X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 24377
Dział: Przedszkole

Żyj zdrowo i kolorowo. Scenariusz z hospitacji zajęć dla grupy 5- latków

Konspekt z hospitacji zajęć
Grupa IV – dzieci 5 – letnie

Termin hospitacji: 22 kwietnia 2014’
Temat : Żyj zdrowo i kolorowo
Opracowała: Agnieszka Czerwińska

Cele ogólne
o wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych (matematycznych, językowych),
o budzenie zainteresowań procesami technicznymi,
o stworzenie możliwości wypowiedzenia się w formie kompozycji,
o propagowanie zdrowego odżywiania się.

Cele operacyjne

o dziecko przestrzega ustalonych wcześniej zasad,
o zna podstawowe figury geometryczne, umie je nazwać,
o potrafi liczyć w zakresie do 10,
o potrafi klasyfikować wg wielkości,
o potrafi wskazać mniej, więcej, tyle samo,
o umie odtworzyć rytm,
o potrafi wyznaczyć dwa zbiory,
o umie dzielić proste wyrazy na sylaby,
o jest twórcze i potrafi ułożyć kompozycję z figur,
o orientuje się w obrębie własnego ciała,

Formy pracy
o zespołowa,
o grupowa,
o indywidualna.
Pomoce
o dywaniki dydaktyczne,
o koperty (5 dużych + 5 małych kół + 1 serce),
o wyciskarka do soków,
o pomarańcze,
o fartuszki.

Przebieg zajęć

Część I
o Zaproszenie do koła dzieci. Powitanie wspólnie zaśpiewaną piosenką pt.: „Wszyscy są”.
Wszyscy są, witam Was
pora już zacząć nam.
Jesteś Ty, jestem ja
Raz, dwa, trzy (3 razy)
o Powitanie pani Dyrektor, zaproszenie do wspólnej zabawy.
o Zabawa integrująca grupę „Witam wszystkie dzieci, które...” nauczyciel kończy zdanie np.: maja na sobie dzisiaj coś pomarańczowego itp., te dzieci machają do nauczyciela.
Część główna

Rozdanie każdemu dziecku dywanika dydaktycznego oraz koperty z 5 dużymi i 5 małymi kołami w kolorze pomarańczowym oraz 1 różowego serca. Ustalenie zasad zabawy i przypomnienie o przestrzeganiu Kodeksu grupowego.

o Nauczyciel prosi, aby dzieci wyjęły zawartość koperty. Pyta co w niej było? Czy wszystkie koła są takiej samej wielkości? Jakiego koloru są koła i serca?
o Nauczyciel prosi dzieci, aby wskazały coś co znają, co jest w kształcie koła.
o Teraz nauczyciel prosi dzieci, aby podniosły do góry lewą rękę, następnie podniosły nią serce i położyły na dywaniku w lewym górnym rogu.
o Nauczyciel prosi dzieci, aby oddzieliły małe od dużych kół. Prosi dzieci, aby przeliczyły koła i wskazały – mniej, więcej, tyle samo.
o Następnie prosi, aby ułożyły koła od lewej do prawej strony zaczynając od dużych kół. Teraz prosi o przeliczenie ich zaczynając od lewej strony, a kończąc z prawej do lewej. Porównanie ich ilości. Wyciągnięcie wniosku – zawsze jest tyle samo.
o Rytmy. Nauczyciel prosi dzieci, aby ułożyły koła naprzemiennie D, M, D, M .... Ustalamy, że D – klaszczemy w dłonie, M – klaszczemy w kolana.
o Zmiana rytmu D, D, M, M, D, D ....
o Nauczyciel wybiera chętne dziecko, które proponuje własny rytm – grupa odwzorowuje go.
o Nauczyciel prosi aby, dzieci podzieliły na sylaby wyraz „koło” i ułożyły tyle dużych kółek ile jest sylab, następnie podzieliły wyraz „pomarańczowy” i ułożyły poniżej tyle małych kół ile sylab jest w tym wyrazie. Których sylab jest więcej?
o Nauczyciel zaprasza przedszkolaki, aby ułożył z kół i serca dowolną kompozycję. Zachęcenie do krótkiego omówienia własnego wytworu.
o Na koniec nauczyciel proponuje zabawę z tekstem wierszyka – ilustracja ruchowa tekstu:

Moje ręce czasem klaszczą,
Kiedy zechcę to pogłaszczą,
Kiedy zechcą pomachają,
Gdy zmęczone – zasypiają.

o Dzieci chowają elementy do kopert i odkładają dywaniki na wyznaczone miejsce.
o Zabawa ruchowa „Ludzie do ludzi”. Dzieci dobierają się w pary, na polecenie nauczyciela dotykają wymienionych części ciała, na hasło „Ludzie do ludzi” zmieniają partnera.

Część II
o Zaproszenie dzieci do stołu. Prezentacja urządzenia – wyciskarka do soków. Wprowadzenie na temat pomarańczy (gdzie rośnie, dlaczego należy ją jeść, do czego jest wykorzystywana itp.)
o Nauczyciel pyta dzieci jakiego kształtu jest pomarańcza – kula, a w przekroju koło.
o Po umyciu rąk i założeniu fartuszków chętne dzieci wyciskają sok z pomarańczy. Zwrócenie uwagi na kolor, zapach i smak pomarańczy.
o Degustacja soku.

Zakończenie

Wspólne uprzątnięcie sali. Podziękowanie dzieciom za wspólną zabawę.
Samoocena zajęć przez nauczyciela.


Opracowała:
mgr Agnieszka Czerwińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.