X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2467
Przesłano:

Nauka skoku przewrotem na skrzyni wszerz (wychwyt z karku)

KONSPEKT Z LEKCJI GIMNASTYKI

Zadania szczegółowe w zakresie:

1.Umiejętności:
Uczeń potrafi wykonać ćwiczenie prawidłowo technicznie
Uczeń potrafi korygować własne błędy
2.Motoryczności:
Uczeń kształtuje skoczność, gibkość oraz zwinność
3.Wiadomości:
Uczeń zna technikę wykonania skoku przewrotem na skrzyni wszerz
4.Akcent wychowawczy:
Uczeń chętnie wykonuje ćwiczenia zadane mu przez nauczyciela
Uczeń dba o dobrą atmosferę wśród ćwiczących, sam dokładnie wykonuje ćwiczenia, przestrzega zasad bezpieczeństwa

Klasa: III
Płeć: chłopcy
Ilość uczniów: 14
Czas trwania lekcji: 45 min
Przybory i przyrządy: materace, skrzynie, odskocznie
Nazwisko i imię prowadzącego zajęcia: Rabczewski Zbigniew

Część wstępna 15’
1)Zorganizowanie grupy i wprowadzenie gotowości do zajęć
Zbiórka
Przywitanie
Sprawdzenie obecności
Sprawdzenie gotowości do zajęć
2) Motywacja do aktywnego uczestnictwa w lekcji
Podanie tematu
Objaśnienie
Pokaz
3)Rozgrzewka
Zabawa ożywiająca
„Berek z osobą na plecach” - Wyznaczona para goni pozostałe pary starając się ich dotknąć przy czym wykonać to może tylko osoba, która znajduje się u góry. W momencie dotknięcia zmiana berka.
Rozgrzewka w rozsypce:
Ćwiczenia RR.
P.w. – postawa zasadnicza
1- wznos RR w przód
2- przenos RR w bok
3 – wznos RR w górę
4 – opust ramion bokiem w dół
Ćwiczenia T w płaszczyźnie strzałkowej w przód.
P.w. – siad prosty
1 - leżenie przewrotne
2 - siad rozkroczny ze skłonem T do podłogi
3 - leżenie przewrotne
4 - powrót do siadu prostego z jednoczesnym skłonem T w przód
Ćwiczenia NN.
P.w. – przysiad podparty
1 - wyprost NN w tył do podporu leżąc przodem
2 – ugięcie NN do przysiadu podpartego
3 - wyprost NN w tył do rozkroku podpartego leżąc przodem
4 – ugięcie NN do przysiadu podpartego
5 - rozrzut nóg do rozkroku podpartego
6 - ugięcie NN do przysiadu podpartego
7 - wyprost NN w tył do podporu leżąc przodem
8 – ugięcie NN do przysiadu podpartego
Ćwiczenia T w płaszczyźnie czołowej.
P.w. – postawa zasadnicza RR w górze
1 – skłon T w lewo z wyprostowanymi RR w górze
2 - wyprost do postawy
3 - skłon T w prawo z wyprostowanymi RR w górze
4 - wyprost do postawy
5 – skłon T w lewo LR na biodro złóż PR łukiem w górze
6 – wyprost do postawy
7 – skłon T w prawo PR na biodro złóż LR łukiem w górze
8 – wyprost do postawy
Ćwiczenia RR i NN równocześnie.
P.w. – klęk podparty
1 - ugięcie RR z jednoczesnym wymachem PN w górę
2 - wyprost do postawy
3 - ugięcie RR z jednoczesnym wymachem LN w górę
4 - wyprost do postawy
Ćwiczenia T w płaszczyźnie strzałkowej w tył.
P.w. – siad klęczny
1 - skłon T w tył
2 - pogłebić skłon T w tył
3 - leżenie tyłem
4 - powrót do postawy
Ćwiczenia mięśni brzucha.
P.w. - siad skrzyżny – chwyć dłonią za stopy (RR na zewnątrz kolan)
1- leżenie tyłem, nie odrywając stóp od podłogi
2- skłon do siadu skrzyżnego
Ćwiczenia T w płaszczyźnie złożonej.
P.w. – leżenie przodem
1 - skrętoskłon LN z jednoczesnym dotknięciem PR
2 - wyprost do postawy
3 - skrętoskłon PN z jednoczesnym dotknięciem LR
4 - wyprost do postawy
Ćwiczenia równoważne.
P.w. – siad skulony
1 - siad równoważny
2 - siad skulony
3 - leżenie tyłem
4 - siad skulony
Ćwiczenia w podskokach.
P.w. – postawa zasadnicza
1 - wyskok w górę z jednoczesnym obrotem o 180 stopni
2 - zeskok miękko na palce do przysiadu podpartego.

Część główna 26’
4)Kształtowanie umiejętności i doskonalenie sprawności
Ćwiczenia przygotowawcze do nauczania wychwytu z karku
*Mostek wykonany z postawy stojącej oraz ze stania na rękach
*Mostek wykonany na podwyższeniu, stopy na podłożu a ramiona na stercie materaców, swobodne powstanie i powrót do mostka
*Z leżenia tyłem na stercie materaców, ramiona oparte na podłożu, mostek i odbiciem nogami ze sterty powrót przez stanie na rękach do postawy jednonóż lub obunóż (stopniowo obniżamy stertę)
*Powstania z mostka na nogi przez wypchnięcie bioder w przód oraz przez stanie na rękach, wykorzystując zamach jednonóż i odbicie jedną nogą lub odbicie obunóż
Ćwiczenia nauczające wychwyt z karku
Przy nauczaniu wychwytu z karku ze skrzyni wiemy, że uczeń potrafi wychwyt z karku na materacu!!!

*Wychwyt z karku z podwyższenia czterech-pięciu materaców lub 2 części skrzyni ustawionej wzdłuż(z pomocą)
*Skok przewrotem na skrzyni wzdłuż, w którym z kilku kroków rozbiegu następuje naskok z góry początkowo na proste ręce i przez ugięcie ramion przetoczenie się na grzbiecie do postawy za skrzynią
*Wychwyt z karku z trzech części skrzyni ustawionej wszerz(z pomocą i bez) Odbiciem z obu nóg (z odległości 1 metra od skrzyni) naskok na skrzynię do leżenia przewrotnego wychwyt
*Wychwyt z karku na dwóch częściach skrzyni ustawionej wszerz(z pomocą i bez) Odbiciem z obu nóg(z odległości 1 metra od skrzyni) naskok na skrzynię do leżenia przewrotnego wychwyt
*Wychwyt z karku z jednej części skrzyni ustawionej wszerz(z pomocą i bez) Odbiciem z obu nóg(z odległości 1 metra od skrzyni) naskok na skrzynię do leżenia przewrotnego wychwyt

Część końcowa 4 ’
5)Uspokojenie organizmu.
Przejście na palcach z jednej strony sali na drugą.
6)Czynności organizacyjno – porządkowe związane z zakończeniem zajęć
Zebranie sprzętu.
Zbiórka w szeregu
Omówienie najczęściej popełnianych błędów przez uczniów.
7)Motywacja do samodzielnej pracy na polu KF
Ocenienie osób wyróżniających się na lekcji.
Pożegnanie.

SKOK PRZEWROTEM NA SKRZYNI WSZERZ (WYCHWYT Z KARKU)

Technika wychwytu z karku ze skrzyni.

Wychwyt z karku na skrzyni charakteryzuje się następującymi fazami:

P.W. – pozycja zasadnicza
Odbicie obunóż i zamach ramionami w przód.
Naskok do leżenia przewrotnego na skrzyni o tułowiu mocno ugiętym i kontynuowaniu ruchu obrotowego w przód wokół poprzecznej osi ciała.
Zamach nogami do wyprostu ciała w stawach biodrowych i jednocześnie odepchnięcie ramionami od skrzyni
Lot tyłem do podłoża o tułowiu wygiętym w tył
Lądowanie na stopy, amortyzowanie przez ugięcie kolan w przód zetknięcia stóp z podłożem
P.K. – wyprost tułowia do postawy z ramionami w górze

ASEKURACJA

Pomoc i ochrona. Polegają one na podtrzymaniu jedną ręką pod plecy, aby tułów nie opuścił się zbyt nisko. Drugą ręką podtrzymuje się ćwiczącego za nadgarstek, zabezpieczając równocześnie prawidłową pozycję końcową z ramionami w górze. Można również ochraniać jedną ręką pod plecy, a drugą pomagać przy rzucie nóg w górę

BŁĘDY WYKONANIA:

1.płaski naskok po odbiciu z odskoczni od razu na ugięte nogi
2.ugięcie nóg w kolanach i brak energicznego rzutu nogami
3.wykonanie wychwytu z oparciem głowy, a nie karku
4.niski lot za skrzynią(opadanie bioder)
5.wygięcie tułowia w momencie lądowania z tendencją padania ku przodowi

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.