X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 2446
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Australia najmniejszym i najsuchszym kontynentem. Scenariusz lekcji geografii w klasie I

Dział programu: Współczesne przemiany gospodarcze, społeczne i polityczne na kontynentach i wybranych państwach.

Cel ogólny:
- poznanie położenia i środowiska przyrodniczego Australii,
- pogłębianie umiejętności korzystania z map jako źródła informacji.

Cele szczegółowe:
uczeń:
- potrafi określić położenie Australii na mapie świata (półkule, skrajne punkty kontynentu, współrzędne geograficzne),
- określa cechy środowiska przyrodniczego: ukształtowanie powierzchni, wody powierzchniowe i podziemne,
- wskazuje na mapie rekordy kontynentu,
- rozumie wpływ budowy geologicznej na występowanie surowców,
- wyjaśnia terminy: wody artezyjskie, endemity, rzeki i jeziora okresowe.

Metody i formy pracy:
• praca z podręcznikiem,
• praca z atlasem i mapą,
• praca indywidualna i grupowa,
• rozmowa kierowana

Środki dydaktyczne:
podręcznik, atlas, mapa, płyta CD zawierająca animacje i zadania interakcyjne z geografii, plansze, foldery, opracowania na temat Australii.

Przebieg lekcji

FAZA WPROWADZAJĄCA

1. Czynności organizacyjne.
2. Wprowadzenie uczniów w temat lekcji.

FAZA REALIZACYJNA

1. Rozdanie zadań i określenie czasu na ich wykonanie.
2. Uczniowie korzystając z mapy, atlasów, podręczników wykonują zadania.
3. Nauczyciel kontroluje pracę uczniów, pomaga, wyjaśnia wątpliwości.
4. Prezentacja zadań opracowanych przez uczniów.

FAZA PODSUMOWUJĄCA

1. Rozwiązanie testu dotyczącego Australii z płyty CD.
2. Ocena pracy uczniów.
3. Zadanie domowe:
Narysuj w zeszycie schemat przekroju przez nieckę artezyjską.

ZADANIE 1.
Określ położenie Australii na kuli ziemskiej
(półkule, skrajne punkty, Morza oblewające kontynent)
ZADANIE 2.
Wskaż na mapie rekordy kontynentu.
ZADANIE 3.
Wpływ budowy geologicznej na występowanie surowców.
ZADANIE 4
Cechy klimatu Australii.
ZADANIE 5
Co to są endemity – podaj przykłady.
ZADANIE 6
Ludność Australii.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.