X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 24678
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Co warto wiedzieć o szkołach ponadgimnazjalnych?

CO WARTO WIEDZIEĆ O SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH?


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

• Nauka trwa 3 lata;
• W pierwszej klasie liceum uczeń uczy się wszystkich przedmiotów na poziomie podstawowym, kontynuując edukację rozpoczętą w Gimnazjum;
• Zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym przedmioty obowiązkowe mogą być nauczane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
• Ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;
• Licea ogólnokształcące proponują klasy, w których kilka przedmiotów nauczanych jest w zakresie rozszerzonym. Dlatego ważne jest sprawdzenie już na etapie wyboru szkoły, jakie przedmioty są wymagane na maturze przez szkoły wyższe na kierunkach, które interesują ucznia;
• Absolwent liceum ogólnokształcącego uzyskuje wykształcenie średnie;
• Po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskuje prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe;
• Po liceum ogólnokształcącym uczeń nie posiada kwalifikacji do wykonywania konkretnego zawodu, by go zdobyć konieczne jest podjęcie dalszej nauki na studiach wyższych, w szkole policealnej lub w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.TECHNIKUM

• Nauka w technikum trwa 4 lata;
• Od 1 września 2012 kształcenie ogólne w technikum jest realizowane w takim samym zakresie jak w liceum ogólnokształcącym. Przedmioty ogólnokształcące są realizowane na poziomie podstawowym oraz w zakresie rozszerzonym;
• Ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;
• Jednocześnie uczeń zdobywa wykształcenie średnie, którego ukoronowaniem jest matura;
• Ten typ szkoły może być dobry dla tych, którzy marzą o tym, by zdobyć zawód i móc szukać pracy bądź, by mając konkretny zawód, myśleć o studiach;
• W technikach, w zawodach wyodrębniono kwalifikacje. Ich liczba zależy od zawodu – na poziomie technikum są to najczęściej zawody z dwiema lub trzema kwalifikacjami;
• W trakcie nauki w technikum uczeń odbywa praktyki zawodowe;
• W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy zawodowe. Jeden, dwa lub trzy – w zależności od liczby kwalifikacji. Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzyma świadectwo kwalifikacyjne. Gdy zda wszystkie egzaminy i ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

• Nauka trwa 3 lata;
• W zawodach wyodrębniono kwalifikacje. W zależności od zawodu ich liczba jest różna;
• W trakcie nauki uczeń zdaje egzaminy zawodowe – jeden, dwa lub trzy – w zależności od liczby kwalifikacji. Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzyma świadectwo kwalifikacyjne. Gdy zda wszystkie egzaminy i ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe;
• Praktyczna nauka zawodu może odbywać się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego lub w warsztatach szkolnych;
• Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie;
• Jest to typ szkoły dla ucznia, który jest zainteresowany dużą liczbą godzin zajęć praktycznych, które służą przede wszystkim nabywaniu kompetencji zawodowych potrzebnych w wybranym zawodzie;
• Uczeń może uzupełnić wykształcenie średnie, wybierając liceum ogólnokształcące dla dorosłych;
• Naukę w liceum dla dorosłych absolwent ZSZ może rozpocząć od drugiej klasy.


Przygotowała:
Zielińska Edyta- doradca zawodowy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.