X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 2458
Dział: Gimnazjum

Karta oceny pracy

KARTA OCENY PRACY

1. Imię i nazwisko nauczyciela:
2. Data urodzenia:
3. Wykształcenie:

4. Staż pracy pedagogicznej:
5. Nazwa szkoły:
6. Zajmowane stanowisko:
7. Data rozpoczęcia pracy w danej szkole:
8. Forma nawiązania stosunku pracy:
9. Data dokonania ostatniej oceny:
10. Ocena pracy i jej uzasadnienie:

 planuję i realizuję program dydaktyczno-wychowawczy szkoły
 poszukuję nowatorskie metody pracy
 wzbogacam swój warsztat pracy, samodzielnie wykonuję środki dydaktyczne
 proponuję uczniom ciekawe formy zajęć
 tworzę przyjazny klimat uczenia się
 znam, stosuję i przestrzegam przepisy dotyczące bezpieczeństwa uczniów
 utrzymuję dyscyplinę na lekcji
 stosuję narzędzia pomiaru dydaktycznego
 interpretuję wyniki pomiaru
 inspiruję uczniów do działań i rozwiązywania problemów
 zachęcam uczniów do udziału w konkursach, współorganizuje je, sprawuje opiekę nad tymi inicjatywami
 moi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach:
• finaliści
• wyróżnienia
 dostrzegam, reaguję i rozwiązuję problemy ucznia
 poświęcam szkole i uczniom swój czas wolny
 tworzę przyjazny klimat, umiejętnie organizuję pracę i integruję powierzony zespół wychowanków
 organizuję wycieczki jedno- i kilkudniowe
 angażuję rodziców do pracy na rzecz szkoły
 wprowadzam nowe metody spotkań z rodzicami np. „partnerskie” wywiadówki, wspólnie z rodzicami ustalam tematy wywiadówek. Organizuję spotkania okolicznościowe, w których uczestniczą rodzice i uczniowie
 podejmuję działania pozalekcyjne i pozaszkolne, wykonuję czynności dodatkowe wynikające z potrzeb szkoły, zgodnie z obowiązującymi w szkole przepisami i regulaminami
 prowadzę dokumentację szkolną, uczestniczę w tworzeniu dokumentów szkolnych
 współtworzę szkolną witrynę internetową
 pracuję w zespołach przedmiotowych i pozaprzedmiotowych
 przestrzegam dyscypliny pracy, prezentuję szczególną obowiązkowość i odpowiedzialność, czym wpływam na postawy pozostałych pracowników szkoły
 wykazuję wysoką kulturę osobistą i takt pedagogiczny
 diagnozuję poziom swojej pracy
 potrafię wyciągać wnioski z popełnionych błędów i dokonać odpowiedniej korekty swoich działań
 dokonuję co roku ewaluacji nauczania i modyfikuję swoje plany wynikowe.
 podnoszę umiejętności zawodowe, aktywnie uczestnicząc
w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego:
• studia podyplomowe
• kursy doskonalące
• szkolenia
 udzielam pomocy innym nauczycielom
 wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną
 współpracuję z organizacjami szkolnymi oraz pozaszkolnymi w zakresie realizacji potrzeb swoich wychowanków
 dbam o powierzone mienie szkolne, wystrój pomieszczeń szkolnych i ich estetykę
 biorę udział w mierzeniu jakości pracy szkoły
 współtworzę pozytywny wizerunek szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.