X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 24606
Przesłano:

Jestem bezpieczny - lekcja wychowawcza

Prowadząca Marzena Cepok

Klasa: Vc
Czas: 1/2 jednostki lekcyjne

Cele:
Uczeń wie:
- do kogo może się zwrócić z prośbą o pomoc
- jak należy się zachować w razie niebezpieczeństwa

uczeń zna:

- zasady bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach

uczeń potrafi

- uwierzyć we własne siły
- pracować w grupie
- dzielić się swoimi spostrzeżeniami z rówieśnikami w klasie.

Metody i formy pracy:

- twórcza aktywność dzieci,
- wypowiedzi dzieci w formie pracy plastycznej i burzy mózgów
- praca w grupach, praca indywidualna

Środki dydaktyczne:
- karty pracy- „Moja życiowa pewność”, plansza- Moje bezpieczeństwo na co dzień, kartki z zadaniami- regułami bezpieczeństwa , duży arkusz papieru, kartki, kredki, farby.


Przebieg lekcji:

1 RUNDKA WSTĘPNA
Chętni uczniowie określają swój stan ( zaciekawiony, spokojny...)

2: Pogadanka – „Bezpieczeństwo na co dzień”

- z czym kojarzy się wam hasło bezpieczeństwo w domu , w szkole?

3 Zabawa : Z Tobą czuję się bezpieczny?
Każdy uczeń na 3 kartkach zapisuje imiona ( tylko 3) kolegów, koleżanek z klasy w których towarzystwie czuje się bezpiecznie. Uzupełnione wręcza osobom do których je adresował.

4 Praca w grupie: ( podział na 4 grupy)

na kartkach uczniowie zapisują 5 zdań – reguł bezpieczeństwa dotyczących domu i szkoły,
następnie odczytują i przyklejają do planszy.

5 Zabawa ( wg K.W. Vopel, Gry i zabawy interakcyjne)
„ Wiara we własne siły”
Uczniowie otrzymują karty pracy- „Moja życiowa pewność”( aneks1)

II jednostka lekcyjna

6 Burza mózgów
I grupa i II grupa
Uczniowie wymieniają skojarzenia związane z hasłem bezpieczny dom.
III grupa i IV grupa
Uczniowie wymieniają skojarzenia związane z hasłem bezpieczna szkoła.

Nauczyciel zapisuje je na dużym arkuszu papieru.

7 Praca plastyczna:

I i II grupa - „Czego nauczyła mnie rodzina?”
III i IV grupa - „Czego uczą nas w szkole?”

Uczniowie wykonują prace dowolną technika- ilustrują sposoby dbania o własne bezpieczeństwo wpajane im przez rodziców i szkołę.

8 Prezentacja prac

Uczniowie siadają w kole i omawiają swoje prace.

9 Rundka końcowa:

Każdy uczeń kończy zdanie: Dzisiejsze zajęcia kończę w nastroju.....( podaje nazwę koloru).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.