podaj nazwy wyżyn:
Wyżyna ................................. znana jest ze zjawisk krasowych.
Na Wyżynie ................................ występują liczne wąwozy.
Środowisko zostało zniszczone na Wyżynie .................................
Jaskinia Raj występuje na Wyżynie ........................................

4. Sudety leżą w ....................części Polski. Najwyższym szczytem jest..................
Żleby występują w ............................ , a gołoborza w ........................................

5. Wymień 3 rośliny i 3 zwierzęta chronione w Tatrach: ........................................
........................................

6. Co to jest: Siklawa........................................
Kosodrzewina........................................
Hale........................................
Limba........................................

7. Wymień Parki Narodowe występujące w górach: ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.