X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24569
Przesłano:
Dział: Świetlica

Sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrabiania prac domowych. Spędzanie czasu w świetlicy szkolnej sprzyja powszechnemu rozwojowi uczniów oraz nadrabianiu opóźnień w tym zakresie.. Rozwijałam zainteresowania przyrodnicze i kulturalne. Uwzględniam także tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych oraz o zmianach zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, o ochronie środowiska naturalnego, o złych skutkach nałogów, o higienie życia codziennego i higienie umysłowej. Zabawa jest, obok nauki, podstawową formą aktywności uczniów. Dlatego uczestnicy zajęć w świetlicy mieli czas na dowolną zabawę zgodnie ze swoimi upodobaniami, które starałam się kształtować, rozmawiając z nimi o ciekawych sposobach spędzania czasu , proponując różnorodne zabawy i gry. Dbałam o wyzwolenie jak największej aktywności poznawczej i twórczej. Odpowiednio dobrane, ciekawe zabawy i gry wzbogacały wiadomości i doświadczenia uczniów. Zajęcia świetlicowe miały na celu wyrabiać spostrzegawczość, ćwiczyć logiczne myślenie, wypowiadania się, pamięć, uwagę, pobudzają fantazję i wyobraźnię, a także wyrabiają wrażliwość estetyczną i muzyczną. Gry z zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną uczniów. Zajęcia w świetlicy szkolnej umożliwiły poznawanie i rozwój zainteresowań uczniów. Kształtowałam umiejętność współżycia i współdziałania w grupie.
W świetlicy szkolnej prowadzone były następujące zajęcia:
• rozwijające umiejętności manualne ( zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, szycie, malowanie mydłem, origami i inne),: rozbudzające zainteresowania czytelnicze wzbogacające posiadane wiadomości, zaspakajanie ciekawości świat ( czytanie książek, , oglądanie i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki z uczniami, gry dydaktyczne i edukacyjne kształtujące umiejętności : wypowiadania się na zadany i dowolny temat (rozmowy z uczniami, pogadanki, zabawy typu – „dokończ zdanie”, „nazwa na daną literę” i inne), kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, prowadzenie gazetki świetlicowej, odrabianie prac domowych), wzbogacające ekspresję twórczą (, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, programy artystyczne, zajęcia muzyczne), kształtujące ekspresję ruchową (zabawy taneczne, dyskoteki), zwiększające sprawność fizyczną ( gry i zabawy zręcznościowe), relaksujące ( relaks przy muzyce, zabawy wyciszające, oglądanie filmów ,spacery, zabawy na świeżym powietrzu.
Szczególną uwagę zwracałam na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbam o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, regulaminu o wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych (kształtowanie postawy asertywnej), ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Staram się uczyć oceniania siebie i postaw kolegów, zachowania się w sytuacjach trudnych (np.: doznanie przykrości, przegrana), planowania pracy indywidualnej i grupowej, ponoszenia odpowiedzialności za wykonywanie zadań.
W semestrze II zorganizowałam:
*Walentynki w świetlicy szkolnej. Odbył się konkurs na najciekawszą walentynkę oraz dyskotekę walentynkową dla wychowanków świetlicy.
*Spotkanie integracyjne klas VI SP nr 4 i SP nr 9. Spotkanie odbyło się pod hasłem „ Kążdy ma prawo do integracji”. Wolontariusze wraz z rodzicami i przygotowali słodki poczęstunek. Spotkanie to miało na celu zintegrować grupę rówieśniczą i wymienić się doświadczeniami.
*Zorganizowałam Dzięń Kobiet wraz z panią A. Fidos .Odbył się pokaz mody, uroczysty poczęstunek oraz krótki występ. W uroczystym Dniu Kobiet uczestniczyła pani dyrektor A. Mączyńska.
*Przygotowałam dyskotekę z okazji Dnia Kobiet
*Zorganizowałam spotkanie z pracownikami Nadnidziańskich i Swiętokrzyskich Parków Krajobrazowych dla uczniów klas I-VI .Odbyła się prelekcja na temat :,,Królewstwo grzybów”, „Parki Krajobrazowe”.
*Zorganizowałam wystawę Parków Krajobrazowych.
*Przygotowałam wraz z panią pedagog przedstawienie profilaktyczne „Narkocukierki” na uroczystość szkolną,, Listy gratulacyjne”
*Odbyły się warsztaty wielkanocne w świetlicy. Wychowankowie mogli nauczyć się wykonania pisanek metodą wstążkową, decupache.
*Konkurs świąteczny na stroik wielkanocny, pisankę wielkanocną. Udział w konkursie był zorganizowany dla uczniów całej szkoły. W tym konkursie zostali wyróżnieni: K. Kaminski kl. II, E. Kupis kl. II, M. Niziołek kl. II, A. Ołownia kl. I, N. Kasprzyk kl. II.
*Brałam udział w IV Konkursie Piosenki o Zdrowiu organizowanym przez Sanepid. Uczennice, które brały udział :D. Noskiewicz kl. I gimnazjum A . Dąbrowa kl. III. Uczennice otrzymały wyróżnienie.
*Przeprowadziłam wraz z członkami PCK pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w Przedszkolu nr 2.
*Wraz z panią pedagog i uczniami uczestniczyłam w Ogólnopolskim Dniu Profilaktyki organizowanym przez Sanepid. Na tą okazję przygotowałyśmy spektakl profilaktyczny ,, Narkocukierki” oraz piosenki o zdrowym odżywianiu.
*Zorganizowałam za pośrednictwem Zarządu Rejonowego PCK zbiórkę żywności w Supermarkecie Carrefour . Podczas zbiórki uzbieraliśmy z członkami PCK żywność. Dzięki naszej akcji wsparłam pięć rodzin najuboższych z naszej szkoły . Każda z rodzin otrzymała 10kg. Paczki świąteczne.
*Zorganizowałam w świetlicy spotkanie z członkami Zwiazku Harcerstwa Rezczypospolitej. Celem spotkania były przybliżenie uczniom idei ZHR.
*Brałam udział w kweście ulicznej do puszek organizowanej przez Zarząd PCK w Skarżysku-Kamiennej.
*Brałam udział w zbiórce pieniędzy z Fundacji Prorew działającej w Kielcach.
( zbiorki organizowane były w weekendy)
Największym przedsięwzięciem moim było zorganizowanie dla wychowanków świetlicy szkolnej i środowiskowej Pikniku nad wodą. Piknik miał na celu zintegrować wychowanków świetlicy, pokazać jak można miło bezpiecznie spędzić czas . Wychowankowie uczyli się łowić ryby, rozbijać namioty, puszczać latawce. Nie zabrakło również na pikniku zabaw, pieczenia kiełbasek przy ognisku oraz śpiewania piosenek. Piknik był wspaniały pomysłem.
*Przygotowałam wraz z panią pedagog Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy Prewencyjnej I Ratownictwa Medycznego .Konkurs ten składał się z dwóch części: pisemnej i prezentacji multimedialnej, której tematem było: ,,Dopalacze”.
*Udział Gorączce Złota Największym zbieraczem w naszej szkole okazała się uczennica klasy ISP- A. Ołownia.
*Udział w pikniku sportowym
*Dyskoteka na przywitanie wakacji i pożegnanie szkoly.
Pełniłam funkcję opiekuna na wycieczkach szkolnych, konkursach przedmiotowych. Wykonałam dekoracje na większość apeli szkolnych, uroczystości szkolnych. Przygotowałam wraz z panią A. Drabik uczniów do Poloneza-przeprowadzone zostały liczne próby w szkole .Oprócz tego współpracowałam z panią pedagog, wychowawcami klasa i dyrektorem szkoły, Sanepidem , PCK, Policją , MOPS, GOPS, pielęgniarką szkolna.
Pragnę nadmienić, że w tym roku szkolnym przystapiłam z panią pedagog do Ogólnopolskiej Kampanii,, Szkoła Bez przemocy”. Wzięłyśmy udział w konkursie na najciekawszy projekt wolontaryjny. Po raz kolejny zajęliśmy I miejsce w województwie świętokrzyskim. Do konkursu przystąpiło 400 szkół z czego tylko 42 szkoły wygrały w tym nasza szkoła.
Na bieżąco dbałam o wystrój świetlicy szkolnej zgodnie z porami roku i świętami. Prowadziłam gazetkę również na holu szkolnym. Prowadziłam dokumentację związaną z dożywianiem uczniów w szkole

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.