X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24419
Przesłano:
Dział: Artykuły

Narzędzia TI wspierające aktywność uczniów

Aktywizowanie uczniów polega na pobudzaniu ich do podjęcia lub wzmożenia jakiegoś działania. Uczeń powinien odczuć potrzebę samodzielnego działania co wpływa na jego współudział w grupie, a to natomiast ma wpływ na dalsze życie wychowanka. Jest to warunek niezbędny do kształtowania osobowości ucznia. Aktywność uczniów jest ważna w procesie zdobywania wiedzy. Bierne przyswajanie wiadomości utrudnia uczniom ich zrozumienie i wykorzystanie w praktyce, a wiedza przekazywana w postaci gotowej jest powierzchowna i nietrwała.

Technologia informacyjna jest stosowana przez nauczycieli na wszystkich etapach procesu zdobywania wiedzy przez ucznia, czyli wprowadzając nowy materiał, utrwalając wiadomości i sprawdzając wiadomości. Wykorzystanie TI na zajęciach powoduje większe zainteresowanie, wzbudza aktywność, mobilizuje uczniów do stawiania pytań i problemów badawczych, a także zwiększa dyscyplinę w klasie, skraca czas, w którym uczniowie poznają dany materiał, kształtuje umiejętność pracy w zespole oraz wpływa na lepszą organizację lekcji.

Szybki rozwój technologii komputerowej spowodował, że zaczęto się nimi interesować jako narzędziem pracy dydaktycznej. Odpowiednio przygotowani nauczyciele potrafią tworzyć różne prezentacje multimedialne i programy edukacyjne, wspomagające nauczanie swojego przedmiotu

Jednym z narzędzi, dzięki któremu nauczyciel może odtwarzać prezentacje multimedialne jest tablica interaktywna. Jest to narzędzie, które może mobilizować uczniów do współpracy na zajęciach. Jej właściwe wykorzystanie wpływa pozytywnie na zaangażowanie, motywację czy wzrost czynnego uczestnictwa uczniów podczas lekcji. Tablica multimedialna sprawia, że uczniowie chętniej angażują się w przebieg zajęć. Przyjemny dla oka obraz, dźwięk, a przede wszystkim bezpośredni kontakt z materiałem nauczania zdecydowanie wzbudza zainteresowanie. Prezentowane zagadnienia, pytania czy zadania dają możliwość uczniom do wspólnego działania, wywołują burze mózgów, rozmowy na forum klasy.

Obecnie istnieje wiele komputerowych programów dydaktycznych, które stwarzają warunki do nauczenia programowego, np. do nauki matematyki. Są to takie programy jak:
• Geometry Expressions
• Cindirella
• Mathematika
• Cabri
• Geometry Skatchpad

Nauczanie programowe jest metodą która jednocześnie motywuje i aktywizuje ucznia. Komputery wzbudzają ogromne zainteresowanie wśród ucznioów. Proste w obsłudze, bogato wyposażone programy komputero są o wiele lepszym motywatorem do nauki niż książka. Jest to sposób na walkę z nudą na lekcjach, bezmyślnych przepisywaniem z tablicy. Również dzięki technologii informacyjnej tempo pracy jest dostosowane do ucznia, pozwala na rozwój kreatywności, samodzielnego myślenia, jak i pracy w zespole.

Komputery mają swoje zastosowanie również w innych dziedzinach szkoły takich jak zajęcia pozalekcyjne, czy praca z grupą uczniów np. kółko zainteresowań. Dzięki Internetowi, encyklopediach multimedialnych uczeń ma dostęp do potrzebnych informacji. Dostęp do sieci pozwala korzystać z informacji bibliotecznej oraz całego jego systemu. Również administracja szkolna, składanie dokumentów na uczelnie wyższe jest obecnie wykonywane drogą elektroniczną. W szkołach, na uczelniach aktualnie używa się dzienników elektronicznych, które informują o osiągnięciach w nauce.

Dzięki technologii informacyjnej uczniowie mogą posługiwać się tabelam i wykresami przy opracowaniu wyników obserwacji (przyrodniczych, ekologicznych). Również wykonują obliczenia fizyczne, techniczne, ekonomiczne, przedstawiają wyniki eksperymentów (chemicznych, fizycznych). Innym przykładem może być praca nad tekstem, pochodzącym z różnych dziedzin nauczania, z wykorzystaniem w tym celu narzędzi komputerowych, zasobów informacji, dostępnych w różnych źródłach. Technologia informacyjna jest wykorzystywana na lekcjach i ma korzystny wpływ na jakość nauczania i aktywność uczniów. Dziś bez wątpienia ma ogromny wpływ na edukację.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.