X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 24600
Przesłano:

Edukacja medialna w klasach I-III

Edukacja informatyczna od niedawna jest częścią programu nauczania w szkołach podstawowych. Dzieci od najmłodszych lat zapoznają się z obsługą komputera i każda szkoła posiada minimum jedną pracownię komputerową. Wciąż mało precyzyjnym zagadnieniem pozostaje sprawa edukacji medialnej i należy wyjaśnić, co zawiera się w tym pojęciu.
Podczas takiego szkolenia uczniowie zdobywają umiejętność świadomego i selektywnego korzystania ze źródeł informacji. Kształtują się wówczas aktywni odbiorcy, którzy potrafią dokonać krytycznej analizy treści. Co więcej zdobyte informacje wykorzystują jako narzędzia w codziennych działaniach. Pedagodzy nie otrzymują jednak konkretnych wskazówek mówiących o sposobie nauczania. Ministerstwo Edukacji proponuje więc wprowadzanie ulepszeń technologicznych we własnym zakresie. Nauczyciele sami decydują wówczas o sposobie korzystania z nich, a także mają pełną dowolność co do proponowanych mediów. Nowoczesny sprzęt mógłby ułatwić pracę w klasie, zapomina się jednak o konieczności realizowania programu nauczania zgodnego z obowiązującymi podręcznikami. W dalszym ciągu nie ustalono także czy edukacja medialna powinna być oficjalnie wprowadzona do kształcenia.
Jak dotąd w polskich szkołach wprowadzono ją jako zajęcia pozaprogramowe. Brakuje dokładnych wymagań co do umiejętności jakie powinni uzyskać uczniowie po takim kształceniu. Dotyczyć mogłyby one praktycznego wykorzystania narzędzi technologicznych oraz intelektualnych zdolności pomagających przy świadomym odbiorze treści. Ponadto edukacja medialna oraz informatyczna wymagają przygotowania uogólnionego planu nauczania, który uwzględniałby przemiany jakie mogą nastąpić w technologii. Należałoby określić, co w edukacji medialnej będzie stanowiło priorytety oraz cele kształcenia. To pomogłoby także ustalić jakim efektem powinno się zakończyć nauczanie na poziomie szkoły podstawowej, aby odpowiednio poprowadzić program na wyższych etapach kształcenia. Należy pamiętać o dopasowaniu wymagań do możliwości uczniów w młodszych klasach pod kątem pracy przy komputerze oraz łączenia jej z wykorzystywaniem dostępnych treści. Szkoła powinna oferować uczniom multimedia i przygotować ich do życia w społeczeństwie informacyjnym.
Obowiązkiem nauczyciela jest zachowanie czujności i obserwowanie reakcji podopiecznych wynikających z obcowania z mediami. Odpowiednia nauczanie prowadzi do zdrowego i świadomego korzystania z technologii, a uczniowie pracując przy komputerach powinni rozwinąć swoje umiejętności pozyskiwania wiedzy. Nie powinna to być jedyna forma edukacji. Zadaniem pedagogów powinno być wzbudzenie u dzieci kreatywności w poszukiwaniu informacji. Ponadto wprowadzono rozporządzenia dotyczące używania multimediów w procesie kształcenia niektórych przedmiotów (takich jak np. przyroda), lecz nie wolno zapominać, że uczniowie powinni swoją wiedzę zdobywać także w sposób praktyczny. Szkoły wystrzegają się więc przekazywania uczniom treści wyłącznie w formie cyfrowej. Nadal obowiązuje prowadzenie określonej liczby godzin zajęć w terenie, dlatego też nauczyciele powinni dokonać podziału przedmiotów, w których wykorzystanie multimediów będzie rzeczywiście pomocne. Nie warto bowiem na siłę wprowadzać narzędzi interaktywnych w sfery opierające się na praktycznym ćwiczeniu, pisaniu czy rysowaniu. Należy przede wszystkim pamiętać, że we wczesnoszkolnej edukacji media powinny stanowić jedynie dodatkowy element nauczania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.