X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 24557
Dział: Gimnazjum

Higiena układu pokarmowego. Konspekt lekcji biologii w klasie

KONSPEKT LEKCJI BIOLOGII W KLASIE I

TEMAT: HIGIENA UKŁADU POKARMOWEGO.

Cele poznawcze:
-wiadomości
1.Określenie zasad prawidłowego żywienia.
2.Określenie warunków mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego.
3.Omówienie przyczyn niektórych chorób układu pokarmowego oraz sposobów zapobiegania im.
-umiejętności
1.Umiejętność określenia przyczyn nieprawidłowości funkcjonowania układu pokarmowego.
2.Wyciąganie wniosków dotyczących wpływu tempa życia na funkcjonowanie pokarmowego jak i całego organizmu.
3.Analizowanie przyczyn zakażeń przenoszonych drogą pokarmową.
4.Umiejętność korzystania z różnych źródeł i selekcjonowania informacji.
5.Kształtowanie umiejętności bycia asertywnym.
-cele wychowawcze (postawy):
1.Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad dotyczących higieny układu pokarmowego.
2.Dostrzeganie zagrożeń wynikających ze stosowania wszelkich używek, a w szczególności alkoholu.

Metody pracy.
a) metoda asymilacji wiedzy:
-pogadanka,
-praca z tekstem,
-dyskusja
b) metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy:
-giełda pomysłów,
c) metoda praktyczna:
-realizacja zadań wytwórczych.

Forma pracy.
-praca w zespołach

Środki dydaktyczne.
-podręcznik ucznia,
-broszurki na temat: zdrowe żywienie, zatrucia i inne schorzenia, higiena jamy ustnej, wpływ alkoholu,
-środki potrzebne do zadań wytwórczych,
-środki higieny jamy ustnej.


Przebieg lekcji.
Faza wprowadzająca.
1.Sprawy organizacyjno – porządkowe.
2.Przypomnienie wiadomości dotyczących odżywiania i jego znaczenia.
3.Wprowadzenie definicji zasad prawidłowego żywienia.
4.Podanie tematu.

Faza realizacyjna.
1.Nawiązanie do tematu lekcji i wyjaśnienie jej celu.
2.Rozdanie instrukcji i zapoznanie uczniów z jej treścią.
3.Praca w zespołach – czas 10 minut.
4.Praca z klasą – prezentacja poszczególnych grup i przedstawienie zagadnień
a)higiena jamy ustnej,
b)warunki w jakich spożywamy posiłki i ich jakość,
c)wrzody, nowotwory – przyczyny ich powstawania, sposoby zapobiegania,
d)pasożyty, choroby bakteryjne, wirusowe oraz przyczyny zakażeń,
e)uszkodzenia pod wpływem związków trujących (toksycznych) np. alkoholu oraz innych używek.

Faza podsumowująca.
1.Uczniowie odpowiadają na zadawane przez siebie pytania dotyczące omawianych problemów.
2.Ocena pracy uczniów.
3.Zapisanie notatki

Praca domowa.
Uzupełnienie notatki i wklejenie jej do zeszytu.

Załączniki
a)instrukcje,
b)materiały pomocnicze,
c)notatka.GRUPA I
INSTRUKCJA
(czas pracy 10 minut)

Higiena jamy ustnej.

1.Na podstawie dostępnych Ci materiałów postaraj się w ciekawy sposób (plakat, prezentacja) wyjaśnić na czym polega higiena jamy ustnej.
2.Podaj przyczyny powstawania próchnicy zębów.
3.Zadaj po jednym pytaniu pozostałym grupom na temat higieny jamy ustnej.


GRUPA II
INSTRUKCJA
(czas pracy 10 minut)

Warunki w jakich spożywamy posiłki i ich jakość

1.Na podstawie dostępnych Ci materiałów postaraj się w ciekawy sposób (plakat, prezentacja) przedstawić warunki w jakich powinny być spożywane posiłki
a)otoczenie,
b)atmosfera,
c)czas trwania posiłku.
2.W oparciu o zgromadzony materiał wynotuj główne źródła zatruć pokarmowych oraz sposoby zapobiegania im.
3.Zadaj po jednym pytaniu pozostałym grupom na temat warunków w jakich spożywamy posiłki i od czego zależy ich jakość.


GRUPA III
INSTRUKCJA
(czas pracy 10 minut)

Wrzody i nowotwory – przyczyny powstawania, sposoby zapobiegania.

1.Na podstawie dostępnych Ci materiałów (między innymi podręcznik strona 63, 64) omów problem związany z powstawaniem wrzodów i nowotworów.
2.Wymień:
a)przyczyny powstawania tych schorzeń,
b)sposoby zapobiegania im.
3.Zadaj po jednym pytaniu pozostałym grupom na temat przyczyn powstawania wrzodów i nowotworów oraz sposobów zapobiegania im.


GRUPA IV
INSTRUKCJA
(czas pracy 10 minut)

Pasożyty, choroby bakteryjne, wirusowe oraz przyczyny zakażeń.

1.W oparciu o tekst z podręcznika str. 63 oraz ulotek wynotuj:
a)pasożyty układu pokarmowego,
b)bakterie chorobotwórcze przenoszone drogą pokarmową,
c)wirusy.
2.Podaj sposoby zapobiegania chorobom wywołanym przez pasożyty lub bakterie.
3.Zadaj po jednym pytaniu pozostałym grupom na temat pasożytów i chorób bakteryjnych układu pokarmowego.


GRUPA V
INSTRUKCJA
(czas pracy 10 minut)

Uszkodzenia pod wpływem związków toksycznych.

1.Na podstawie dostępnych Ci materiałów oraz własnych spostrzeżeń postaraj się w dowolny sposób (plakat, prezentacja) wyjaśnić szkodliwy wpływ picia alkoholu na organizm człowieka.
2.Wynotuj znane Ci używki i ich szkodliwe oddziaływanie na organizm.
3.Zadaj po jednym pytaniu pozostałym grupom na temat wpływu używek na organizm człowieka.


NOTATKA

1.Higiena jamy ustnej polega na: ........................................
........................................
2.Próchnica jest wynikiem działania ...................... ............................., które przetwarzają cukry na .......................... Niszczy on ........................................ i ......................................
3.Warunki w jakich powinniśmy spożywać posiłki to:
a........................................
b........................................
c........................................
4.Sposoby zapobiegania zatruciom pokarmowym:
a........................................
b........................................
c........................................
d........................................
e........................................
f........................................
g........................................
h........................................
5.Sposoby zapobiegania powstawaniu wrzodów i nowotworów:
a........................................
b........................................
c........................................
d........................................
6.Pasożyty przewodu pokarmowego to:
a........................................
b........................................
c........................................
7.Choroby układu pokarmowego wywoływane przez bakterie:
a)........................................
b)........................................
8.Stosując podstawowe zasady higieny osobistej i prawidłowego żywienia zapobiegamy chorobom wywoływanym przez pasożyty i bakterie.
9.Szkodliwe działanie alkoholu:
a........................................
b........................................
c........................................
d........................................
e........................................
f........................................
g........................................
10. Inne używki:
........................................
........................................


ANKIETA – POZNAJ WŁASNE NAWYKI ŻYWIENIOWE.

1.Jakie znaczenie ma dla Ciebie jedzenia?
pocieszenie łakomstwo bezpieczeństwo
funkcja towarzyska tradycja przetrwanie
zaspokojenie przyjemność coś do zjedzenia

2.Co wpływa na sposób naszego odżywiania?
głód tradycja poczucie smaku reklama
zapach pieniądze środowisko opakowanie
religia upodobania wpływ rówieśników

3.Dlaczego jesz?
z nudów by się pocieszyć
by być szczęśliwym w czasie uroczystości
dla przyjemności ze złości
z przygnębienia bo coś wygląda apetycznie
bo jedzenie ładnie pachnie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.