X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 24489
Przesłano:

Symbol jako mój znak rozpoznawczy. Lepienie z masy plastycznej. Scenariusz lekcji plastyki dla klasy IV - VI

SCENARIUSZ LEKCJI PLASTYKI DLA KLASY IV- VI

Temat lekcji: Symbol jako mój znak rozpoznawczy. Lepienie z masy plastycznej
Czas lekcji : 45 minut
Cele lekcji
Cel główny: Zapoznanie uczniów z symbolami występującymi w sztuce
Cele szczegółowe:
A. Wiedza
• Uczeń wie, co to jest symbol, znak
• Zna rodzaje znaków i symboli
• Zna technikę, poprzez którą ma wykonać prace plastyczną

B. Umiejętności
• Uczeń potrafi wymienić rodzaje symboli
• Uczeń stosuje technikę plastyczną
• Uczeń wyraża się w pracy plastycznej

C. Kompetencje personalne i społeczne
• Uczeń jest wrażliwy na estetykę wykonanych prac
• Uczeń wykorzystuje zdobytą wiedzę w pracy plastycznej
• Uczeń doskonali własny warsztat pracy
• Uczeń jest otwarty na poznanie nowych twórczych rozwiązań w działaniach plastycznych

Metody:objaśnienia,rozmowa,praktycznego działania

Forma pracy: jednolita grupowa, indywidualna

Materiały i przybory : plastelina w różnych kolorach, tekturki

Techniki: rzeźbiarska ( lepienie, modelowanie)

Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna na temat „ Symbole i znaki w sztuce”


Przebieg lekcji

Część wstępna
1. Czynności organizacyjne: sprawdzenie listy obecności i przygotowanie do lekcji
2. Wprowadzenie do tematu – Plansze z symbolami i znakami. Rozmowa na temat planszy: Czy uczniowie rozpoznają jakieś znaki, symbole, czym one są?, czy mają dla nas jakiś przekaz?
3. Podanie tematu i celu zajęć
Na dzisiejszej lekcji dowiesz się:
• co oznaczą pojęcia : symbol, znak
• jakie są ich rodzaje
• poznasz przyczyny powstawania symboli, znaków
• posługując się zdobytymi wiadomościami stworzysz własny symbol, znak
4. Nawiązanie do tematu – wyjaśnienie pojęć- symbol, znak. Pokaz prezentacji multimedialnej.
5. Przygotowanie przez uczniów stanowisk pracy do wykonania zadania plastycznego.

Część główna

1. Wyjaśnienie zadania plastycznego: każdy uczeń otrzymuje plastelinę w różnych kolorach oraz tekturkę. Ma za zadanie wykonać z plasteliny swój odrębny znak, symbol, który go wyróżni spośród innych, będzie niepowtarzalny na tekturce
2. Samodzielna praca uczniów- uczniowie wykonują zadanie plastyczne wykorzystując zdobyte wiadomości
3. Korekta nauczyciela- pomoc słowna uczniom mającym problemy plastyczne. Zastosowanie pozytywnych wzmocnień w postaci pochwał.

Część końcowa
1. Prezentacja wykonanych prac- wykonane prace uczniowie kładą na podłodze
2. Wspólna analiza i ocena wytworów z uwzględnieniem prawidłowości wykonania zadania. Uczniowie recenzują swoje prace, próbują określić co oznacza lub wyraża symbol, znak wykonany przez siebie, próbują odgadnąć czyj symbol, znak jest kogo.
3. Czynności porządkowe i zakończenie lekcji
4. Ewaluacja

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.