X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 24407
Dział: Gimnazjum

O pszczelarzu Mojżeszu. Wyjątki w pisowni rz po spółgłoskach. Scenariusz indywidualnych zajęć rewalidacyjnych

SCENARIUSZ INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH


Klasa II gimnazjum Data : 20.05. 2014

TEMAT: ,,O pszczelarzu Mojżeszu”. Wyjątki w pisowni ,,rz’’ po spółgłoskach.

CEL GŁÓWNY: Poznanie i utrwalenie zasad ortograficznych stanowiących o pisowni wyjątków ,,rz’’ po spółgłoskach.

CELE OPERACYJNE :
• Uczeń zna przykłady wyjątków pisowni ,, rz’’ po spółgłoskach: p, g, k
• Uczeń ćwiczy technikę czytanie poprzez czytanie na głos.
• Uczeń wyszukuje i selekcjonuje informacje w tekście a następnie odpowiada na polecenia zawarte w karcie pracy.
• Uczeń rozumie usłyszane informacje i udziela poprawnych odpowiedzi.
• Uczeń wysłuchuje sekwencje dźwięków i dopasowuje do obrazka.


MATRIAŁ GRAMATYCZNY :
• Wyjątki w pisowni rz po spółgłoskach

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
• Karty pracy, podręcznik ,,Ortograffiti’’ czytanie ze zrozumieniem. Nagrania audio

METODY i FORMY PRACY
• słuchanie ze zrozumieniem dla uzyskania konkretnych informacji, komunikacyjna,
• praca indywidualna ,
• redagowanie krótkiego tekstu użytkowego, korekta prac, samoocena.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

WPROWADZENIE:
Nauczyciel zaczyna zajęcia od ćwiczeń oddechowych których celem jest usprawnienie aparatu artykulacyjnego. Ćwiczenia oddechowe mają na celu pogłębienie oddechu, rozruszanie przepony a także wydłużenie fazy wydechowej. Przykłady:
- wdech przez nos, (powoli, zapamiętujemy zapach kwiatka ) wydech ustami,
- wykonanie wdechu i zdmuchiwanie świeczki (powoli, szybko) na wydechu,
- wykonywanie wydechu wymawiając "s" z jednakową głośnością, (wypuszczanie powietrza z balonika),
- wykonanie wydechu dmuchając na skrawek papieru, ( 6x 2 cm )uderzenia powietrza, dmuchanie ciągłe,
- wykonanie wydechu wymawiając "s" raz ciszej, raz głośniej
- dmuchanie na kłębuszki waty, papierowe kulki, piłeczki,
- chłodzimy gorącą zupę,

PREZENTACJA
• Nauczyciel prosi uczennicę o odczytanie tekstu na głos, zwracają szczególną uwagę na poprawną wymowę i artykulację. Podczas czytania tekstu nauczyciel zwraca uwagę na wyrazy które są wyjątkami pisowni z,, rz’ ’po spółgłoskach takich jak p. g, k. Przykłady: pszczelarz, gżegżółka, piegża, kszyk.

ĆWICZENIA
• Nauczyciel odczytuje treść zadania które ma na celu kształtowanie rozumienia tekstów czytanych przez wyszukiwanie i szeregowanie informacji. Następnie nauczyciel prosi uczennicę o opisanie własnymi słowami powodu dla którego Mojżesz zdecydował się opuścić miasteczko.

• Nauczyciel prosi uczennicę o znalezienie w tekście fragmentu argumentującego decyzję mieszkańców i na tej podstawie zadaje uczennicy pytanie i prosi o wyrażenie swojej opinii :Czy zgadasz się z opinią, że świat bez odmieńców byłby smutny?

• Kolejnym zadaniem są ćwiczenia słuchowe. Pierwsze z zadań polega na wysłuchaniu sekwencji dźwięków a następnie wybranie tych które mają związek z tekstem i dopasowanie do obrazków.
• Następne zadanie to wysłuchanie fragmentu dialogu. Zadanie ucznia jest postawienie znaku za każdym razem jak usłyszy głoskę sz.
• Nauczyciel prosi uczennicę o wnikliwe obejrzenie czterech reprodukcji portretów. Następnie uczennica wysłuchuje opisu portretów z cyklu Pory roku
Giuseppe Arcimbolda i dopasowuje je do opisanych reprodukcji i podpisuje tytułami.

• Ostatnie minuty lekcji przeznaczone są na podsumowanie wiadomości i umiejętności zdobytych podczas lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.